Jungheinrich má za sebou velmi dobré první pololetí roku 2021

Společnost Jungheinrich AG se ohlíží za úspěšným prvním pololetím roku 2021. Díky velmi dobrému vývoji trhu ve srovnání s předchozím obdobím došlo k pozitivnímu růstu počtu nových objednávek, jejichž hodnota dosáhla 2,42 miliardy eur (v předchozím roce: 1,81 miliardy eur).

Tržby v prvním pololetí byly ve výši 1,99 miliardy eur (v předchozím roce: 1,80 miliardy eur), přičemž hlavním faktorem růstu tržeb byl segment nových vozíků s vyšším objemem výroby čelních vysokozdvižných vozíků a nárůstem v oblasti automatických systémů. S EBIT ve výši 169 milionů eur (v předchozím roce: 95 milionů eur), EBT ve výši 165 milionů eur (v předchozím roce: 82 milionů eur) a čistým ziskem ve výši 121 milionů eur (v předchozím roce: 60 milionů eur), byly výsledky výrazně nad úrovní předchozího roku. Ke dni sestavení zprávy činil čistý operativní kapitál 260 milionů eur (ve srovnání s koncem roku 2020: 194 milionů eur). Potvrzuje se prognóza pro finanční rok 2021, která byla sestavena 22. dubna 2021.

Dr. Lars Brzoska, předseda představenstva společnosti Jungheinrich AG: „První pololetí roku 2021 bylo pro společnost Jungheinrich podle očekávání velmi dobré. To je patrné zejména z velkého počtu přijatých objednávek. Podařilo se nám také výrazně zvýšit ziskovost. Pokračujeme v úspěšném zvládání pandemie koronaviru. Díky efektivnímu řízení dodavatelského řetězce se nám podařilo minimalizovat následky napjaté situace v globálním dodavatelském řetězci dopadající na naši skupinu. Zároveň pokračujeme v důsledné realizaci naší Strategie 2025+. Na zbytek roku hledíme s optimismem.“

Vývoj od ledna do června 2021

Vývoj trhu s manipulační technikou

Objem celosvětového trhu s manipulační technikou v první polovině roku 2021 výrazně rostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, přičemž ve všech regionech byl zaznamenán výrazný nárůst poptávky. Objednávky v Evropě ve sledovaném období výrazně vzrostly, a to především díky poptávce po skladovacích zařízeních.

Obchodní rozvoj společnosti Jungheinrich

Zejména díky silné poptávce v Evropě vzrostl v první polovině roku 2021 počet přijatých objednávek na nové čelní vysokozdvižné vozíky a vozíky ke krátkodobému pronájmu o 51 % na 81,3 tisíce jednotek (v předchozím roce: 53,9 tisíce jednotek).

Hodnota přijatých objednávek pro všechny oblasti našeho podnikání – segment nových vozíků, krátkodobý pronájem, použité vozíky a poprodejní služby – dosáhla 2,42 miliardy eur a ve sledovaném období značně překonala hodnotu 1,81 miliardy eur z předchozího roku o 34 %, což odráží kladný vývoj trhu, zejména v Evropě.

Objednávky v segmentu nových vozíků dosáhly k 30. červnu 2021 výše 1,29 miliardy eur a byly tak o 57 % vyšší než v předchozím roce (824 milionů eur) a na konci roku 2020 (821 milionů eur). To je nárůst o 468, respektive o 471 milionů eur. Důvodem tohoto prudkého nárůstu byla silná poptávka po manipulační technice, nárůst objednávek projektů automatizovaných systémů a částečně omezená dostupnost výrobních materiálů v souvislosti s pokračujícím a celosvětově znatelným nárůstem poptávky v mnoha odvětvích.

Tržby skupiny ve výši 1,99 miliardy eur v prvním pololetí roku 2021 byly o 10 % vyšší než v předchozím roce (1,80 miliardy eur). Tržby v Německu, které je největším samostatným trhem, vzrostly ve sledovaném období o 12 % na 479 milionů eur (v předchozím roce: 429 milionů eur). Zahraniční tržby se zvýšily o 10 % na 1,51 miliardy eur (v předchozím roce: 1,37 miliardy eur). Poměr zahraničního obchodu se oproti předchozímu roku nezměnil a činil 76 %. Tržby na mimoevropských trzích dosáhly 248 milionů eur (v předchozím roce: 232 milionů eur). To představuje 12 % tržeb skupiny (v předchozím roce: 13 %).

