CeMAT 2016 s velkým důrazem na IT

V rámci kulatého stolu CeMAT-IT se ve Stuttgartu, v nové budově firmy viastore, nabízející software pro intralogistické systémy, uskutečnila 6. dubna intenzívní výměna názorů mezi zástupci vystavujících firem, veletržní správy a novináři. V centru pozornosti byla proměna veletrhu CeMAT, který letos poprvé klade mimořádně velký důraz na IT, a tím se ještě více zaměřuje na propojení fyzického světa logistiky s digitálním světem.

„K proměně veletrhu dochází, protože kvalita hardwaru a jeho inteligentní propojení v IT systémech dnes rozhodují o úspěchu intralogistického řešení,“ prohlásil Wolfgang Pech, ředitel odboru ve veletržní správě Deutsche Messe AG. „V Hannoveru ukáže mnoho vystavovatelů na svých stáncích naživo, jak lze logistické procesy automatizovat.“

Softwarový koncern SAP se sídlem ve Waldorfu je v tomto roce na veletrhu CEMAT poprvé zastoupen na velkém partnerském stánku. SAP bude prominentně umístěn ve výstavní sekci Logistics IT v hale č. 27, která se těší velké návštěvnosti. „Představíme především naše řešení SAP S/4HANA jako softwarový balíček a jako náš přístup ke komplexnímu řešení logistiky,“ řekl Ralf Schränkler, Solution Sales Executive SCM ve společnosti SAP.

„Nerozlišujeme příliš mezi interní a externí logistikou – pro nás je rozhodující taková logistika, která je propojená od dodavatele až ke koncovému zákazníku.“ Integrální součástí řešení je platforma Supply Chain Execution (SCE). SAP se soustředí především na integrované systémy, aby tak mohl uspíšit přímé propojení mezi automatizovanými sklady a celou skladovou technikou. Cílem společnosti je vybudování moderní intralogistiky.

„Mám velkou radost, že CeMAT letos staví téma IT do centra pozornosti,“ řekl v rámci setkání Michael Baranowski, jednatel společnosti Team GmbH se sídlem v Paderbornu. „Žádá to trh, a to stále více.“ Podle jeho názoru představují potenciál pro řešení Cloud Computing nebo Augmented Reality například datové brýle. Prezentace zaměřené na praktické využití proběhnou právě na téma Pick-by-Vision.

„Na našem veletržním stánku v Hannoveru mohou návštěvníci sami provádět vychystávání s použitím datových brýlí,“ oznámil M. Baranowski. „Budou si moci tím spíše vytvořit vlastní představu o silných a slabých stránkách této nové techniky a ověřit si možné oblasti využití ve svém vlastním podniku.“ Strategie veletrhu CeMAT, vsadit na téma digitalizace a logistika 4.0, je z jeho pohledu přesně ten správný krok. Podle jeho hodnocení je nyní po veletrhu vysloveně vysoká poptávka a zájem vystavovatelů a návštěvníků o veletrh velký.

IT a digitalizace hrají stále větší úlohu také ve společnosti viastore. Více než polovina zaměstnanců firmy nabízející intralogistické systémy nyní pracuje v oblasti IT. „A také růst podniku se nyní projevuje zvláště v oblasti softwarových procesů a automatizace logistiky,“ prohlásil šéf společnosti viastore Philipp Hahn-Woernle. „V segmentu softwaru sázíme jednak na naše strategické partnerství se společností SAP, a jednak na další vývoj vlastního produktu viadat, naší nabídky řešení pro intralogistiku.“ Společnost viastore v Hannoveru veřejnosti poprvé představí mimo jiné nový intuitivně obsluhovaný User Interface viadat. Kromě toho bude pro návštěvníky připravena rozmanitá nabídka, aby tak mohli zažít intralogistiku live.

Také společnost SSI Schäfer souhlasí s novou koncepcí veletrhu CeMAT. „Integrace hardwaru ve skladech a při vychystávání se může podařit jen s pomocí dobrého softwaru,“ prohlásil Johann Klug, Global Product Manager IT ve společnosti SSI Schäfer. Z toho důvodu firma v minulých letech výrazně rozšířila kompetence v oblasti IT. „Také na veletrhu CeMAT se návštěvníkům našeho stánku naskytne nový pohled,“ řekl J. Klug. „Letos chceme spíše představit naše komplexní řešení než širokou paletu produktů.“ Inteligentní propojení lidí, procesů, zboží a firem chápe SSI Schäfer jako hlavní úkol intralogistiky.

„Digitalizace začíná v hlavě,“ řekl Rainer Glatz, jednatel Odborného svazu softwaru při VDMA (Fachverband Software, VDMA). „Návštěvníci a vystavovatelé se musí naučit uvažovat na úrovni digitálních procesů.“ Ve skutečnosti stále ještě často striktně dělí mezi výrobou a logistikou, IT a logistikou nebo mezi jednotlivými podniky. R. Glatz vidí CeMAT jako velkou šanci, jak zvláště v Německu uspíšit logistické propojení.

„Doufám, že se sekce Logistics IT stane pro veletrh perlou, která poroste, “ prohlásil R. Glatz ve Stuttgartu. „Vzhledem k tomu, že je proces digitalizace v pohybu, je nyní ten správný čas pro to, aby byla tomuto tématu na veletrhu CeMAT věnována mimořádná pozornost.“

V této souvislosti je třeba zdůraznit také zahajovací akci fóra „IT and Automation“, která se uskuteční za vynikající účasti v úterý 31. května od 12. hodin. Zástupci softwarových firem, výzkumu a průmyslu budou během krátkých přednášek a navazující pódiové diskuse blíže objasňovat téma „Traceability – základem průmyslu 4.0“.

 

Zdroj: CeMAT

Praha, 26. dubna 2016