Ahold dnes zveřejnil hospodářské výsledky za 1Q 2016

Společnost Ahold dnes oznámila velmi silný začátek nového roku, který je odrazem dobrých výsledků na všech trzích, kde působí. Čisté tržby dosáhly výše 11,8 miliardy eur, a to díky vynikajícímu výkonu prodejen a pokračujícímu nárůstu online tržeb, lepší ziskovosti a silnému toku volných peněžních prostředků.

Generální ředitel společnosti Ahold Dick Boer komentoval úspěchy společnosti slovy: „V prvním čtvrtletí se nám podařilo plnit vytyčené strategické cíle a dosáhnout dobrého provozního i finančního výsledku. I nadále se budeme zaměřovat na poskytování nejlepších služeb pro naše zákazníky a také na realizaci programu Simplicity tak, abychom mohli investovat do našich kvalitních lokálních značek a nabízeli zákazníkům ještě lepší kvalitu a přinášeli další inovace.

Na nizozemském trhu jsme i nadále dosahovali silného růstu identických tržeb, a to zejména díky tomu, že zákazníci pozitivně reagují na průběžná vylepšování našich prodejen, sortimentu i služeb. Naše online obchody bol.com a ah.nl vykázaly v tomto čtvrtletí vynikající růst čistých spotřebitelských tržeb přes 30 %. Ve Spojených státech jsme si také vedli dobře a nadále investovali do naší nabídky pro zákazníky, včetně zavedení zcela nových oddělení pečiva. Peapod vykázal dvojciferný růst a dále rozšířil svou zákaznickou základnu v New Yorku. Těší nás i výborné výsledky v České republice, kde se dále zlepšoval vývoj tržeb v bývalých prodejnách SPAR.

Podařilo se nám mimo jiné pokročit v navrhované fúzi se společností Delhaize, která by měla být dokončena v polovině roku 2016. Společná práce na tomto cíli nás utvrzuje v přesvědčení, že zmiňovaná fúze z nás vytvoří lepšího a inovativnějšího prodejce, který svým zákazníkům, pracovníkům i akcionářům přinese vyšší přidanou hodnotu.“

V české republice vzrostly čisté tržby o 0,4 % na 528 milionů eur při konstantních devizových kurzech. Na tomto výsledku se odrazil požadovaný odprodej pěti prodejen v třetím čtvrtletí roku 2015 v důsledku akvizice sítě SPAR. Tržby mimo prodej pohonných hmot vzrostly při konstantních devizových kursech o 1,1 % oproti prvnímu čtvrtletí roku 2015.

Identické tržby mimo pohonných hmot vzrostly o 0,7 % díky pokračujícímu silnému výsledku našich supermarketů a implementaci konceptu Favorite v bývalých prodejnách SPAR. Tento koncept byl příznivě přijat našimi zákazníky.

Základní marže v České republice se zlepšila na 1,1 %, a to i přesto, že je ovlivněna spoustou akčních nabídek našich konkurentů z maloobchodního prostředí. Na českém trhu se Albert dokázal odlišit dvěma úspěšnými kampaněmi pro zákazníky, loajalitní akcí na nádobí značky Berndes a Albertovou zahrádkou, která umožnila zákazníkům pěstovat bylinky v domácím prostředí.

Korporátní centrum

Náklady korporátního centra činily 37 milionů eur, což je oproti předchozímu roku nárůst o dva miliony. Bez pojistných aktivit se náklady zvýšily na 32 milionů eur, zatímco v předchozím roce to bylo 30 milionů. 

Výhled

Očekáváme, že základní provozní marže se bude ve všech našich segmentech v roce 2016 vyvíjet stejným způsobem jako v roce 2015, tedy mimo potenciální dopad fúze se společností Delhaize.

Hlavní ukazatele za první čtvrtletí 2016:

  • Tržby dosáhly hodnoty 11,8 miliardy eur, což představuje nárůst o 4,3 %, (nárůst o 3,5 % při konstantních devizových kursech)
  • I nadále se zvyšovaly tržby online služeb; čisté spotřebitelské tržby vzrostly při konstantních devizových kursech o 27,4 %
  • Základní provozní marže činila 3,8 % (v prvním čtvrtletí roku 2015 činila 3,5 %)
  • 15,1 % nárůst základního provozního zisku (14,7 % při konstantních devizových kurzech)
  • Silné volné peněžní toky ve výši 287 milionů eur (Q1 2015: 186 milionů eur)
  • Program Simplicity a pokračující kontrola nákladů přispěly k vyšší ziskovosti
  • Oznámená fúze s Delhaize pokračuje dle plánu a směřuje k dokončení v polovině roku 2016

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 2. června 2016