Světlo, které prodává…

Správné světlo je jedním z nejsilnějších prostředků, které dokáží zapůsobit na lidské emoce. A emoce jsou dnes to, co o nákupu rozhoduje o především.

Světlo v prodejně dokáže vykouzlit patřičnou atmosféru, a pokud je použito opravdu správně, umí zákazníkovi ukázat výrobek lákavě a pobídnout ho ke koupi. Přesto ho všichni obchodníci stále náležitě nevyužívají.

Kromě toho, že světelná atmosféra v prodejně dokáže zcela změnit zákaznické emoce, hraje světlo také zásadní roli při osvětlování prodejní plochy a vystavených produktů.

Kromě samotné fyzické přítomnosti vystaveného produktu na prodejní ploše hraje jeho dokonalá prezentace naprosto zásadní roli. Přesto světlo někteří obchodníci stále podceňují.

Jen aby nebyla tma

Mezi nejčastější chyby, kterých se provozovatelé prodejen dopouštěli v minulosti, patří nedostatečné a jednolité osvětlení prodejní plochy. Zcela přitom zanedbávali vytvoření odlišných světelných ostrůvků, které mají za úkol zvýraznit zboží v akci nebo v exkluzivní nabídce. Mnoho z nich si pořídilo „nějaké“ osvětlení, díky kterému sice měli v prodejně světlo, nicméně ve výsledku to znamenalo pouze to, že v prodejně nebyla tma. Takové chování lze do jisté míry omluvit snahou o co nejmenší investice do vybavení prodejny, což je pochopitelné zejména v případě, kdy je obchodník v nájmu. V současnosti hraje světlo při prodeji velice významnou roli a jde o poměrně sofistikovaný obor. Rozhodně neplatí, že navrhnout si funkční světelnou soustavu může každý majitel prodejny sám. Toho jsou si již mnozí vědomi, a proto především v případě, kdy prodlužují nájemní smlouvu nebo přikračují k remodelingu prodejny, čím dál častěji oslovují specializované firmy, které se světelnými soustavami pro retail zabývají.

Trpí zaměstnanci

Špatně zvolené osvětlení obvykle vychází z neznalosti nebo snahy ušetřit. „Právě kvůli tomu není často sortiment nasvícený správným světlem a v prodejně není vytvořena příjemná světelná atmosféra. A právě ta nás může pozitivně ovlivnit a díky ní také často nakonec nakoupíme více, než jsme měli v plánu,“ podotýká Richard Mikl, jednatel společnosti Maranko design. V některých prodejnách je dokonce světla tak málo, že po změření nesplňují předepsané minimální hodnoty. K tomu svou zkušenost přidává Bohumír Přebinda, který se dlouhodobě zabývá remodelingem prodejen a který upozorňuje na další nedostatek: „Dalo by se říct, že samotné prodejní plochy jsou u nás už nasvíceny relativně dostatečně, ale jako velký nedostatek vidím malou intenzitu světla v zázemí, ve skladech a v prostorách určených pro zaměstnance. Tady je skutečně zapotřebí zapracovat, aby byla dodržena všechna hygienická pravidla.“

Pouhá náhrada nestačí

Mnoho provozovatelů prodejen se pod tíhou zvyšujících se nákladů přiklání k výměně zastaralých světelných systémů s nadějí, že LED technologie je samospasitelná a že stačí lineární zářivky nebo halogenové světelné zdroje vyměnit za LED. Samotná výměna sice může znamenat úsporu na elektrické energie, protože LED světelné zdroje disponují obecně menším příkonem (což zjednodušeně znamená, že na „výrobu“ stejného množství světla spotřebují méně elektrické energie), nicméně výsledný efekt může být pro chod obchodu právě opačný. Pokud totiž není správně zvolen LED světelný zdroj nebo je nekvalitní, obchodník si příliš nepomůže. Podle Bohumíra Přebindy se ještě v nedávné minulosti provozovatelé snažili ušetřit tak, že ve stávajících světlech vyměnili pouze světelné zdroje za „úspornější“ LED. Jenže šlo často o „levné“ kusy, které absolutně nevyhovovaly profesionálnímu provozu, a to jak technickými parametry, tak také spektrem vyzařovaného světla.

