Ptáme se umělé inteligence: Jaký máš názor na akční prodeje?

Umělá inteligence může být retailu využita pro mnoho různých úkolů, které pomáhají zvýšit efektivitu, zlepšit zážitek zákazníků a zvýšit celkové obchodní výkony. Retail News jí „zpovídal“ ne téma akční prodeje.

Umělá inteligence od OpenAI, která stojí za Chat GPT, se stala hitem. Je oslavovaná, přeceňovaná i obávaná. V některých zemích, např. v Itálii, ji dokonce zakázali. My jsme se rozhodli zjistit, co si myslí o aktuálních problémech v retailu. Jako první z témat, jsme zvolili akční prodeje.

Mají obchodníci spoléhat na akční prodeje?

Obchodníci mohou používat akční prodeje jako jednu z mnoha marketingových strategií, ale neměli by se na ně spoléhat jako na svůj jediný zdroj příjmů. Existují některé případy, kdy jsou akční prodeje účinné, ale většinou jsou spíše krátkodobým řešením a mohou mít některé nežádoucí důsledky.

Jedním z hlavních problémů s akčními prodeji je to, že obchodníci mohou snížit ceny svých produktů, což může vést k menším ziskům nebo dokonce k ztrátám. Pokud si zákazníci zvyknou na nízké ceny během akčních prodejů, mohou očekávat, že budou stejné nízké ceny nabízeny i v budoucnosti, což může vést ke snížení ziskovosti.

Místo toho by měli obchodníci vyvíjet strategie, které se zaměřují na budování značky a vytváření loajality zákazníků, aby si udrželi stálou zákaznickou základnu. To zahrnuje poskytování kvalitních produktů a služeb, vynikající zákaznickou podporu a přístupné ceny. Pokud jsou zákazníci spokojeni s tím, co nabízíte, budou pravděpodobně koupit více produktů a doporučí vás svým přátelům a rodině.

Výjimkou jsou případy, kdy je nutné zboží rychle prodat z důvodu sezónnosti nebo krátkodobého přebytku. V takových případech mohou akční prodeje pomoci rychle snížit zásoby a minimalizovat ztráty.

Celkově by však obchodníci měli používat akční prodeje opatrně a jako součást širšího plánu na budování značky a udržení loajality zákazníků.

Jaké dopady má slevová spirála na retail?

Slevová spirála může mít na retail několik dopadů, z nichž některé mohou být negativní, zatímco jiné pozitivní. Následující jsou některé z hlavních dopadů:

1. Negativní dopady:

Snížení marží: Slevová spirála může vést k tomu, že maloobchodníci snižují své ceny, aby si udrželi konkurenceschopnost. To může vést k poklesu marží a snížení zisku.

Ztráta hodnoty značky: Pokud maloobchodník nabízí neustále slevy, může to vést k tomu, že zákazníci si zvyknou očekávat slevy a nebudou ochotni platit plnou cenu. To může vést ke snížení vnímané hodnoty značky a ztrátě loajality zákazníků.

Snížení kvality: Pokud maloobchodník snižuje své ceny, může to vést k tomu, že budou muset šetřit na nákladech, aby si udrželi ziskovost. To může vést ke snížení kvality produktů a služeb.

Konkurenční tlak: Slevová spirála může vést k tomu, že maloobchodníci se budou muset stále více snažit, aby si udrželi konkurenceschopnost. To může vést k vyšším nákladům na marketing a reklamu, což může snížit ziskovost.

2. Pozitivní dopady:

Zvýšení obratu: Slevová spirála může vést k tomu, že zákazníci budou více nakupovat, což může zvýšit celkový obrat maloobchodníka.

Zvýšení loajality zákazníků: Pokud maloobchodník nabízí slevy svým zákazníkům, mohou si zákazníci být věrni značce a nakupovat u ní pravidelně.

Zvýšení povědomí o značce: Slevová spirála může vést k tomu, že více lidí si všimne maloobchodníka a jeho nabídky, což může zvýšit povědomí o značce.

Vyčištění skladů: Pokud maloobchodník nabízí slevy na zboží, které již není aktuální nebo populární, může to pomoci vyčistit skladové zásoby a uvolnit místo pro nové zboží

Jak ovlivňuje vysoký podíl prodeje za akční ceny retail v České republice?

Vysoký podíl prodeje za akční ceny může mít několik vlivů na retail v České republice:

Zvyšuje konkurenci mezi prodejci: Vzhledem k tomu, že v České republice je vysoký podíl prodeje za akční ceny, může to vést k větší konkurenci mezi prodejci. Prodejci se snaží přilákat zákazníky svými akčními nabídkami a slevami, což znamená, že jsou nuceni snižovat ceny a zlepšovat své služby, aby udrželi své zákazníky.

