Technologie, které prodávají bez personálu

I když klasické prodejny nezaniknou, budeme se patrně už v blízké době čím dál častěji setkávat s jejich „autonomními sestrami“, které zákazníkům umožní nákup v kteroukoli denní i noční hodinu.

Technologie, které nevyžadují přítomnost personálu v prodejně a svým způsobem šetří i náklady. Jakou výhodu tento typ prodeje představuje pro zákazníky a co může přinést obchodníkům? A co všechno taková prodejna ke svému provozu potřebuje a s jakou počáteční investicí by měl její provozovatel počítat?

Technologický posun, rozvoj umělé inteligence, snaha po úsporách i nedostatek lidské pracovní síly nahrávají rozvoji autonomních prodejen. Poslední dobou dochází k obrovskému boomu jak zcela samoobslužných prodejen, tak těch, které se jimi stávají po běžné pracovní době. Prodejní jednotka typu supermarketu ve městě si automatizací části prodejní doby získá nové zákazníky, kteří by ji v běžné otevírací době nenavštívili a tím navýší tržby, vesnická prodejna v plně nebo téměř plně automatizovaném režimu je často jedinou možností, jak vůbec nějakou prodejní jednotku v konkrétní lokalitě vybudovat nebo udržet.

Základem je řídicí jednotka

Základním kamenem funkčnosti takové provozovny je centrální řídicí jednotka, která je jakýmsi „mozkem“ a která propojuje a řídí jednotlivé automatické moduly: čtečky pro verifikaci vstupu na prodejnu, ovládání dveří a turniketů, informační tabule a obrazovky, hlídá napájení a dostupnost internetu v prodejně a komunikuje pomocí řídícího systému se samoobslužnými pokladnami. Volitelně lze pak připojit pro vyšší komfort čidla zabezpečovacího systému, in-store rádio, kamerový systém a čidla pro detekci rizikových zvuků.

Na tento centrální modul je také napojená dohledová aplikace, která dokáže pultům centrální ochrany předávat on-line informace o stavu prodejny a umožňuje vzdálený zásah do jednotlivých procesů. „Komfortním doplňkem jsou pak třeba automatické elektronické cenovky nebo náš modul pro sledování pohybu osoby po prodejní ploše za využití kamerových systémů. Veškeré konfigurace jsou plně integrovány do systému B.O.S.S. Enterprise pro řízení obchodních sítí. Pro vstup na prodejny využíváme komunikaci s mobilní aplikací DoKapsy z dílny ČSOB, která je napojena na systém bankovní identity a spolehlivě splňuje všechny GDPR požadavky a řeší verifikaci věku 18+ pro vstupy,“ vysvětluje Michal Čadina, obchodní manažer společnosti P. V. A. systems.

Někdo se musí starat o chod

Prvním předpokladem vzniku automatizované prodejny je výběr vhodného obchodního prostoru a jeho kolaudace pro účely provozu potravinářské prodejny. „Pokud je toto splněno, proběhne návrh a realizace interiéru a exteriéru prodejny, případně se dnes často řeší rekonstrukce nějakého stávajícího prostoru. Pak následuje pořízení technického vybavení, jako jsou regály, lednice, mrazáky a podobně a dále instalace bezobslužné technologie,“ popisuje Pavel Hartmann, Project & Business Development Manager, Knowinstore. Jak dále podotýká, zásadní je také zajištění pracovníka, který se bude starat o chod prodejny jako takové a dále o její zásobování, úklid a zpětnou vazbu v rámci servisu klientům.

V neposlední řadě je zapotřebí přizpůsobit nebo vybrat správný sortiment. Vznikat nemusí prodejna zcela nová, ale potřebnou technologií je možné doplnit také prodejnu stávající. „V tom nejzákladnějším provedení se bavíme o centrálním modulu, minimálně jedné čtečce ke vstupním dveřím, elektrickém zámku s možností vnějšího systémového ovládání a samozřejmě některé variantě samoobslužné pokladny s přepínáním na bezobslužný provoz. Doporučujeme revidovat kamerový systém nebo jej doplnit a připojit se k některému z dohledových center, dodává Michal Čadina.

Pomoc i bezpečí zajistí videodohled

Automatické prodejny nového typu dnes využívají kamerový systém s videodetekcí na základě umělé inteligence. Vzdálený operátor tak nemusí kamery neustále sledovat, pouze odbavuje poplachové stavy. „Jedná se například o situaci, kdy někdo vloží zboží z regálu do kapsy místo do košíku, nebo když někdo v prodejně pobíhá, vrávorá či upadne na zem. Kamerový systém může takto fungovat i zcela bez obsluhy, pak ale pouze zaznamenává incidenty,“ vysvětluje Petr Pešek, ředitel operačního centra Securitas ČR.

Výhoda aktivního operátora je ta, že incidenty je možné rovnou řešit. „V prodejně jsou interkomy a také kamery s oboustranným audiem, tedy mikrofonem a reproduktorem, takže operátor může v reálném čase komunikovat se zákazníky, například jim pomoci při placení u pokladen nebo se s nimi domluvit, pokud potřebují jinou pomoc, a to od zdravotních problémů až po praktické rady při placení či otevírání dveří. V krajním případě operátor informuje manažera prodejny nebo zavolá výjezdovou jednotku, která může problém vyřešit na místě,“ dodává Petr Pešek.

