Program Retail Summitu 2016 odráží potřebu vyvážené pozice jednotlivých aktérů trhu

Obchodování u nás nemá navzdory obrovským investicím realizovaným po roce 1989 stále hodnotu, kterou by si zasloužilo. Jednotliví aktéři trhu, od výrobců přes retailery až po zákazníky, zaměstnance či akcionáře nemají důvod se příliš radovat, protože hodnota dodávaná obchodním podnikáním nedosahuje často úrovně, která je očekávaná a reálně možná.

RS 2016Výsledkem je nízká ziskovost obchodu, výroby i zemědělství, malá angažovanost zaměstnanců, nízká loajalita zákazníků, únik kupní síly do jiných odvětví či dokonce do zahraničí. Retail Summit 2016, konaný ve dnech 1. – 3. 2. 2016 v pražském Clarion Congress Hotelu, se proto rozhodl věnovat tématu, jak vrátit obchodování hodnotu.

Zastoupeny budou korporace i nezávislé firmy

Jedním z hlavních předpokladů dosažení vyšší hodnoty obchodování je vyvážená role všech klíčových účastníků trhu. Program Retail Summitu 2016 toto v plné míře reflektuje a nabízí oproti minulým ročníkům ještě větší rovnováhu mezi zastoupením různých typů firem.

Jsou v něm zastoupeny hvězdy českého i mezinárodního retailového nebe reprezentující korporace i nezávislé firmy. Právě těm posledně zmíněným je v ročníku 2016 věnována mimořádná pozornost, protože jsou nejen páteří národní ekonomiky, ale do budoucna musí též hrát zásadní roli v kultivaci trhu a zvyšování hodnoty obchodního podnikání.

Pozvání organizátorů přijala čelní reprezentantka evropského nezávislého obchodu Anne Leppälä-Nilsson, top manažerka skandinávské obchodní firmy KESKO a členka představenstva asociace evropských nezávislých obchodníků (Independent Retail Europe).

V plenárním programu vystoupí i řada domácích podnikatelů (např. Vlastislav Bříza z KOH-I-NOOR Holding či Karel Pilčík z MP Krásno). Nezávislému trhu je věnována i samostatná diskusní sekce za účasti řady českých obchodníků.

Větší prostor pro non-food i zemědělskou prvovýrobu

Retail Summit 2016 bude opět vrcholovým setkáním středoevropských výrobců a prodejců potravin, oproti minulým ročníkům však program dává větší prostor také non-foodovým kategoriím. V hlavním programu vystoupí zástupce firmy Ikea, která se již několikrát stala absolutním vítězem soutěže MasterCard Obchodník roku.

Zvyšování hodnoty nepotravinářského obchodu se bude věnovat rovněž samostatná diskusní sekce.

Absolutní novinkou je zapojení těch, kdo hrají velmi významnou roli v nákupních košících a přesto se na ně často zapomíná. Program proto vytváří prostor pro „prvovýrobce“ – zemědělce. Jde jednak o samostatnou diskusní sekci s přímou účastí farmářů, ale též o vystoupení v hlavním programu věnované podpoře lokálních pěstitelů (společné vystoupení Globusu a společnosti Zahrada Svádov).

V neposlední řadě bude summit místem interakce mezi tradičními kamennými obchodníky a agresivně rostoucími hráči E-Commerce. Není pochyb, že k nejatraktivnějším momentům celého eventu bude patřit vystoupení O. Schmitze, který řídí evropský rozvoj společnosti Amazon. V programu přislíbily účast i domácí internetové celebrity v čele s Jakubem Havrlantem, šéfem expandující skupiny Rockaway. Ve specializované sekci věnované E-Commerce a v dalších diskusích pak vystoupí mj. zástupci firem Alza, ZOOT, CZC či Kolonial. Program konference se nyní finalizuje, o novinkách se můžete dozvědět na konferenčních stránkách www.retail21.cz/program.

Barbora Krásná, Blue Events, barbora.krasna@blueevents.eu

 

Zdroj: Blue Events

Praha, 30. listopadu 2015