Může vést k menším maržím: Prodejci obvykle nabízejí zboží za akční ceny, aby zvýšili prodej a přilákali více zákazníků. To však znamená, že zboží je prodáváno s menší marží, což může mít vliv na ziskovost prodejce.

Zákazníci se mohou stát náročnějšími: Když se zákazníci naučí, že mohou nakupovat zboží za nižší ceny, mohou se stát náročnějšími vůči běžným cenám. To znamená, že prodejci budou muset pružně reagovat na poptávku zákazníků a nabízet další slevy a akční nabídky, aby udrželi zákazníky.

Může vést ke snížení kvality: Vysoký podíl prodeje za akční ceny může také vést k nižší kvalitě zboží. Prodejci mohou chtít snížit své náklady a zvýšit svůj zisk tím, že nabízejí zboží za nižší cenu, což může vést k nižší kvalitě a nižší spokojenosti zákazníků.

Může podpořit rychlý nákup: Když jsou zboží nabízena za akční ceny, zákazníci se mohou cítit nuceni nakupovat rychleji, aby nezmeškali výhodnou nabídku. To může vést k impulsivnímu nákupu, který by se jinak neuskutečnil.

Jaké procento prodeje potravin v akci doporučuješ?

Jako strojový model jazykového modelu, nemohu poskytnout konkrétní procentuální doporučení pro prodej potravin v akci, protože nevím, o jaký druh potravin a trh se jedná. Procento prodeje potravin v akci se může lišit v závislosti na trhu, oblasti, sezóně a mnoha dalších faktorech.

Obecně platí, že akce a slevy mohou být účinným nástrojem pro přilákání zákazníků a zvýšení prodeje. Nicméně příliš časté a agresivní slevy mohou vést ke snížení celkového zisku prodejce, protože zákazníci mohou začít očekávat slevy a vyčkávat, než se akce objeví. Důležité je najít správnou rovnováhu mezi slevami a ziskem.

Navrhuji, aby prodejci potravin prováděli průzkum trhu a analyzovali data o prodeji, abychom zjistili, jaká procenta prodeje potravin v akci jsou pro daný trh a prodejce nejefektivnější. Kromě toho je důležité, aby prodejci potravin měli jasnou strategii pro slevy a akce, která zahrnuje různé typy akcí a různé cílové skupiny zákazníků.

Jak může retail vystoupit ze slevové spirály?

Retailové společnosti se často ocitají v slevové spirále, když se snaží přilákat zákazníky snižováním cen. Tento přístup však často vede k nižším maržím a snížení celkových zisků, což znamená, že retail musí hledat jiné způsoby, jak zvýšit prodeje a zároveň udržet ziskovost.

Jeden z možných přístupů, jak vystoupit ze slevové spirály, je nabídnout zákazníkům více hodnoty než pouhé snížení ceny. To může být například zlepšením kvality produktů, rozšířením sortimentu, zlepšením služeb a zákaznické zkušenosti. Retailové společnosti by se měly soustředit na vytváření pozitivního vztahu se zákazníky a na budování dlouhodobých vztahů, nikoli jen na krátkodobé zvýšení prodejů.

Dalším způsobem, jak vystoupit ze slevové spirály, je diferencovat se od konkurence. To může zahrnovat nabídku exkluzivních produktů, které nelze najít jinde, nebo speciálních služeb, jako je například osobní asistence pro zákazníky. Retailové společnosti by měly zvažovat investice do nových technologií a inovativních řešení, které mohou zlepšit zákaznickou zkušenost a umožnit společnosti nabízet unikátní výhody.

Nakonec, retailové společnosti by měly využívat data a analytické nástroje k lepšímu porozumění svým zákazníkům a jejich potřebám. To umožní společnostem přizpůsobit svou nabídku zákazníkům a poskytnout jim to, co opravdu chtějí a potřebují. Retailové společnosti by měly investovat do výzkumu trhu a analýzy dat, aby mohly lépe porozumět změnám v chování zákazníků a přizpůsobit svou strategii tomu, co zákazníci chtějí.

Celkově vzato, retailové společnosti by se měly soustředit na budování vztahů se zákazníky a na nabízení hodnoty, která přesahuje pouhé snížení ceny. Diferencování od konkurence, inovace a využívání dat jsou klíčové faktory, které mohou pomoci retail

Jak je vidět z odpovědí, AI sice „nic nevymyslela“, ale šikovně shrnula známá fakta a poučky. Bez emocí, racionálně a ekonomicky odůvodněné.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 04.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.