Dachser Quality Awards – dvě stříbrné příčky pro Česko

Mezinárodní logistický provider Dachser zveřejnil výsledky hodnocení kvality svých poboček – Dachser Quality Awards. České pobočky společnosti Dachser se v tomto interním žebříčku dlouhodobě umísťují na předních místech a svoje čelní pozice potvrdily i letos.

Na druhou příčku v kategorii velkých poboček dosáhl Dachser Kladno, v hodnocení menších poboček se jako druhý umístil Dachser České Budějovice.

Mezinárodní logistický provider Dachser klade na kvalitu svých služeb velký důraz. Proto již před 21 lety zavedl interní hodnocení kvality všech poboček evropské pozemní logistiky – Dachser Quality Awards. „Kvalita je primární hodnotou Dachseru,“ říká Ing. Petr Kozel, generální ředitel Dachser Czech Republic, a dodává, „spolehlivost, bezpečnost a transparentnost jsou základem našich logistických služeb a my neustále usilujeme o to, aby byly do nejmenšího detailu monitorovány a průběžně dále zlepšovány.“

Každý rok tak Dachser sestavuje vlastní žebříček těch nejlepších poboček v Evropě. Hodnotí se nejen výkon logistických služeb, ale také organizace poskytovaných služeb a s ní spojené procesy, se kterými přichází do kontaktu zákazníci společnosti. Žebříček Dachser Quality Awards posuzuje každou pobočku v oblastech Logistický výkon, Zákaznický servis, Korporátní design a Administrativa, přičemž každá z těchto oblastí má přidělenou jinou váhu pro vypočítání finálního hodnocení. „Posuzované oblasti našich služeb reflektují ty nejdůležitější části celého přepravního řetězce,“ vysvětluje Petr Kozel.

V posuzování kvality svých služeb Dachser stále více uplatňuje holistický přístup. Své místo v hodnocení mají proto nejen kvalita doručení či vyzvednutí zásilek, ale například i průzkum spokojenosti zákazníků, mystery shopping nebo chování řidičů a vzhled a čistota vozového parku. Zvláštní místo zaujímá i kritérium nazvané EDI rate, které hodnotí počet zákazníků, se kterými je pobočka datově propojená přes EDI (Electronic Data Interchange). Propojení přes EDI umožňuje reagovat rychleji a pružněji na požadavky zákazníků, proto je oprávněně jedním z hodnotících parametrů kvality.

Dachser Quality Awards se udělují ve dvou kategoriích podle velikosti poboček. Letos získaly pomyslné stříbrné medaile české pobočky v obou kategoriích. Dachser Kladno skončil druhý v konkurenci všech velkých poboček v Evropě, Dachser České Budějovice obsadil druhou příčku v kategorii menších poboček. „Velmi mě těší, že se naše pobočky dlouhodobě umísťují na tak dobrých pozicích. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na tomto výsledku a především na kvalitě našich služeb každý den podílejí,“ uzavírá Petr Kozel.

 

Zdroj: DACHSER Czech Republic a.s.

Praha, 10. května 2018