Obchodní řetězce v roce 2021 v České republice výrazně posilovaly

Pravidelná analýza společnosti GfK k vývoji retailového trhu ukázala, že i v době koronaviru došlo v české republice k výraznému nárůstu počtu obchodních řetězců. Nejvíce rostly prodejny Lidl, Albert supermarket, Billa a Penny Market.

Podle společnosti GfK, která každoročně monitoruje vývoj trhu retailového trhu v České republice a na Slovensku, se koronavirová pandemie nijak nedotkla expanzních plánů obchodních řetězců v České republice, naopak, v roce 2021 vyrostlo nejvíce těchto nových prodejen za posledních 10 let.

Ke konci roku 2021 bylo v ČR v provozu více než 1600 prodejen nadnárodních potravinářských řetězců s prodejní plochou vyšší, než 400 m2.

V tomto roce v České republice nadnárodní obchodní společnosti zprovoznily 56 nových hypermarketů, supermarketů a diskontních prodejen. To bylo o 20 více, než v roce 2019, což byl až do této doby rok s nejsilnější expanzí těchto prodejen od roku 2012.

Od roku 2016 nadnárodní potravinářské řetězce nově zprovoznily 198 nových prodejen, což při současném uzavření 37 prodejen představuje nárůst 161 prodejen.

Vývoj počtu prodejen potravinářských řetězců v letech 2016 a 2021*

Zdroj: GfK Czech – Výroční analýza vývoje trhu potravinářských řetězců v ČR a na Slovensku
*pouze prodejny nad 400 m2 prodejních ploch, pouze nadnárodní řetězce

Rozhodující měrou se na rostoucí expanzi v roce 2021 podílel řetězec Lidl, který v průběhu uplynulého roku otevřel 27 nových prodejen, posilovaly také řetězce Penny Market (8 prodejen), Billa (7 prodejen) a Albert supermarket (7 nových prodejen).

Expanze řetězců se v letech 2016 až 2021 soustředila především do Prahy a středních Čech, v těchto dvou regionech bylo během posledních 6 let zprovozněno 83 nových prodejen, přes 40 % z celé České republiky. Expanze ve Středočeském regionu byla v posledních 6 letech typická především pro řetězce Billa a Penny Market, částečně i díky umísťování prodejen těchto řetězců v rámci retail parků v zázemí Prahy.

Na Prahu samotnou se soustředil zejména řetězec Lidl, který zde v posledních 6 letech postavil 19 ze svých 60 nových prodejen, a to i v dříve netypických lokalitách v rámci přízemí či suterénů v rámci stávající starší zástavby či nových multifunkčních a bytových projektů.

Nově otevřené prodejny potravinářských řetězců v krajích mezi lety 2016 a 2021*

Zdroj: GfK Czech – Výroční analýza vývoje trhu potravinářských řetězců v ČR a na Slovensku
*pouze prodejny nad 400 m2 prodejních ploch, pouze nadnárodní řetězce

V krátkodobé budoucnosti lze očekávat další výrazné zvyšování počtu řetězených prodejen potravin, expanze bude v následujících letech s největší pravděpodobností srovnatelná s posledními třemi lety.

Pokračování expanze plánuje především řetězec Lidl a další prodejny budou stavět také ostatní potravinářské řetězce, zaměřené na provoz supermarketů a diskontních prodejen. Na podzim roku 2021 se také v České republice po delší odmlce objevil nový diskontní řetězec pod názvem Mere, který zde také uvažuje o další expanzi, a i tento fakt by mohl přispět k dalšímu zvyšování saturovanosti sítě potravinářských řetězců v zemi.

 

Zdroj: GfK

Praha, 8. února 2022