Mondelēz International pokročil v dosažení cílů programu Call For Well-being

Společnost Mondelēz International zveřejnila zprávu ze svého programu nazvaného Call For Well-being. Zpráva je přehledem toho, jak přední světový výrobce cukrovinek a svačin naplnil své ekologické cíle z roku 2015 a zároveň stanovuje další aktivity zaměřené na minimalizaci dopadů klimatických změn, a to až do roku 2020.

Dokument dále popisuje kroky, které společnost Mondelēz International činí ve snaze naplnit svou ambici stát se globálním lídrem v nabídce zdravých svačin konzumovaných mezi hlavními jídly.

Program Call For Well-being, který byl zahájen v roce 2013, se zaměřuje na čtyři oblasti klíčové pro udržení dobrých životních podmínek na světě, které může Mondelēz International výrazně ovlivnit: udržitelný rozvoj, zdravé svačiny zařazované mezi jídly, partnerství s komunitami a bezpečnost.  Níže jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy společnosti v těchto oblastech:

Udržitelnost:

 • Produkce skleníkových plynů při výrobě byla omezena o 19 % na tunu, z původně plánovaného snížení o 15 %.
 • Úspora energie při výrobě byla snížena o 11 %, těsně se tak nepodařilo dosáhnout 15% hranice poklesu.
 • Odstraněním 48 500 tun obalových materiálů z předpokládané výše 22 500 tun překonala společnost cíl z roku 2015 dvojnásobně.
 • Snížení spotřeby vody o 17 % na tunu přesáhlo původně stanovenou 15% hranici.
 • Poklesem produkce čistého odpadu o 70 % na tunu se podařilo dosáhnout pětinásobného navýšení původního 15% cíle.
 • V roce 2015 dosáhla společnost 68% objemu výroby s nulovým odpadem určeným na skládky z původně plánovaných 60 %.
 • Společnost dosáhla 75% objemu výroby sušenek v západní Evropě z pšenice Harmony, pěstované v rámci programu udržitelného pěstování pšenice.
 • Cíl pěstování kakaa z trvale udržitelných zdrojů se podařilo naplnit. Pro výrobu čokoládových cukrovinek se využilo celkem 21 % kakaa z trvale udržitelných zdrojů.
 • V roce 2013 byl dodržen cíl používat ze 100 % palmový olej certifikovaný RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Na konci roku 2015 bylo 90 % palmového oleje dohledatelných až k místu původu.

Zdravé svačiny mezi jídly

 • Podařilo se dosáhnout 25% nárůstu v portfoliu jednotlivě balených výrobků s kontrolovatelnou velikostí porce.
 • Podařilo se zvýšit podíl celozrnných surovin o 25 %, a to pět let před původně stanoveným termínem.
 • Snacky z portfolia Better Choice se nyní podílí 25,5% podílem na tržbách společnosti.
 • I přes výrazné snižování obsahu sodíku a nasycených tuků u klíčových kategorií, jako jsou například sušenky, plánuje Mondelez snižovat tyto složky u celého sortimentu produktů. Do roku 2020 bude usilovat o 10% snížení napříč celým portfoliem. Na konci roku 2015 se podíl sodíku snížil o 1 % a podíl nasycených tuků o 2 % u všech produktů.
 • Plán uvádět informace o počtu kalorií na přední straně obalu Mondelez nadále dodržuje. Na konci roku 2015 se tento údaj objevil již u 68 % produktů.

Bezpečnost

 • Všech 150 výrobních závodů společnosti Mondelēz International získalo Certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (Foundation for Food Safety Certification 22000), uznávané iniciativy pro globální certifikaci bezpečnosti potravin.
 • I nadále zůstává prioritou zajištění prvotřídní bezpečnosti práce. V roce 2015 došlo ke 13% snížení frekvence úrazů s následkem pracovní neschopnosti a k 21% snížení celkové míry nehodovosti u zaměstnanců.

Spolupráce s komunitami

 • Zařazeny byly tři nové rozvojové programy pro děti a jejich rodiny v Mexiku, Jihoafrické republice a Spojených státech amerických.
 • I nadále zůstává cílem Mondelez investovat 50 milionů dolarů do partnerství s komunitami podporujícími zdravý životní styl. V roce 2015 bylo přiděleno 39 milionů dolarů (78 %) do těchto programů ve 13 zemích.

„Náš růst je přímo spojený se zdravým rozvojem naší planety, s životy lidí, kteří vyrábějí a konzumují naše výrobky, i s komunitami, kterým sloužíme,“ řekla Irene Rosenfeld, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti. „Od založení naší Call For Well-being platformy dosahujeme neustálého pokroku v plnění našich závazků.  Solidní výsledky z roku 2015 společně s nově stanovenými cíli udržitelného rozvoje do roku 2020 je pak dále rozšiřují a zároveň podporují naši ambici stát se celosvětovým lídrem v oblasti zdravých snacků.“

 

Zdroj: Mondelez Czech Republic s.r.o.

Praha, 19. července 2016