L’Oréal zdvojnásobil úsilí o dosažení svých cílů udržitelnosti

V době, kdy jsou důsledky klimatických změn stále reálnější a působí svým vlivem také na sektor kosmetické výroby, vydává koncern L’Oréal zprávu o naplňování cílů. Citelně omezuje svou ekologickou stopu a zároveň opětovně potvrzuje závazek bojovat proti změnám klimatu. L’Oréal v dubnové zprávě o postupu práce na programu Sharing Beauty With All uveřejnil výsledky za rok 2016.  Snížením emisí CO2 ve výrobních závodech a distribučních centrech o 67 % oproti základním hodnotám roku 2005 se koncernu podařilo překonat cíl dosáhnout 60% snížení, a to čtyři roky před plánovaným termínem. Zároveň v tomto období zvýšil výrobu o 29 %. Koncern měl také ke konci roku 2016 celkem 15 průmyslových závodů, které dosáhly uhlíkové neutrality. Tento  výsledek oceňuje také CDP, nezávislá mezinárodní organizace posuzující ekologické působení společností. Z celkového počtu téměř tří tisíc firem hodnocených v roce 2016 se L’Oréal řadí ke dvěma společnostem na celém světě, které získaly nejvyšší známku A za nejlepší výkony ve třech klíčových oblastech: ochrana podnebí, udržitelné vodní hospodářství a boj proti odlesňování.

Udržitelné inovace: postupné zdokonalování všech nových výrobků

L’Oréal se do roku 2020 zavazuje zkvalitnit ekologický či sociální profil stoprocentního podílu svých nových nebo modernizovaných výrobků. To znamená, že spotřebitelé z celého světa mají jistotu, že každý nový produkt koncernu  je dokonalejší z hlediska působení na životní prostředí a společnost. Zmíněný závazek se týká všech značek koncernu L’Oréal, přičemž toto zlepšení se již projevilo u 82 % výrobků uvedených na trh v roce 2016 (74 % v roce 2015). Některé z nových loňských produktů jsou biologicky rozložitelné z více než 98 %. Příkladem jsou šampóny a kondicionéry nové řady Biolage R.A.W. nebo šampóny Garnier Ultra Doux 5 Plants.

Program Sharing Beauty With All byl spuštěn v roce 2013. Je plně integrovaný do hodnotového žebříčku koncernu L’Oréal, představuje souhrn jeho závazků v oblasti udržitelného rozvoje a věnuje se ekologickým vlivům ve všech fázích – od prvopočátků výrobků až po jejich distribuci, včetně postupů při výrobě či hledání dodavatelů jejich jednotlivých složek.

Tento program se opírá o čtyři pilíře: 

  • inovovat udržitelně – snižovat vliv výrobků a jejich složení na životní prostředí;
  • vyrábět udržitelně – omezovat ekologickou stopu výrobních závodů a distribučních center;
  • žít udržitelně – umožňovat zákazníkům, aby se rozhodovali pro udržitelné způsoby spotřeby;
  • společně užívat výsledky svého rozvoje se všemi zainteresovanými skupinami (komunitami, dodavateli a zaměstnanci).