Cestovnímu ruchu se pomalu začíná dařit

V roce 2015 se v České republice zvýšil celkový počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních o 10,2 %. Domácích turistů se ubytovalo dokonce o 13,3 % a zahraničních o 5.5 % více. Nárůst tržeb dosáhl za rok 2015 5,2 %, z toho ubytování představovalo nárůst o 7,5 % a stravování o 4,1 %.

Zlepšení situace samozřejmě souvisí i s vývojem mezinárodní situace, kdy mnoho turistů volilo z bezpečnostních důvodů jako místo své dovolené právě Českou republiku.

Ekonomické výkony služeb hotelnictví se v roce 2015 odrazily od dna dlouhodobého poklesu, který byl způsoben několika faktory, včetně ekonomické krize. V roce 2015 došlo podle statistiky STR GLOBAL k nárůstu jak obsazenosti, tak průměrné ceny, která rostla v průměru o 9 %. Tržby na jeden disponibilní pokoj (RevPAR) tak celkově vzrostly o 16 %.

„To jsou pozitivní čísla, nicméně cestovní ruch má před sebou několik výzev, které jej mohou v následujících letech ovlivnit. Jednak je to budoucí vývoj kurzu koruny, dále nutná stabilizace podnikatelského prostředí, kde dochází k neustálým změnám například v oblasti legislativy, ale hlavně bezpečnostní situace, na které je cestovní ruch velmi závislý. Stále více  čelíme nerovným podmínkám, ať již neférovým praktikám ze strany online distributorů služeb, šedé ekonomice, například prostřednictvím sdílené ekonomiky a mnoha dalším. To ovlivňuje nejen nerovné konkurenční prostředí, ale také brzdí rozvoj kvality služeb v cestovním ruchu,“ uvedl viceprezident pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – Václav Stárek.  

V každém případě má cestovní ruch velký potenciál v možnostech rozšiřování pracovních příležitostí a v rozvoji měst, obcí i celých turistických destinacích.

Jak bylo již výše konstatováno, v loňském roce došlo i k nárůstu zahraničních turistů, je však třeba upozornit na změny v jejich struktuře, například podíl hostů z Ruska i nadále klesal a to o 37,4 %, byl však kompenzován vyšší návštěvností turistů z okolních, ale i vzdálenějších zemí. I nadále pokračuje nárůst zájmu turistů z asijských zemí. Čínských turistů se ubytovalo o 35,3 % více a obdobná situace byla i s hosty z Jižní Koreje, jejichž meziroční zvýšení počtu cest představovalo 31,8 %.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 10. února 2016