Naši pekaři přichází bránit zájmy spotřebitelů

Pekařské oborové hnutí a zároveň názorová platforma s názvem Naši pekaři zahajuje svou činnost na českém trhu. Naši pekaři podle vlastních slov nejsou spokojeni se současným stavem věcí týkajících se poctivého českého pekařského řemesla, vnímání chleba jako kulturního fenoménu, českých tradic a jejich vnímání mladou generací, zodpovědnosti vůči přírodě i člověku, kvality pečiva v českých obchodech, marketingových a obchodních praktik mnohých výrobců i prodejců, kvality stravování školáků, zdravé výživy a životního stylu a šíření různých nepodložených mýtů kolem pečiva.

Svou činnost chtějí Naši pekaři zaměřit do následujících tří priorit:

  • kultivace vnitřního prostředí, tedy poctivé české pekařiny. Zde se chce hnutí postavit za všechny, kteří podnikají v souladu s právem a dobrými mravy, nešidí zákazníka, platí daně, neuchylují se k nekalému marketingu apod.,
  • obrana české pekařiny proti nekalým obchodním zájmům a komunikačním praktikám některých subjektů či zájmových skupin, které chtějí cíleně poškodit české řemeslo, české produkty a tradici kvalitního českého chleba,
  • náprava a osvěta spotřebitelské veřejnosti směrem k snižování plýtvání potravinami, zlepšení výživy mladé generace, zodpovědnému nakupování potravin a také připomenutí faktu, že chléb je „boží dar“ a výsledek pořádné dřiny, poctivé lidské práce.

Své aktivity chtějí Naši pekaři zaměřit především na laickou, nepekařskou veřejnost, kterou chtějí oslovit např. pomocí internetového portálu Chléb náš vezdejší.cz (www.chlebnasvezdejsi.cz), kde uživatelé najdou články o pekařském řemesle, výrobě pečiva, mýtech a faktech kolem zdravé výživy apod. Další aktivity proběhnou v rámci mediálních kampaní Fandím našim pekařům (významné osobnosti vyjadřují podporu českému chlebu a pekařině) a Tohle Vám nezbaštíme (v ní budou odhalovány obchodní, marketingové a komunikační praktiky některých výrobců či prodejců pečiva a potravin obecně).

Směrem k odborné – především pekařské a potravinářské – veřejnosti připravilo hnutí Naši pekaři vlastní kodex, který musí respektovat ti, kteří se chtějí k názorové platformě buď přidat, nebo ji alespoň podporovat, např. vylepením samolepky s logem Naši pekaři na své provozovny a prodejny. V kodexu jsou stanoveny respektované hodnoty hnutí, mezi jinými péče o kvalitu řemesla a výrobků, úcta k tradici české pekařiny, společenská zodpovědnost a nekompromisní důraz na otevřenou, pravdivou a nezkreslující komunikaci s veřejností.

 

Zdroj: Hnutí Naši pekaři

Praha, 25. února 2016