P3 reaguje na rostoucí oblibu parku v Horních Počernicích

Přesně 6 916 m2 se bude stavět na míru stávajícímu klientovi – společnosti Sécheron Tchequie, spol. s r.o., která je součástí švýcarského koncernu Sécheron Hasler Holding SA se sídlem v Ženevě. Tento leader na trhu s přístroji a systémy elektrické trakce se dále rozrůstá a v rámci areálu parku připravuje nový projekt, rozšíření výroby stejnosměrných trakčních měníren.

P3 Prague Horní Počernice, Czech RepublicRostoucí poptávka v tomto specifickém oboru vyžaduje investice do špičkových technologií, setrvalé navyšování týmů vývoje, montáže a testu i další růst prostor.

Stěhování do nově postavené budovy by tento požadavek mělo vyřešit a pomoci tak posílit vůdčí postavení na trhu v celosvětovém měřítku. Zbývající prostory, přibližně 18 500 m2 jsou k dispozici pro potenciální zájemce o pronájem.

„Obsazenost logistického parku v Horních Počernicích se dlouhodobě blíží 100 %. Jsme si proto jisti, že dostavěné budovy obsadíme velmi rychle. Předpokládám, že ještě do konce tohoto roku,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3 v České republice.

“Vzhledem k setrvalému růstu naší výroby v tomto regionu a novým projektům je pro nás dostatečné logistické zázemí jedním z klíčových faktorů úspěchu. P3 je schopna okamžitě reagovat na naše požadavky, mimo jiné i proto, že své logistické parky sama spravuje. Jsme tedy s P3 v úzkém kontaktu a během naší dlouhodobé spolupráce si vzájemně důvěřujeme.  To je hodnota, která je platná v každé době a za každých ekonomických podmínek,“ říká Václav Bláha, ředitel divize měníren Sécheron Tchequie, spol. s r.o.

Park je otevřený veřejnosti

Park P3 Prague Horní Počernice je z hlediska obslužnosti dopravním šampiónem nejen kvůli logistice nájemců. Z hlediska zaměstnanců a retailových zákazníků je podstatné napojení na síť pražské integrované dopravy. Více než 350 000 m2 velký areál obsluhuje linka pražské MHD č. 220. Autobusovou dopravu zajistila P3 i do svého parku u D1, denně ji využije přes 1 500 zaměstnanců. Zajímavým synergickým efektem může být pro řadu klientů i fakt, že nedaleké areály P3 Prague D11, P3 Prague D8 a P3 Prague D1 jsou dostupné po přilehlých dálnicích.

Udržitelná výstavba, ekologická energie a svícení

Střechy některých hal jsou osazeny výkonnými fotovoltaickými panely, takže například P3 parky u D1 nebo v Horních Počernicích vyrábí energii. Střechy jsou navíc opatřeny systémem důmyslně rozmístěných světlíků. Ty do interiéru hal vpouští denní světlo tak, že přispívají k snížení nákladů za osvětlení míst s největší frekvencí pohybu zaměstnanců – např.: expedičních zón. Tam, kde světelný výkon světlíků nestačí, P3 montuje inteligentní osvětlení. V rumunském parku P3 Bucharest je například navržené tak, aby se osvětlovala pouze ta část prostoru, ve které je detekovaný pohyb lidí a strojů. Z P3 parků v Česku je z pohledu hospodaření se světlem zajímavý P3 Prague D1, kde je v hale společnosti Yusen Logistics možné každý skladovací sektor rozsvítit zcela nezávisle. Nájemníci osvětlují jen frekventovaná místa, čímž ročně ušetří 40 % na nákladech na osvětlení.

Úspora při vytápění

Velkou část z provozních nákladů v průmyslových a logistických parcích tvoří v našich klimatických podmínkách energie potřebná k vytápění, popřípadě chlazení. Z hlediska měřitelných parametrů je tak součástí udržitelného průmyslového developmentu P3 budování hal a skladů s dvojitým pláštěm fasády a instalace vzduchotěsných oken a dveří. Například nová budova pro PTG v parku P3 Bratislava, kde se kompletují kola pro vozidla koncernu Volkswagen, je z 25 % vytápěna zbytkovým teplem, které vzniká při nafukování kol kompresory.  Značné úspory při ohřevu vody dosáhli také v hale pro ID Logistics postavené v polském parku P3 Mszczonów díky střešním solárním panelům, které se 100% starají o dodávku teplé užitkové vody.

 

 

Zdroj: PointPark Properties s.r.o.

Praha, 14. června 2017