Červnový vývoj maloobchodních tržeb představuje výrazný nárůst

Meziroční nárůst tržeb v maloobchodě dosáhl v červnu až 6,2 %, oproti předchozímu měsíci květnu je to nárůst o 1,5 %. Potvrdil se i dlouhodobý trend největšího růstu v oblasti internetového a zásilkového obchodu, který nyní dosáhl nárůstu až o 22,3 %, což svědčí o jednoznačných trendech vývoje v maloobchodě, které je třeba mít na zřeteli i při tvorbě regulačních opatření.

„ Ekonomika stále absorbuje nové pracovní síly, což se projevuje v růstu zaměstnanosti a velmi nízké míře nezaměstnanosti, která je nejnižší v EU. Nominální mzdy rostou a vzhledem k velmi nízké spotřebitelské inflaci roste i mzda reálná. Důvěra lidí v budoucnost se projevuje i v ochotě přijímat nové půjčky. Zvyšuje se nejen zadluženost v úvěrech na bydlení, ale po relativně dlouhé době stagnace se zvyšují i objemy spotřebitelských úvěrů. Vše v úhrnu zapadá do nynější fáze vývoje ekonomiky, kdy reálný růst maloobchodních tržeb potvrzuje relativně silnou spotřebu českých domácností“, doplnila prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 7. srpna 2016