Předběžné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v 1. Q 2018

Nové prostory dokončené v 1. čtvrtletí 2018

V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo dokončeno celkem 181 900 m2 skladových ploch ve 13 průmyslových parcích na území České republiky.

Mezi největší dokončené projekty se řadí distribuční sklad pro společnost Makro v CTPark Prague North o velikosti 53 000 m2, rozšíření stávající haly pro společnost DHL o 31 900 m2 v areálu Panattoni Park Cheb a nový sklad o rozloze 22 200 m2 pro společnost Petainer v CTPark Aš. Pouze 2 % z celkového objemu nově dokončených prostor v prvním čtvrtletí 2018 byla dokončena na spekulativní bázi.

Celková plocha moderních skladových a průmyslových prostor v ČR nyní dosahuje 7,18 milionů m2.

Projekty ve výstavbě

Na konci prvního čtvrtletí roku 2018 bylo ve výstavbě celkem 505 100 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž 39 % z nich se nachází v Praze a jejím nejbližším okolí. V prvním čtvrtletí 2018 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 155 700 m2. Přibližně 63 % z celkového objemu prostor, které se aktuálně nachází ve fázi výstavby, by mělo být dokončeno ve druhém čtvrtletí roku 2018. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajišteného nájemce v prvním čtvrtletí 2018 vzrostl a pohyboval se na úrovni
45 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice zůstalo v pvním čtvrtletí 2018 stabilní a pohybuje se na úrovni 4,50 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.

 

Zdroj: Industrial Research Forum

Praha, 16. dubna 2018