Evropané privátním značkám věří

Globálně patří evropské země mezi největší trhy privátních značek. V 11 zemích si privátní značka udržela podíl na trhu nad 30 % a ve čtyřech zemích byl jejich podíl nad 40 %.

Při příležitosti květnového veletrhu privátních značek v Amsterodamu byla vydána PLMA’s 2023 International Private Label Yearbook, ve které agentura NielsenIQ od roku 1998 mapuje vývoj trhu privátních značek ve vybraných evropských zemích.

Podíl privátních značek v sledovaných 17 evropských zemích, včetně Skandinávie a střední a východní Evropy, roste. 16 ze 17 sledovaných zemí zaznamenalo nárůst maloobchodních značek. Pouze ve Švýcarsku došlo k poklesu celkových nákupů potravin, včetně mírného poklesu privátních značek (-0,4 % oproti předchozímu roku).

V porovnání s rokem 2021 se hodnotový podíl privátních značek v roce 2022 zvýšil o 1,2 % na 37 % trhu s potravinami, což odpovídá 302 mld. euro. Spotřebitelé v Evropě se podle těchto dat rozhodli pro privátní značky, hlasovali pro kvalitu, stejně jako cenu a výkon.

Česko patří k zemím s nejvyšším růstem

Země s nejvyšším růstem podílu privátních značek byly podle NielsenIQ Česká republika (+3,5 %), Portugalsko (+2,9 %), Španělsko (+2,2 %) a Maďarsko (+2,2 %). Švýcarsko si mezi 17 zkoumanými zeměmi udrželo svou nejvyšší pozici z hlediska podílu na trhu. V roce 2022 jejich podíl činil 51,6 % (o 0,4 % méně než v roce 2021). Bylo jedinou zemí s podílem na trhu vyšším než 50 %.

Největší trhy v Evropě – Německo, Velká Británie a Francie – měly v roce 2022 společný podíl na trhu 38,5 %. To odpovídá nárůstu o 1,1 % oproti předchozímu roku. Nejvíce vzrostl podíl na největších trzích u trvanlivých potravin, krmiva pro domácí zvířata a papírových výrobků. Všechny kategorie zaznamenaly tempo růstu o více než jeden procentní bod.

Španělsko s tržním podílem 43,3 % a Portugalsko s 39 % společně zaznamenaly nejvyšší tempo růstu v kategorii čerstvých potravin a domácí péče, kde se podíl zvýšil o 2,6 %. V Itálii s tržním podílem 28,2 % pokračuje nepřetržitý růst posledních let. Zde nejvíce rostly kategorie mraženého zboží a trvanlivých potravin. Německo a Portugalsko jsou dva trhy, které zaznamenaly růst ve všech produktových oblastech, potravinářských i nepotravinářských.

V Belgii a Nizozemsku se podíl privátních značek zvýšil o 0,9 %. Nejsilnější růst zaznamenaly obě země u trvanlivých potravin a výrobků z papíru. V některých kategoriích byl pozorován pokles podílu privátních značek. V Belgii se nejvíce snížil podíl v kategorii zdravotní péče, a to 4,3 %. V Nizozemsku se naopak podíl privátních značek v této oblasti mírně zvýšil.

Podíl privátních značek se zvýšil také ve skandinávských zemích. Celkově vzrostl o 1,1 %, přičemž Dánsko hlásí nejsilnější růst s 1,8 %. Nárůst podílu privátních značek byl pozorován ve všech kategoriích. Kategorie domácí péče byla lídrem s průměrným tempem růstu 2,4 %. Podíl privátních značek vzrostl také ve východní Evropě, s působivým tempem růstu 7,2 % u čerstvého zboží v České republice a o 4,5 % u krmiva pro domácí zvířata v Maďarsku. Pokles byl zaznamenán u alkoholických nápojů. V Rakousku se podíl privátních značek na hodnotovém trhu zvýšil o 1,2 % na 35,4 %. Dvě nejrychleji rostoucí kategorie jsou produkty tzv. čerstvého sortimentu a výrobky z papíru.

V Řecku dosáhl podíl na trhu téměř 23 %, což je o 1,3 % více než v roce 2021. Růst byl zaznamenán ve všech kategoriích, přičemž nejvyšší tempo růstu zaznamenaly cukrovinky a snacky. Výjimkou byly alkoholické nápoje s mírným poklesem 0,4 %.

Maximum je polovina výrobků

Podle údajů společnosti NielsenIQ má privátní značka nejvyšší podíl hodnoty v průměru 50 % ve třech kategoriích trvanlivých a mražených potravin, papírových výrobků a trvanlivých potravin. To odpovídá celkem 212,8 mld. euro v 17 pokrytých evropských zemích.

Tržby privátních značek vzrostly v 17 analyzovaných evropských zemích o 25 mld. euro. K tomuto růstu přispěly především potraviny podléhající zkáze a trvanlivé potraviny.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 07-08.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.