DACHSER pokračuje v příznivém kurzu

Ve fiskálním roce 2015 oznámil DACHSER silný organický růst. Obrat koncernu se zvýšil o 6,5 % na 5,64 miliardy eur. Počet zásilek se zvýšil o 4 % na 78,1 milionu kusů a celková tonáž zásilek vzrostla o 5,2 % na 37,3 milionu tun. K pozitivním hospodářským výsledkům přispěly zejména evropské pozemní přepravy potravin a průmyslového zboží.

DACHSER_foto„Sklízíme plody naší dlouhodobé investiční politiky a strategie růstu, které důsledně implementujeme napříč celou společností,“ vysvětluje Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER.

„Naším hnacím motorem růstu zůstávají evropské exporty spolu s logistickými řešeními, které inteligentně kombinují pozemní, námořní a letecké přepravy. Především však naši zákazníci oceňují, že neustále klademe velký důraz na kvalitu služeb.“

Detailní pohled na rok 2015

V rámci obchodní oblasti Road Logistics (Pozemní logistika), která tvoří 72 % obratu DACHSERU, těží DACHSER European Logistics (EL) i nadále z exportu jako hnacího motoru růstu. Přepravami a skladováním průmyslového zboží vygeneroval DACHSER v roce 2015 obrat ve výši 3,433 miliard eur (+5,5 %).

Počet zásilek vzrostl o 3,8 % a tonáž o 4,2 %. „Díky našemu profesionálnímu a flexibilnímu působení na trhu jsme v tomto pro Evropu náročném roce byli schopni růst ve všech obchodních regionech pozemní přepravy,“ říká Bernhard Simon.

Kromě silného, exportem poháněného růstu v Německu a ve Francii jsme zaznamenali také dvouciferný nárůst v regionech evropské logistiky v severní a střední Evropě a na Pyrenejském poloostrově. „Orientace Azkaru na celoevropské zakázky přináší pozitivní výsledky,“ říká Bernhard Simon. „Podařilo se nám získat důvěru velkých zákazníků a také investovat na nových trzích. V minulém roce jsme vybavili 48 pyrenejských poboček pro přepravu nebezpečného zboží a tím jsme získali přístup k silnému a proexportně orientovanému španělskému chemickému průmyslu.“

Nejvyšší růst zaznamenal DACHSER Food Logistics díky nárůstu obratu o 8,1 % na 741 milionů eur. V Německu vděčí logistika potravin za tento úspěch silnému tuzemskému obchodu se spotřebním zbožím. Také European Food Network určená pro přeshraniční přepravy potravin zaznamenala pozitivní vývoj. Se 13 partnery, 8 spolupracujícími subjekty a pravidelnými linkami mezi 29 zeměmi se jedná o síť potravinové logistiky s největším pokrytím v Evropě. „My se na tomto úspěchu podílíme investicemi do sítě. Otevřeli jsme novou pobočku v Erlensee poblíž Frankfurtu nad Mohanem, která bude sloužit také jako centrální hub pro přepravy potravin po Evropě,“ říká Bernhard Simon.

DACHSER Air & Sea Logistics dosáhl v roce 2015 růstu obratu o 8 % a přispěl tak celkem 1,599 miliardami eur do konsolidovaného celkového obratu společnosti.

„V tuto chvíli působíme v nejdůležitějších ekonomických centrech na světě, ať už přímo nebo prostřednictvím našich partnerů, takže v loňském roce jsme významně geograficky nerozšiřovali naši síť,“ vysvětluje Bernhard Simon. „Namísto toho jsme se zaměřili na standardizování procesů, integrování IT systémů a úzké propojení evropské sítě pozemní logistiky s leteckými a námořními přepravami. Našim zákazníkům chceme nabízet globální logistická řešení pro distribuční i nákupní logistiku z jednoho zdroje, což nazýváme DACHSER Interlocking.“

Bernhard Simon oznámil také větší investice pro tento rok: „Loni jsme investovali 81 milionů eur a v roce 2016 se chystáme investovat 125 milionů eur. Část těchto peněz půjde do oblasti informačních technologií a technického vybavení. Ale stejně jako v minulých letech půjde velký podíl investic do naší sítě evropské pozemních logistiky, kdy plánujeme postavit nové nebo rozšířit stávající logistické nemovitosti v Rakousku, Francii, Německu a Polsku.“

DACHSER rostl i v České republice

Rok 2015 byl pro DACHSER úspěšný také v České republice. Společnost DACHSER Czech Republic zvýšila svůj obrat na 2,2 miliardy korun a odbavila celkem 976 000 zásilek. Meziroční nárůst přepravených zásilek tak činil 18 %, u exportních zásilek dokonce 25 %. Rostla také tonáž přepravených zásilek. Ta se celkově zvedla o 13 %, u exportních zásilek byl zaznamenán dokonce 15% nárůst. DACHSER také posiloval na poli lidských zdrojů. V tuto chvíli pro něj v celé České republice pracuje téměř 500 zaměstnanců.

 

Zdroj: DACHSER Czech Republic a.s.

Praha, 30. dubna 2016