CBRE predikuje v roce 2018 mimořádnou poptávku po průmyslových a kancelářských prostorech

Společnost CBRE vydala studii Real Estate Market Outlook 2018, která predikuje situaci na realitním trhu pro investiční, kancelářský, industriální a maloobchodní sektor v České republice.

Richard Curran, Managing Director ve společnosti CBRE, říká:

„Očekáváme, že česká ekonomika zůstane silná i v roce 2018. I přes růst mzdových nákladů společnosti nadále expandují, což je pro kancelářský a industriální sektor dobrá zpráva. Vzhledem k tomu, že mzdy rostou rychleji než inflace, mají lidé vyšší disponibilní příjem, což bude mít pozitivní dopad na sektor maloobchodu.“

Investment:

V současné době společnost CBRE monitoruje téměř 40 transakcí o celkovém objemu přesahujícím 2,4 mld. EUR, k jejichž uzavření by mohlo dojít v roce 2018.  Trh investic bude tažen transakcemi v kancelářském a maloobchodním sektoru, které by společně měly tvořit 88 % celkového objemu investic. 60 % investičních transakcí roku 2017 se uskutečnilo v Praze, avšak pro rok 2018 očekáváme pro objem transakcí v Praze ještě další navýšení, kdy by mohly tvořit až 70 % celkového objemu.  Predikujeme, že objemy investic v Praze budou v roce 2018 taženy především sektorem kanceláří, přičemž více než 50 % celkového objemu investic v regionech bude v rámci nákupních center.

Kanceláře:

Čistá realizovaná poptávka v roce 2018 opět překročí hranici 300 000 m2. V současné době probíhá výstavba více než 300 000 m2 v rámci dvaceti pěti projektů, z nichž téměř 190 000 mmá být na trh dodáno v roce 2018. V centru hlavního města nebude v roce 2018 dostavěn žádný nový developerský projekt. V současné době zaznamenáváme trend uzavírání nájemních smluv na delší dobu v případech, kdy si společnost najímá 2 000 m2 a více. Narůstající význam kvalitních a moderních technologií, ekonomického provozu budovy, zelené certifikace (LEED, BREEAM nebo DGNB) je velice důležitý především pro globální korporace. Velmi důležitými se při naplňování potřeb zaměstnanců stanou i inteligentní budovy, vybavení pro běžce a cyklisty nebo dokonce i sdílená posilovna či podpora elektromobility.

Industrial & Logistika:

Rapidní nárůst poptávky v industriálu se očekává především v e-commerce, který bude vyžadovat až trojnásobný prostor oproti klasickému prodeji. Stálými tahouny poptávky zůstávají logistické společnosti (převážně v maloobchodním sektoru) a společnosti automobilového průmyslu. Nabídka industriálních prostor se v roce 2018 rozroste až o 700 000 m2 (stejně jako v roce 2017) a současné industriální parky budou expandovat.  Dále bude narůstat význam lokalit na severozápadě republiky, např. Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Most, Chomutov nebo Cheb, protože Česká republika je stále oblíbenější pro společnosti obsluhující Německo a Západní Evropu.

Maloobchod:

V roce 2018 nedojde k otevření žádného nového nákupního centra. Naopak ale bude zahájena výstavba dvou nových obchodních center a jedno rozšíření stávajícího: Bořislavka (10 000 m2) a OC Letná (13 000 m2) v Praze a Avion Shopping Park v Brně (fáze 3) (13 200 m2). Budou otevřena dvě specializovaná centra – Outlet Arena Moravia (fáze 1) (11 700 m2) v Ostravě a Prague The Style Outlet (20 000 m2).

 

Zdroj: CBRE Group

Praha, 28. prosince 2017