Na maso platí červená

Pokud není zvoleno správné světlo, neuvidí zákazník nabízený produkt nikdy „lákavě“. Dnes již totiž nerozlišujeme barvu světla pouze na teplou, studenou a případně neutrální, ale také podle toho, jaké barevné spektrum světelný zdroj vyzařuje. Pro volbu centrálního osvětlení je tedy možné uvažovat například teplé bílé (nažloutlé) světlo s tepelnou chromatičností okolo 2700 Kelvinů a případně zvolit moderní studené s teplotou až okolo 6500 K, nicméně pro osvětlování jednotlivých produktů je dnes zapotřebí použít speciální světelný zdroj, který podpoří barvy vystaveného produktu tak, aby vypadaly nejen přirozeně, ale také pro zákazníka lákavě. „Například maso má v sobě ponejvíce obsaženy červenou a bílou barvu, takže pro lákavou prezentaci je zapotřebí všechny další barvy ze světelného zdroje potlačit, a naopak zvýraznit tyto dvě,“ popisuje Martin Fejtek, CEO společnosti Feschu lighting & design. A to dokáží pouze speciální svítidla.

Pečivo, ryby i rifle

Sejnou péči, jako vyžaduje maso, si ovšem zaslouží i další produkty. Jedná se zejména o čerstvé potraviny, které jsou v současnosti základem každodenního nákupního košíku. V pečivu převažuje především žlutá barva, kterou by mělo vyzařovat také svítilo, které je na něj namířeno právě v tomto úseku. Velkou výhodou LED technologií je v tomto případě stejně jako u masa a uzenin skutečnost, že díky efektivní přeměně elektrické energie na světlo vyzařuje jen velmi malé množství tepla, takže je šetrná také k vystaveným produktům a nezahřívá je. To se stávalo v minulosti, kdy kvůli vlivu osvětlení docházelo k rychlému okorávání nebo v případě textilu blednutí barev.

Zcela nejnáročnější je v oblasti čerstvých produktů na osvětlování zelenina, která obsahuje praktiky všechny barvy, a je proto zapotřebí zvolit kvalitní zdroj, který je podpoří. „Kromě již tradičních speciálních barev, jako jsou barvy pro maso a uzeninu, pečivo či ovoce a zeleninu, dnes máme také speciální barvy pro ryby a mořské plody prodávané na ledu nebo pro barevný textil, případně i speciální světlo na rifle. U všech těchto barev světla je kladen maximální důraz na co nejpřirozenější výsledný vzhled nasvětlených produktů,“ vysvětluje Richard Mikl.

Důležitý je index Ra

Kromě barevného spektra je u světelných zdrojů neméně důležitá jejich schopnost zobrazovat barvy tak, jaké skutečně jsou. Je vyjádřena indexem podání barev Ra, který je po intenzitě světla jeho další důležitou veličinou. Jinými slovy řečeno, index podání barev je číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje reprodukovat barvy osvětleného objektu v porovnání s přirozeným slunečním osvětlením. Čím je číslo indexu pokrytí barev větší, tím je kvalita světla vyšší a objekty jím osvětlené se budou jevit přirozenější. Číslo 100 vyjadřuje ideální podání barev, hodnota 0 zase tak nízkou kvalitu podání barev, že ačkoli je světlo silné, není možné pod ním rozeznat barvy. Právě tato hodnota bývá někdy zanedbávána v prodejnách textilu, a proto mohou být zákazníci následně zklamní, když si zakoupené oblečení odnesou a podívají se na něj na denním světle.

Se změnou sortimentu i změna světla

Protože dnes existuje pro každý jednotlivý druh zboží speciální světlo, je už při zařizování prodejny zapotřebí dobře promyslet její celkový layout. Samozřejmě však může nastat později situace, kdy je třeba některý úsek eliminovat a jiný naopak rozšířit. „Zejména v obsluhovaných úsecích se stává, že některý se některý sortiment neprodává podle představ provozovatele nebo je zapotřebí přizpůsobit se sezóně. Pokud k tomu tedy dojde a v obsluhovaném úseku je zapotřebí rozšířit prostor pro maso, a naopak zmenšit prostor například pro sýry, je vhodné vyměnit také osvětlení,“ podotýká Martin Fejtek. Pokud je již od začátku zvoleno profesionální osvětlení, nepředstavuje taková změna prakticky žádný problém. Stačí totiž vyměnit osvětlovací zdroj, přičemž vše ostatní zůstává na svém místě a není třeba dělat žádné úpravy.

