V létě pochybyla téměř polovina prodejců točených a kopečkových zmrzlin

V souvislosti se ziskem nových kompetencí ke kontrole v provozovnách společného stravování uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v letních měsících specializovanou akci na kontrolu kvality a bezpečnosti kopečkové a točené zmrzliny a ovocných sorbetů.

Inspektoři prověřili celkem 89 cukráren a provozů rychlého občerstvení. U 41 provozoven kontrola potvrdila porušení právních předpisů (46%). Ta se týkala nedodržení hygienických a mikrobiologických požadavků, falšování a označování alergenů.

U celkem 83 provozoven inspektoři prověřili hygienickou praxi a pochybení zjistili ve 21 případech (25%). Mezi jinými se jednalo o nevyhovující stav výrobních zařízení, nezajištěný přívod teplé vody, chybějící opatření proti pronikání škůdců apod.

Částečné nahrazení mléčného tuku tukem rostlinným u zmrzlin označených jako mléčná, jogurtová, smetanová apod. – tedy falšování – analýza ukázala u 10 ze 14 testovaných vzorků. Mléčný tuk zde byl nahrazen až z 89%. Provozovatelé naopak splnili požadavky na obsah kakaa u zmrzlin označených jako čokoládová nebo kakaová.

Ze 40 odebraných vzorků zmrzlin nevyhovělo 6 vzorků (15%) pro nadlimitní přítomnost enterobakterií, které ukazuje na nezvládnutí hygieny výrobního procesu. V předmětných provozovnách SZPI uložila dočasný zákaz výroby zmrzliny, nařídila sanitaci a revizi výrobního procesu dle zásad HACCP (např. kontrola dodržování pasterizační teploty, dodržování lhůty pro prodej apod.). Analýza naopak potvrdila u 30 odebraných vzorků dodržení bezpečnostních kritérií u listerie a salmonelly.

Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že u žádného ze 40 odebraných vzorků se nepotvrdila přítomnost nepovolených barviv nebo překročení maximálního přípustného množství.

S jinou situací se inspektoři setkali při kontrole povinnosti poskytovat informace o alergenních látkách. Z 66 kontrol provozovatelé zcela nebo částečně tuto novou povinnost nesplnili v 18 případech (27%). Nejzávažnějším proviněním v této oblasti bylo zjištění nedeklarovaného alergenu ve zmrzlině.

Nevědomá konzumace alergenní látky může způsobit osobě s alergií závažné zdravotní komplikace. Z 51 odebraných vzorků zmrzlin rozbor potvrdil přítomnost alergenních látek, o kterých nebyl spotřebitel v provozovně informován, v 13 případech, tedy u každého čtvrtého vzorku. Nejčastěji šlo o prokázání přítomnosti mléčné bílkoviny u ovocných zmrzlin, a to ve významných koncentracích až 675 mg/kg. U osmi procent vzorků kontrolovaných na přítomnost arašídů rozbor prokázal tento nedeklarovaný alergen v koncentraci i nad 200 mg/kg.

Nevyhovující zmrzliny a sorbety odebrané v cukrárnách a rychlých občerstveních jsou včetně místa odběru a dalších a dalších identifikačních údajů průběžně zveřejňovány na webu Potraviny na pranýři. Vzhledem výsledku kontrolní akce se bude SZPI nadále intenzívně věnovat kontrole dodržování zákonných požadavků v tomto segmentu.

 

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Praha, 19. října 2015