FM Logistic se stala sponzorem Stockbookingu

Podle odhadů se pohybuje míra neobsazenosti skladů ve Francii v rozmezí od 20 do 40%. Prázdný skladový prostor vede k vyššímu dopadu fixních nákladů a nižší ziskovosti firem. V současnosti jsou společnosti nuceny hledat pro uložení svých výrobků ve špičkách dočasné skladové prostory.

Site Web StockbookingProto se mladá inovativní společnost rozhodla rozvíjet Stockbooking, první evropskou platformu pro dočasné uskladnění, která identifikuje dostupné skladové prostory a současně skladovací potřeby společností.

FM Logistic pomáhá v rozjezdu projektu a sponzoruje tak koncepci, která přináší do skladového průmyslu ekonomický model založený na spolupráci.

 

Volné prostory hledají zboží k uskladnění

Řízení toku zboží je proměnná, kterou je třeba v oblasti logistiky vzít v úvahu. Obchodní aktivity jsou stále méně lineární. Svými výkyvy mají dopad na míru obsazenosti skladů. Nedostatečně obsazené nebo dokonce prázdné skladové prostory jsou drahé, a vedou k nedostatečné finanční optimalizaci…  průměrná míra skladové obsazenosti se ve Francii odhaduje mezi 60 až 80%.

Aby bylo možné tento prostor využít k obchodním příležitostem, vyvinula společnost Stockbooking jedinečnou centralizovanou službu s přístupem přes své webové stránky www.stock-booking.com. Ta spojuje nabídku s poptávkou, tedy volné skladové prostory na jedné straně a výrobky, které vyžadují dočasné uskladnění na straně druhé. Rozsah poptávky je široký, ať už se jedná o týden nebo rok, o období zvýšeného prodeje (promoakce, Vánoce, atd.), dočasné přeskladnění maloobrátkového zboží, období nadprodukce, přebalu zboží, atd.

Stockbooking, jednoduchá a flexibilní platforma pro spolupráci

Pokud firmy hledají krátkodobé nebo střednědobé skladování, vyplní žádost o nabídku, ve které poskytnou podrobné informace o požadovaném umístění skladu, objemu zboží, typu a podmínkách požadovaného skladu, druhu požadovaných služeb a samozřejmě datum zahájení a ukončení skladování.

U jednoduchých operací je výběr odpovídajících poskytovatelů skladových prostor odeslán do 48 hodin. V úvahu jsou brána klíčová kritéria, jako je vzdálenost, kvalita služeb a cena.

Společnosti pak přes Stockbooking vyberou poskytovatele, který nejlépe vyhovuje jejich požadavkům.

Pohled na logistiku blízké budoucnosti

Stockbooking umožňuje poskytovatelům skladového prostoru flexibilní a spolehlivé řešení, bez rizika nekompatibility provozovat své sklady a služby až po jejich plnou kapacitu, za současného zachování jejich hlavní činnosti.

Současně, umožňuje společnostem hledajícím skladovací prostor, přístup k dostupným skladům ve své oblasti v několika málo kliknutích. Šetří tak čas a zdroje, zjednodušuje procesy a dodává spolehlivé poskytovatele služeb.

První verze webových stránek byla spuštěna na začátku dubna. Byla shromážděna široká škála ekonomických údajů poskytovatelů skladových služeb v pěti různých oblastech: Alsasko, širší Paříž, Nord-Pas-de-Calais, Picardie a Rhône-Alpes.

Doposud bylo identifikováno více než 150 000 volných paletových pozic ve skladech s regály a více než 20 000 m² podlahové skladovací plochy.

S pomocí FM Logistic plánuje Stockbooking do roku 2017 automatizovat dostupnost údajů z trhu a zavést centralizovaný informační systém. Kromě toho plánuje rozšíření webových stránek do zahraničí a rozšíření portfolia dostupných služeb o celní sklady a městskou logistiku.

Přestože hlavním předmětem podnikání skupiny zůstávají služby dodavatelského řetězce pro velké výrobce a mezinárodní distributory, FM Logistic vidí v projektu Stockbookingu nový dynamický přístup a možnost rozvoje konceptu poolingu (koncept sdružování zásilek).  Díky online dostupnosti platformy se u skladování otevírají možnosti flexibilnějšího řešení vysvětluje Pablo Gomez, Ředitel pro inovace skupiny FM Logistic.

 

Zdroj: FM Logistic

Praha, 2. července 2016