Lidský operátor zároveň okamžitě vyhodnotí, zda je poplach vyvolaný umělou inteligencí skutečný, nebo jde o planý poplach, a v případě potvrzené krádeže okamžitě pošle manažerovi prodejny důkazní materiál, tedy kamerový záznam spojený se zákazníkem, který se při vstupu prokázal bankovní identitou. Díky tomu, že za umělou inteligencí stojí vyhodnocení a zpětná vazba člověka, se celý systém dál učí a videodetekce se neustále zpřesňuje.

Jaká je cena?

Každého obchodníka, který uvažuje o provozu autonomní prodejny, samozřejmě zajímá cena, tedy náklady na její pořízení. „Kalkulace na jednotlivé prodejny se mohou velmi lišit podle jejich stavu a aktuální vybavenosti, ale pokud se bavíme o základním hardwaru, pohybují se náklady i pod dvě stě tisíc korun. V tom je zahrnuta levnější varianta samoobslužné pokladny s váhoskenerem, centrální modul s potřebnými komponenty, čtečka QR a NFC u vchodu, elektrický zámek dveří a základní instalační práce,“ konstatuje Michal Čadina.

„Vždy záleží na požadavcích klienta a na šíři poskytnuté služby v rámci technologie, na velikosti provozovny a jejímu aktuálnímu vybavení,“ přidává se Pavel Hartmann. V případě revitalizace malé venkovské prodejny, včetně nasazení bezobslužného modelu 24/7 se tak podle něj cena může pohybovat od 500 000 Kč. Podle Daniela Turnovského, technického ředitele bezpečnostní agentury Securitas ČR, přinese rok 2024 revoluci v oblasti automatických prodejen, které lze provozovat a střežit s pomocí AI kamerových systémů. Díky cenově dostupnému softwaru schopnému monitorovat chování zákazníků lze tyto AI prodejny provozovat i v malých obcích s rozumnými náklady.

Nárůst tržeb o 15 %

Již v blízké budoucnosti můžeme očekávat vznik autonomních prodejen případně hybridních prodejen, které se autonomními stanou po běžné otevírací době, nejen v případě potravin, ale rozšíří se i do dalších oblastí. „Očekáváme, že plošně se budou rozšiřovat v segmentu FMCG, na čerpací stanice, hobbymarkety, letiště, nádraží nebo třeba do segmentu chovatelských potřeb,“ predikuje Pavel Hartmann. Ostatně poslední zmiňovaný segment již své automatizované prodejny má – jsou jimi prodejny Super zoo, které provozuje společnost Plaček Group.

„Super zoo se snaží zákazníkům stále nabízet nové služby, aktivní přístup a vycházet jim vstříc. Nové prodejny proto otevíráme v místech, aby dojezdová vzdálenost do nich byla pokud možno co nejkratší. Víme také, že naše prodejny využívají lidé, kteří mají delší pracovní dobu. A ti pak večer třeba zjistí, že jim došlo krmivo. Naše prodejny 24/7 si postupně získávají stále více zákazníků. Je to nová služba a lidé si na ni musí zvyknout. Navíc je vstup povolen pouze po předložení bankovní identity, a proto je nárůst zákazníků pozvolnější. Přestože máme prodejny v rozdílných regionech i městech, můžeme mluvit o patnáctiprocentním růstu prodejů,“ konstatuje Luboš Reichrt, Group COO, Plaček Group.

Přeměna není až tak složitá

„Každá prodejna je v jiném aktuálním stavu. Realizovali jsme prodejnu řízenou naším softwarem, která již měla samoobslužnou pokladnu, neprocházela zásadním remodelingem nebo rekonstrukcí a po doplnění několika modulů a konfiguraci byla připravena v řádu dnů. Ale také provozovnu, která procházela několikaměsíční celkovou rekonstrukcí a v rámci modernizace byly technologie rovnou dodávány včetně 24/7 modulů. Nyní realizujeme ještě speciální kontejnerovou prodejnu, včetně výroby nového kontejneru a kompletního vybavení, kde to vypadá na časovou náročnost pět až šest měsíců,“ naznačuje Michal Čadina.

„Remodeling obnáší poměrně zásadní technologickou úpravu prodejny, na druhou stranu se tyto technologie neustále vyvíjejí, takže od první prodejny v Týně nad Vltavou jsme zase pokročili v modernizaci a celá přestavba nám tak zabere pouze čtyři dny včetně napojení na všechny systémy. Identifikace zákazníka probíhá přes bankovní identitu, kterou zajistí čtečka. Nepřetržitý dohled je otázkou smluvního vztahu, který je standardní. Pro zájemce z řad retailu si myslím, že to není až tak složitá záležitost, jak se na první pohled může zdát,“ uzavírá Luboš Reichrt.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 1-2.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.