Nálada spotřebitele ve znamení nejistoty

Inflace je nejnižší od počátku roku 2022, přesto však růst cen a s tím související chudoba zůstávají největšími obavami Čechů. Obavy z chudoby poprvé překonaly obavy z válečného konfliktu. Ohledně budoucí ekonomické situace panuje nejistota.

Po pěti čtvrtletích růstu důvěry v současnou a budoucí ekonomickou situaci došlo v posledních třech měsících k poklesu indikátoru, který tuto důvěru zachycuje. I tak hodnota tohoto indikátoru zůstává vyšší než ve stejném období před rokem.

Inflace zůstává vysoká

V měsíci září klesla inflace na 6,9 %, což je nejnižší hodnota od počátku 2022. Pokles celkové míry inflace je tažen poklesem v nejsilnějších spotřebních kategoriích – výdajích, které mají domácnosti spojené s bydlením, a výdajích za potraviny a nealkoholické nápoje. I přes svůj pokles je celková míra inflace stále vyšší než v předchozích dekádách – podobně vysoké hodnoty zažili čeští zákazníci naposledy v polovině 90 let.

Strach z chudoby je silnější než strach z války

Prvně od počátku vojenského konfliktu na Ukrajině došlo k poklesu míry strachu z mezinárodního ozbrojeného konfliktu pod míru strachu z chudoby a ekonomické nerovnosti. Obavy z chudoby a sociální nerovnosti se tak ze třetího posunuly na druhé místo, hned za obavy z inflace. Zároveň jsou však obavy z inflace i z chudoby menší než před rokem.

Největší strach z chudoby a ekonomické nerovnosti mají rodiny s dětmi do 10 let věku (jako jednu ze svých tří největších obav označilo chudobu 42 % rodin s malými dětmi, v celé populaci 32 % spotřebitelů); naopak nejmenší obavy má naopak nejmladší generace Z (pouze 24 % členů generace Z má chudobu a sociální nerovnost mezi třemi největšími obavami).

Rostou obavy o kvalitu zdravotní péče

Obavy o kvalitu zdravotní péče jsou větší než v minulém čtvrtletí i než ve stejném období minulého roku (v září 2023 patřila tato obava mezi tři největší obavy u 24 % spotřebitelů; v červnu 2023 to bylo u 20 % a v září 2022 u 16 %).

Reálné příjmy, úspory i půjčky klesají

Reálná hodnota mezd, vkladů domácností v bankách a úvěrů domácností u bank je stále nižší než před rokem, což se projevuje i v pokračujícím poklesu reálných tržeb v maloobchodě. Celkový trend je však pozitivní a v následujícím kvartálu je již snad možné očekávat kladná čísla – nárůst reálných mezd, nárůst reálné výše vkladů domácností v bankách a při pozitivním vývoji na hypotéčním trhu i reálné výše bankovních úvěrů domácnostem.

Pokles reálných tržeb maloobchodu pokračuje

Meziroční změna reálné hodnota tržeb maloobchodu bez motorových vozidel dosáhla v srpnu 2023 hodnoty -2,8 %. Spotřebitelé tak opět zakoupili menší objem zboží a služeb. Meziročně výrazně vzrostly tržby v oblasti prodeje motorových vozidel – při jejich započtení dosáhla změna meziroční hodnoty tržeb pouze -0,2 %. Nicméně, ve srovnání s uplynulými čtvrtletími je situace lepší a budoucnost snad již konečně přinese kladná čísla.

Ochota šetřit v případě pokračujícího zdražování se ale ve většině kategorií meziročně zmenšila. Svůj podíl na tom mohou mít nižší obavy spotřebitelů z dalšího růstu inflace, nicméně je patrná silná frustrace spotřebitelů z nekončícího „utahování opasků“.

Vánoce budou asi chudší

Přes všechny pozitivní zprávy jen málo (12 %) spotřebitelů předpokládá, že by letošní Vánoce mohly být bohatší než ty minulé. Téměř polovina (44 %) očekává, že toho nakoupí méně než loni a další téměř polovina (44 %) očekává, že toho koupí stejně než loni. Téměř čtvrtina (23 %) pak očekává, že kvůli rostoucím cenám utratí více peněž za méně zboží.

O výzkumu

Výzkum Ipsos Consumer Sentiment Tracker je realizován na reprezentativním vzorku on-line populace České republiky ve věku od 18 až 65 let na čtvrtletní bázi, vždy poslední týden daného čtvrtletí. Poslední vlna byla realizována v září 2023, dotázáno bylo přes 1 000 respondentů pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 11.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.