Hlavním faktorem růstu tržeb skupiny v první polovině roku 2021 byl segment nových vozíků s nárůstem tržeb o 114 milionů eur. Hlavními důvody tohoto růstu tržeb v segmentu nových vozíků, ve srovnání s předchozím rokem, byl výrazně vyšší objem výroby vozíků a výrazný růst v oblasti automatizovaných systémů. Příjmy z krátkodobého pronájmu a použitých vozíků dosáhly 311 milionů eur (v předchozím roce: 294 milionů eur). V první polovině roku 2021 došlo k výraznému nárůstu tržeb v oblasti poprodejních služeb ve výši 577 milionů eur (v předchozím roce: 523 milionů eur). Tržby v oblasti finančních služeb byly v prvních šesti měsících sledovaného roku na stejné úrovni jako v předchozím roce a činily 549 milionů eur (553 milionů eur).

EBIT se zvýšil o 74 milionů eur, tj. o 78 %, na 169 milionů EUR (v předchozím roce: 95 milionů eur). ROS EBIT ve výši 8,5 % byl výrazně nad úrovní předchozího roku (5,3 %). EBT se meziročně zdvojnásobil na 165 milionů eur (82 milionů eur). Návratnost EBT z prodeje činila 8,3 % (v předchozím roce: 4,5 %). Bylo dosaženo zisku ve výši 121 milionů eur (v předchozím roce 60 milionů eur).

Ke dni sestavení zprávy činil čistý operativní kapitál skupiny 260 milionů eur. Zlepšení o 66 milionů eur ve srovnání s koncem finančního roku 2020 (194 milionů eur) bylo z velké části výsledkem zvýšeného peněžního toku ze zisku a odpisy.

Vzhledem k velmi silné pozici přijatých objednávek v prvním čtvrtletí roku 2021 a očekávané vysoké poptávce po manipulační technice a automatizovaných systémech po zbytek roku zvýšilo představenstvo prognózu pro rok 2021, která byla zveřejněna 26. března 2021, a zveřejnilo ji v ad hoc oznámení dne 22. dubna 2021. Toto očekávání se od té doby nezměnilo. Údaje za druhé čtvrtletí roku 2021 odrážejí očekávanou pokračující solidní poptávku. Představenstvo proto potvrzuje dubnovou prognózu, podle níž by mohl být mírně překročen současný odhad přijatých objednávek na horní hranici rozmezí 4,2 až 4,5 miliardy eur (2020: 3,8 miliardy eur). Vzhledem k závažným problémům v dodavatelském řetězci se očekává, že tržby skupiny se budou pohybovat v rozmezí 4,0 až 4,2 miliardy eur (2020: 3,8 miliardy eur). Na základě současných odhadů bude EBIT v roce 2021 činit 300 až 350 milionů eur (2020: 218 milionů eur). V souladu s tím se očekává, že návratnost EBIT z prodeje se bude pohybovat mezi 7,5 % a 8,3 % (2020: 5,7 %).

Cíle a opatření Strategie 2025+, které byly zveřejněny v listopadu 2020, budou plně realizovány a klíčové cíle pro rok 2025 budou přezkoumány do konce roku.

Přehled hlavních údajů

  Q2 2021 Q2 2020 Změna v % H1

2021

H1

2020

Změna
v %
Přijaté objednávky

(jednotky)

35 200 21 800 61,5 81 300 53 900 50,8
Přijaté objednávky

(miliony eur)

1 097 795 38,0 2 419 1 811 33,6
Tržby

(miliony eur)

1 029 881 16,8 1 988 1 801 10,4
EBIT

(miliony eur)

97,2 41,5 134,2 169,3 95,2 77,8
EBIT ROS

(%)

9,4 4,7 8,5 5,3
EBT

(miliony eur)

96,5 38,3 152,0 164,7 81,8 101,3
EBT ROS

(%)

9,4 4,3 8,3 4,5
Zisk

(miliony eur)

70,9 27,9 154,1 121,0 59,7 102,7
Kapitálové výdaje1)

(miliony eur)

n/a n/a 25 34 -26,5
Výdaje na výzkum a vývoj

(miliony eur)

n/a n/a 48 43 11,6
Zaměstnanci

(FTE2), 30/06)

  18 323 17 986 1,9

Pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva bez kapitalizovaných výdajů na vývoj a práv k užívání aktiv

FTE = ekvivalent plného pracovního úvazku

 

Zdroj: SKY GATE s.r.o.

Praha, 26. srpna 2021