Logistický projekt společnosti MD logistika mezi šesti nejlepšími v Evropě

Do finále soutěže Evropské logistické asociace o nejlepší evropský logistický projekt roku (Gold Medal ELA Award) postoupila společnost MD logistika s projektem řešícím zásobování menších potravinářských prodejen obchodních řetězců v centrech velkých měst mraženým zbožím.

20161116_113144Projekt nese název „Hub and Spoke FMCG Logistic Model“ a získal již v roce 2016 titul Logistický projekt roku v ČR. Na základě toho postoupil jako jediný český zástupce do soutěže o evropský logistický projekt roku.

Šestici finalistů vybrala třináctičlenná odborná porota složená z profesionálů v oboru logistiky z celé Evropy. Ta také 1. června 2017 v Bruselu rozhodne o tom, který projekt získá titul Gold Medal ELA Award.

Nový způsob distribuce má kromě ekonomických i environmentální efekty. Od jeho zavedení v lednu 2016 MD logistika zlepšila vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou paletu. Převedeno na reálná čísla to znamená, že díky realizaci tohoto projektu vyprodukuje firma o 190 tun CO2 ročně méně. „Je to náš příspěvek k ochraně životního prostředí. Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok předčasně 430 000 Evropanů v důsledku znečištěného ovzduší,“ říká generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar.

Projekt nového systému přepravy mraženého zboží MD logistika vytvořila především pro společnost Billa ČR. „Vycházíme vstříc dlouhodobému trendu, kdy se lidé stěhují zpět do měst a tradiční obchodní řetězce tam proto otevírají menší prodejny s omezenými skladovými prostory, což klade větší nároky na jejich zásobování. Zároveň se zpřísňují podmínky pro dopravu v centrech měst, ať už jde o nové požadavky na emise nákladních vozidel nebo nevyhovující infrastrukturu pro kamiony,“ vysvětluje Robert Kuchar, „proto jsme v roce 2015 rozhodli o doplnění našich služeb v oblasti mraženého zboží o služby takzvané ‚malé logistiky‘.“

Od začátku roku 2016 MD logistika tímto způsobem distribuovala přes 92 000 palet s mraženým nebo chlazeným zbožím na více než 270 cílových míst. „Podle našich informací jsme jedinou firmou v ČR, která provozuje Hub and Spoke model pro mražené zboží v takovém rozsahu,“ říká Robert Kuchar. Základním kritériem projektu bylo zaručit i v „malé logistice“ včasnost dodávek a schopnost pružně reagovat na přání zákazníka, kterou MD logistika garantuje u kamionové přepravy. K zákazníkovi se zboží dostane do 48 hodin od objednání.

Metoda Hub and Spoke byla poprvé použita v letecké přepravě, kdy se zboží přepravovalo letadly do několika velkých distribučních skladů a následně po silnici ke konečným zákazníkům. Je pojmenována po kole jízdního kola, které má střed (hub), z něhož kterého vychází série drátů (spokes). V logistice se za „střed“ považují velké distribuční uzly a za jednotlivé „dráty“ potom silniční doprava menšími vozidly na místa určení.

 

Zdroj: MD logistika, a.s.

Praha, 29. dubna 2017