Ceny energií zůstávají dominantním tématem

Obchodníci hledají řešení, jak snížit energetickou náročnost provozů. Zkracují otevírací dobu, snižují osvětlení, vypínají osvětlení na parkovištích po zavírací době nebo méně topí.

„Energetická účinnost a investice do obnovitelných energií jsou pro maloobchod stále naléhavější a holistický pohled získává strategický význam,“ říká Cathrin Klitzsch, projektová manažerka v oblasti výzkumu EHI Climate + Energy pro studii EHI „Energy Management in Retail 2022“, která přináší údaje o spotřebě energie v retailu v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Celkově lze pozorovat opětovné snížení průměrné spotřeby energie v potravinářském i nepotravinářském sektoru. V roce spotřeby 2021 spotřebovala potravinářská oblast 308 kWh elektřiny na metr čtvereční prodejní plochy (2020: 314 kWh). V nepotravinářské oblasti, která byla uzavřena v prvních měsících roku 2021 kvůli koroně, je spotřeba elektřiny 91 kWh na metr čtvereční prodejní plochy (2020: 95 kWh).

V potravinářském sektoru spotřebuje nejvíce elektřiny chlazený a mražený sortiment, a to 46 %. 21 % připadá na osvětlení, 13 % na klimatizaci a ventilaci. „Ostatní“ zahrnuje dveře, pokladní systémy, váhy a eskalátory, které dohromady tvoří 20 %. V nepotravinářském sektoru má největší podíl osvětlení (46 %). Následuje klimatizace (36 %) a ostatní spotřeba elektřiny (18 %).

Náhrada závislosti na plynu

Spotřeba energie na teplo klesla také v nepotravinářském i potravinářském maloobchodě. V nepotravinářské oblasti je nyní podle studie provedené v německy mluvících zemích spotřeba 48 kWh na metr čtvereční prodejní plochy a v potravinářské 84 kWh. Plyn je nejvyužívanějším zdrojem energie a vytápí 45 procent prodejní plochy v potravinářství, které může čerpat odpadní teplo z technologie provozu. Nepotravinářský obchod pokrývá 68 procent jeho potřeby tepla na vytápění svých prostor plynem.

Za drahý plyn podle studie sotva existuje krátkodobá náhrada: 35 procent prodejců uvádí, že nemohou krátkodobě nahradit své požadavky na plyn žádnou jinou formou vytápění. Dalších 35 procent odhaduje potřebu plynu, který mohou rychle nahradit jinde, na 1 až 20 procent. Oproti tomu 29 procent dokáže krátkodobě nahradit alternativními formami vytápění až polovinu svých potřeb.

Fotovoltaika a energeticky úsporné technologie

Fotovoltaických panelů na střechách prodejen sice rychle přibývá, přesto je rozsah využití fotovoltaiky na supermarketech a obchodních centrech v České republice stále nízký.

K největšímu výrobci zelené energie mezi obchodníky patří prodejny COOP. Řetězec maloobchodních prodejen COOP umísťuje solární panely výhradně na střechy svých provozoven, což například u menších prodejen není vždy jednoduché kvůli jejich tradičním sedlovým střechám či požadavkům úřadů. Solární elektrárny zajistí zhruba 50 % energie potřebné pro chod obchodu a v mnoha případech pomáhá instalace solární elektrárny udržet v provozu menší vesnické prodejny. V průměru 90% vyrobené energie je spotřebováváno přímo v obchodech. Zatímco nejmenší elektrárny na střechách vesnických obchodů produkují kolem 5000 kWh, ty největší, které jsou umístěny například na skladech či střechách větších prodejen, vyrobí přes 50 000 kWh ročně.

Díky modernizaci prodejní sítě a novým technologiím snížilo Penny spotřebu na svých prodejnách od roku 2014 o 13 % a v logistických centrech o 25 %. Jedním z významných prvků snižování spotřeby elektrické energie ze sítě je její výroba prostřednictvím vlastních fotovoltaických elektráren. Koncem minulého roku jich měl řetězec v provozu na střechách prodejen téměř dvacet a v roce 2023 plánuje instalaci fotovoltaických elektráren na 10 % prodejen z celé své sítě. Solárními panely byla vybavena i logistická centra v Dobřanech a Lipníku nad Bečvou. Výkon každé ze solárních elektráren, které mají na střechách našich skladů 1 212, resp. 1 214 panelů, je u každé z nich přibližně 550 kWp. Očekávaná úspora elektrické energie je až 14 % ročně.

Lidl v Poděbradech je další prodejnou, která má na střeše instalovanou fotovoltaiku. Fotovoltaika je o výkonu 135,8 kWp. Za rok vyrobí 125,5 MWh, což představuje spotřebu až 37 domácností za jeden rok. Celková úspora emisí je až 65 tun CO2 za rok. Tolik emisí vyprodukuje průměrný automobil, který 14x objede zeměkouli.

Úspory energií spojené se šetrným přístupem k životnímu prostředí patří k hlavním principům také při výstavbě nových prodejen Kaufland. Příkladem může být i Kaufland v Poděbradech, otevřený koncem minulého roku. Díky rekuperačnímu zařízení je prodejna podlahově vytápěna odpadním teplem z chladicích zařízení, dvě vsakovací galerie navíc zadržují dešťovou vodu a brání jejímu odtoku do kanalizace. Ekologický je i dvířky osazený chladicí a mrazící nábytek nebo úsporné LED osvětlení prodejny.

Také prodejna Albert ve Zlíně otevřená koncem listopadu 2022 sází na moderní technologie, které vedou k úsporám, elektronické cenovky či moderní chladící zařízení. Chladící a mrazící nábytek je osazen teplotními čidly, která hlídají jakýkoliv výkyv teplot a šetří energii.

Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1 084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 ha lesa. Na střešní ploše 5 300 m2 instalovala firma ČEZ ESCO celkem 1 847 velkoformátových fotovoltaických panelů se 14stupňovým sklonem a orientací východ–západ. Aktuálně ČEZ ESCO připravuje pro řetězec BILLA další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 01-02.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.