Rok 2023 přináší pro POS nové výzvy

Existuje celá řada nástrojů, jak podpořit prodej. Mezi velmi účinné, a přitom oproti jiným formám i cenově dostupné, patří POS, kde dominují především displeje. Trendy ukazují, že i u této formy reklamy je potřeba pracovat s podprahovými sděleními.

Moderní stojan není jen o prodeji produktu, ale musí hlouběji komunikovat i příběh brandu tak, aby se zákazník přes tuto komunikaci pevněji se značkou či produktem ztotožnil. U stávajících zákazníků jde o budování pevnějších svazků, u nových zákazníků pak o vybudování vztahu. K tomu je potřeba velmi dobře znát cílovou skupinu, kterou displejem oslovujeme.

K hlavním trendům patří spojení zážitkového marketingu s udržitelnými tendencemi ve výrobě, produktech i technologiích. Současný marketing se v oblasti POS posouvá od podpory „pouhého prodeje“ k poskytování smysluplných zážitků, které zákazníka pozitivně překvapí a potěší. Jinými slovy velmi záleží i na tom, jak jsou produkty na stojanu uspořádány a propagovány.

Vzhledem k tomu, že současné marketingové strategie mohou využívat řadu nejrůznějších podpůrných nástrojů, jejichž výsledkem jsou databáze s upřesňující analýzou, je potřeba „nezaspat“ ve vývoji a umět tyto nástroje používat. Obecně POS není daný jen atraktivitou svého designu, musí vycházet ze všech znalostí o své cílové skupině. V současnosti úspěšný obchodník pracuje multikanálově a zná vlastnosti svých zákazníků jak těch, kteří preferují nákup produktu v kamenném obchodě, tak i těch, kteří nakupují online. Obě tyto skupiny se ostatně stejně na internetových sítí potkávají. Dnešní spotřebitelé touží po informacích o produktech a službách ještě před vlastním nákupem. Řada studií se shoduje a uvádí, že okolo 80 % nakupujících si před nákupem provádí online průzkum a hledá na internetu nejenom informace o produktu, ale především hodnocení jiných spotřebitelů. Nejenom produkt či atraktivní obal, ale i další podpůrné prostředky, včetně POS displejů, je tedy potřeba zapojit do celého procesu ještě před vlastním nákupem. A nejlépe přes rozšířené sociální sítě.

I v kamenném prostředí je žádaný „instagramovatelný“ displej

Čím více je displej interaktivní, poutavý či zážitkový, tím více inspiruje nakupující nejenom k jednorázovému či opakovanému prodeji, ale i ke sdílení na sociálních sítích, kde v i sám zákazník může propagovat značku, navíc zdarma a často i mnohem účelněji než samotný obchodník. Čím více je displej „instagramovatelný“, tím více si ho lidé fotí a sdílejí více informací o samotném produktu. Ostatně velké i menší brandy se sociálními sítěmi pracují nejenom přímo, ale i nepřímo. I když výdaje na sociální sítě enormně vzrůstají, pro řadu firem je nejlepší reklamou propagace produktů od známých influencerů.

Zákazník chce informace, které může následně sdílet a porovnávat s dalšími členy své „skupiny“. Řada povinných i nepovinných informací je na obalu. Podlahové „floor“ displeje jsou dalším velmi vhodným nosičem informací. K nejjednodušším, a přitom naprosto nejdostupnějším nositelům patří správné využití různých kódů (QR, AR). Když jsou integrovány do POS displejů, mohou podporovat nejenom bezkontaktní nakupování, ale lze je použít i rozšířeným způsobem. Prostřednictvím kódů může klient získat například přístup k různým nabídkám (kupony, soutěže, dárky, hry, edukace pomocí návodů, receptů atd.), mohou vést zákazníky k výukovým programům, zapojit je do zábavných her a povzbudit je, aby poskytli zpětnou vazbu o transakci nebo zákaznické službě. Při vývoji POS produktu designér či vývojář nesmí opomenout nic, co vede k vyvolání zýájmu a nalákání zákazníka ke koupi produktu. Bez ovládání či podceňování efektivních strategií v současné „digitální době“ se již mnohý brand přesvědčil, že může ztrácet náskok před konkurencí.

Úspěch komplexních store konceptů a jejich zážitkové působení

V případě ucelených komplexů se nedá pochopitelně mluvit pouze o displejích. Ale tím, že je zde využito více komunikativních prvků, navíc často z různých typů materiálů ve spojení s další přidanou hodnotou (ozvučení, vizuální projekce atd.) patří k nejvýraznějším a nejúspěšnějším POS/POP konceptům vůbec. Zdařilý koncept tohoto typu je audiovizuální komplexní store řešení určené pro muzeum Slivovice. Tento koncept získal v posledním ročníku soutěže POPAI i prestižní cenu za vynikající realizaci. Zadavatelem byl Rudolf Jelínek a přihlašovatelem do soutěže byl AV Media Systems, který tento koncept zrealizoval. Na první pohled je jasné každému, že místo se snaží zaujmout návštěvníka a zapojit všechny jeho smysly. Cílem je vyvolat u návštěvníků emoce, které jsou výsledkem audiovizuálního zážitku ve spojení s ochutnávkou a poznáním. Návštěvník tak tedy nevstupuje pouze do klasické prodejny, kde si může zakoupit destilát, ale do zážitkového prostoru, který mu komunikuje působivý a silný příběh spojený se značkou Rudolf Jelínek. Audiovizuální řešení zahrnuje velkoplošné projekce, interaktivní grafické panely, dotykové displeje, multidotykové displeje, ozvučení i osvětlení. Zapojeny jsou však i prvky virtuální reality, efekty větru či slunce i obsahová náplň AV exponátů (videa, kvízy, hry, fundusy). Díky celému propojení mohou návštěvníci při návštěvě Muzea Slivovice zapojit všechny své smysly a prožít velmi emocionální zážitek spojený s brandem Rudolf Jelínek.

Podcenit akcent na udržitelnost se nevyplácí

Spotřeba, typ materiálu, zpracování či energetická náročnost výroby – to vše u displejů dlouho nebylo prioritou. Naopak u produktů typu POS displejů se více méně předpokládalo, že vzhledem ke specifičnosti použití a vyšší přidané hodnotě, není potřeba řadu podobných charakteristik, na rozdíl od obalů, nějak důsledně řešit. Současná situace je však jiná. Udržitelnost je pro podniky a značky stále důležitější a má dopad na všechna odvětví, včetně maloobchodu, marketingu a balení. Spotřebitel se chce se svou značkou ztotožnit nejenom kvůli oblíbenému produktu, ale i podobným postojům, které má společné s celou značkou. Chce znát vše o původu surovin, výrobě, ale i balení a dalších souvisejících věcí. Zajímají ho zprávy o iniciativách v oblasti udržitelnosti, které nemusí souviset jen s vlastní výrobou, ale mají návaznost na sociální a enviromentální postoje firmy. POS displeje nabízejí další příležitost prokázat plnění závazků značky k udržitelným postupům. Tímto pozitivním dojmem, může výrobce či prodejce zvýšit dlouhodobou hodnotu svého podnikání.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 03.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.