Ve znamení „techno“ inspirace

Podpora prodeje je spojena s mnoha marketingovými materiály, ať již jsou to obaly, displeje, letáky či billboardy. Současným velkým trendem je oživit i statické POS/POP nosiče.

Aby displej upoutal zákazníka a přinutil ho zastavit se a zajímat se o propagovaný typ zboží, je potřeba, aby byl designově zajímavý, přitom ale nepotlačil myšlenku vlastního produktu.

POS/POP produkce patří k velmi výrazným typům propagace a není divu, že její záběr je opravdu široký, nejenom, co do typu různorodosti produktů, ale i materiálů, ze kterých jsou zhotoveny. Velkou roli hraje i velikost propagačních stojanů či bannerů, v oblasti reklamy obecně většinou platí přímá úměra mezi velikostí a propagací.

Samozřejmě, že samotná propagace, která může být pro spotřebitele líbivá, výrazná i snadno zapamatovatelná, ani tak nemusí přinést kýžený výsledek ve smyslu nárůstu prodeje produktu, ale za těchto uvedených předpokladů, má přece jenom pozitivní dopad větší šanci. Zajímavé je, že ačkoli POS patří do oblasti reklamy, podle řady průzkumů prvky POS/POP na rozdíl například od některých typů reklam či inzerce zákazníkům nevadí, ani je neobtěžuje. Naopak řada spotřebitelů je vítá nejen z důvodů zatraktivnění prodeje, ale i často lepší orientace při hledání produktu. Často je to právě tento typ marketingové komunikace v místě prodeje, který představuje nejvýznamnější spouštěč impulzivního nákupního chování spotřebitelů. Velmi podobně jsou vnímány i některé typy bannerů, v současnosti především ty s přidanou hodnotou v podobě 3D, AR, hologramů apod.

Lepenkové displeje jsou cenově dostupné, estetické a komunikují udržitelnost

Displej není přímo obal, je více zaměřen na plnění marketingových funkcí než na základní ochrannou a manipulační funkci, ale z hlediska podpory prodeje přináší nemalou přidanou hodnotu. Na počátku lze počítat s vyšší pořizovací cenou, než tomu bývá například u lepenkových krabic, což nahrává realizaci s vyšší kreativitou. Zajímavost lepenkových displejů pro uživatele nepředstavuje však jen vysoká možnost variability jeho zpracování, ale i velmi zajímavá cena v porovnání s dalšími typy POS displejové produkce z jiných materiálů. U lepenkového displeje hraje důležitou roli jak strukturální, tedy konstrukční stránka, tak grafická, včetně bezchybné realizace potiskem.

Dalším trendem, který lze u současných lepenkových displejů zaznamenat, se týká i jejich samotné manipulace. Již několik posledních let přetrvává zvýšená poptávka po již naplněných displejích. Tak trochu slabinou lepenkových displejů je jejich nižší životnost, což však nemusí být úplně na závadu, neboť svět reklamy je neustále v pohybu a změna je velmi často naopak i žádoucí. Naopak velkou přidanou hodnotou, kterou oceňuje v řadě průzkumů především mladší a střední generace je akcent na udržitelný materiál, neboť vlnitá lepenka (a papír obecně) je dlouhodoběji vnímána z pozice spotřebitele jako udržitelný, dobře recyklovatelný materiál. Přeneseně je pak často udržitelně vnímána i samotná značka/brand produktu.

Multimateriálové displeje vypráví příběhy již svým provedením

Druhým trendem jsou o poznání dražší multimateriálové displeje. Kombinací různých materiálů lze dosáhnout nejenom jiného typu vjemu, ale nabízejí se i další typy ztvárnění či použití. V POS produkci tohoto typu mohou kvést živé květiny, lze na nich realizovat skvělé ochutnávky či čepovat nápoje. Velmi často mohou být i různě osvíceny či ozvučeny. Jak lepenkové, tak i multimateriálové displeje musí nějakým způsobem komunikovat příběh a připusťme, že multimateriálová varianta má díky své ohromné variabilitě často lepší možnosti.

Stále je ale potřeba vycházet z toho, že displej nemůže příběh mnohoslovně popisovat či být natolik výrazný, že spotřebitel zapomene, jaký produkt vlastně komunikuje. Zásady jsou v zásadě jasné. Marketingoví odborníci se shodují na pravidle jednoduchosti a srozumitelnosti. To znamená, že informaci, kterou displej komunikuje, by měl klient pochopit během pár vteřin. Aby však mohl displej dobře komunikovat, měl by k tomu mít i vhodné umístění. Nejedná se pouze o umístění stojanu na exponované místo, ale i jeho správné zařazení do celkového marketingového konceptu prodeje. Výhodou je prostorová možnost celkové komunikace, obecně jsou úspěšnější displeje, které mohou stát v prostoru a jsou designově navržené tak, aby jejich grafika byla provedena na všech čtyřech viditelných stranách.