Nesviťte do očí personálu

Co se týče výkonu profesionálních světel, jsou dnes na velmi vysoké úrovni. Podle Bohumíra Přebindy se ale můžeme setkat s tím, že světla nejsou odborně nainstalována nebo nebyla zvolena jejich správná svítivost. Jak podotýká, není vždy třeba volit co nejsilnější světelné zdroje, ale správné světelné zdroje. Pokud jsou zvolena například silná světla a nejsou ani dobře umístěna, nesvítí pouze na zboží, ale oslňují obsluhující personál. V případě obsluhovaných úseků je proto osvětlení nanejvýš vhodné svěřit odborné firmě, která má s její instalací patřičné zkušenosti. Kromě jiného totiž záleží na konkrétním svítidle, které disponuje určitým vyzařovacím úhlem, svítivostí a vyzařovaným barevným spektrem. A to se může u každého výrobce lišit.

Výkon není to nejdůležitější

Pokud je zvoleno správné osvětlení, je možné prostor osvítit menším počtem světelných zdrojů, přičemž světelná pohoda zůstane zachována. „V masnách je například možné použít reflektor obdélníkového tvaru, který svítí široce po celé délce vitríny, a přitom neoslňuje obsluhu,“ konstatuje Martin Fejtek. „K tomu jsou ovšem zapotřebí mít s konkrétními svítidly zkušenosti a dobře je znát. A v neposlední řadě je nutné vše dobře propočítat, aby osvětlení splnilo to, co osvětlení plnit má,“ přidává se k němu Bohumír Přebinda. Pak je možné hovořit také o úsporách, protože je možné nainstalovat menší počet svítidel.

Zkušební kabinky ve tmě?

Velkým nešvarem, který u nás bohužel přetrvává již mnoho let, je špatné osvětlení zkušebních kabinek v prodejnách s oděvy. „Na trh přinášíme dvě novinky. První novinkou je systém plošného osvětlení B-Track, který je možné i po instalaci změnit na akcentní nebo jej o akcentní osvětlení doplnit. Druhou je osvětlení určené právě pro módu, přesněji řečeno pro osvětlení zkušebních kabinek. Bohužel se stále setkáváme s tím, že právě v nich je nejhorší osvětlení z celého obchodu, přičemž právě zkušební kabinky jsou to místo, kde se zákazník rozhoduje o tom, jestli si zkoušené oblečení koupí, nebo nekoupí. Vyvinuli jsme proto systém jednoho osvětlení, které se umístí nad zrcadlem a umožní, aby zákazník v kabince nejen viděl, ale ve správných barvách spatřit také zkoušený kus,“ vysvětluje Martin Fejtek.

Proč bylo prodavačkám spatně

V minulosti se u méně kvalitních LED světelných zdrojů projevovalo takzvané blikání. To nemuselo být patrné na první pohled a při použití pro krátkodobé svícení v domácnosti nepředstavovalo až tak velký problém. Jinak je tomu ovšem v případě profesionálního použití, kdy má LED zdroj osvětlovat pracovní plochu osm a více hodin. Přestože blikání nemusí být pouhým okem patrné, může se právě kvůli němu po čase u obsluhy projevit nevolnost, bolest hlavy a mžitky před očima. Naštěstí drtivá většina renomovaných výrobců již tento problém vyřešila a jejich LED zdroje dnes dosahují velice dobrých vlastností. Také požadovaný potřebný výkon LED světelných zdrojů byl již dosažen, takže v budoucnu můžeme očekávat zvyšující se efektivitu LED zdrojů, případně snižování příkonu za současného zachování světelného výkonu. Do LED světelných zdrojů velmi pravděpodobně promluví také laser, díky kterému bude možné světelný paprsek ještě lépe zacílit.

Vyšší obrat o 10 %

Pokud jde o nepotravinářské prodejny, jsou v České republice v oblasti vyspělosti osvětlení na zhruba stejné úrovni jako v celé Evropě. Jak ale podotýká Martin Fejtek, stále je možné najít rezervy u potravinářů, kteří mají za to, že k nim zákazníci pro svou denní potřebu stejně musí. I v dnešní době je tak možné vidět dokonce i nové prodejny, kde je použito jen základní plošné osvětlení, což je velká škoda, protože se světelnou atmosférou lze velice hezky pracovat. „Máme zkušenost, že pouhá výměna starého světelného systému a jeho nahrazení dobře navrženým LED systém, dokáže obchodníkovi zvednout obrat o deset a více procent,“ konstatuje Martin Fejtek. A to v dnešní době, kdy obchodníci hledají rezervy, kde se dá, není rozhodně málo.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 06.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.