Přidaná hodnota aneb displej jako obrazovka

Pokročilé technologie mají za účel rozšířit marketingovému sdělení „pole působnosti“. Současnými hlavními novinkami společnosti Jansen Display (Showdown Displays Europe) jsou vylepšené digitální poutače, na kterých pomocí videí a animací lze ještě lépe zaujmout své zákazníky. Přilákají větší pozornost a navozují silnější emoce. Reklamní sdělení ve formě videí, animací či fotek lze vysílat na digitálních áčkách, digitálních totemech i digitálních panelech. Tato forma prezentace několikanásobně zvyšuje šanci nákupu. Nahrávání a obsluha poutačů je velmi jednoduchá, a proto lze obsah měnit podle potřeb jednotlivých klientů. Většina digitálních poutačů je vybavena profesionálními Samsung obrazovkami, které se ovládají stejně jednoduše jako domácí TV. Jednoduše se připojí obsah přes USB nebo WiFi a můžete prezentovat. Digitální poutače můžou být vybaveny také dotykovou fólií a zákazníci si pak mohou prohlížet obsah sami.

Zajímavou žhavou novinkou je digitální promostolek Futuro, který je postavený během okamžiku díky snadné montáži bez nutnosti použití nářadí. Police umožní schovat věci, které potřebujete, ale nechcete, aby byly vidět, takže pozornost bude směřovat pouze k vaší prezentaci.

Na multimediální typy prezentačních stojanů či banerů sází i e-shop prodejci. Proexposhop je internetový obchod se sortimentem produktů určeným ke komplexní podpoře vizuální komunikace. Multimediální stojany variabilních typů od různých pečivě prověřovaných dodavatelů lze rovněž najít v nabídce firmy. A důvod je jasný. Hlavním přínosem stojanů je, že kombinují vlastnosti stojanu na prospekty a LCD obrazovky. Displeje jsou navrženy pro obrazovky úhlopříčky 8“ a 16“ a jsou dodávány spolu s paměťovou kartou a dálkovým ovladačem. Stojany umožní rychle a snadno přeměnit prezentaci v interaktivní záležitost, která je často marketingově přesvědčivější.

Interaktivní displeje jsou v poslední době hojně využívány i na výstavištích při propagaci stánku a produktů na něm. Dokonce se objevují i interaktivní stojany ve spojení s umělou inteligencí, rozšířenou realitou apod. Cíl je jediný, přilákat a přesvědčit o koupi případného zákazníka.

Opravdu pokročilé 3D bannery jsou k vidění v asijských velkoměstech

MileStrong je průkopníkem kreativních a přizpůsobených LED displejů pro všechny typy aplikací. MileStrong nabízí širokou škálu LED displejů, počínaje jemnou roztečí pixelů až po inteligentní komerční displeje a má i zkušenosti s pokročilými 3D technologiemi, které pouhým okem dokáží před očima davu vytvořit realistický LED 3D efekt bez 3D brýlí nebo jiných pomocných nástrojů. Ve srovnání s jinými 3D obrazovkami má tento 3D LED billboard výhody vysokého jasu, není třeba se spoléhat na externí světlo a jeho vlastní displej může účinně podporovat molární linie. Pomocí nové globální technologie virtuálního trojrozměrného zpracování může výstupní efekt s vysokou hloubkou ostrosti dosáhnout 3 m a barva je bohatší, což lidem umožňuje získat živý trojrozměrný vizuální efekt při přímém sledování pouhým okem. Navíc ultra-vysoké rozlišení, rozlišení 3D LED billboardu může být až 1080p, stejně jako sledování HD filmů.

Venkovní 3D LED displej poskytuje neotřelý vizuální zážitek, upoutá pozornost publika a vytváří téma na online sociálních sítích. Tento typ prezentace je velmi populární jak na ulicích velkých měst, tak i v nákupních centrech například v Číně, ale díky svému ohromnému atraktivnímu reklamnímu potenciálu se s ním začínáme stále častěji setkávat už i v Evropě a v Americe. Tím, že na rozdíl od obří venkovní LED obrazovky, která se rovněž běžně úspěšně k propagacím různého typu využívá, 3D LED billboard disponuje prostorovým efektem (např. vidíte z billboardu vylézat obří kočku apod.), je pro spotřebitele mnohem atraktivnější a vizuálně přitažlivější a tím i ve většině případů i úspěšnějším.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 12.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.