Nenechte odejít ty nejlepší

Zkušenosti společností, jak se jim daří nejlepší pracovníky udržet a motivovat. Česká ekonomika míří do recese, podle dat společnosti LMC už nyní dochází k útlumu náboru a v příštím roce se zřejmě nevyhneme propouštění.

Právě v takových krizích je pro zaměstnavatele nejdůležitější udržet si nejlepší lidi.

„Otázka retence zaměstnanců je v posledních letech jednou z nejdůležitějších ve velké části firem, kdy se problém týká nejen zaměstnanců s klíčovým know-how, ale i provozních a manuálních pozic napříč všemi obory. Pro stanovení opatření k udržení stávajících zaměstnanců je nejdůležitější dobře znát příčiny, proč lidé vůbec o změně zaměstnání uvažují,“ říká Jaroslava Šindelářová, HR manažerka společnosti Geis CZ.

Co rozhodne, zda zaměstnanec zůstane

„Při rozhodování zaměstnance o odchodu většinou nejde jen o jednu příčinu, ale o kombinaci zpravidla tří i více individuálních důvodů. S některými jako zaměstnavatel můžeme pracovat, nejdůležitější je však konkrétní důvody znát. Proto si v rámci ročních i měsíčních hodnocení od zaměstnanců zjišťujeme zpětnou vazbu. Stejně tak i v případě odchodu zaměstnance,“ vysvětluje Jaroslava Šindelářová.

Klíčovým faktorem pro to, aby lidé ve firmě dlouhodobě a rádi zůstávali, je její firemní kultura. „Máme vysoce rozvinutou firemní kulturu dialogu, která je ústředním prvkem spolupráce v dm. Nejedná se o vedení v klasickém, hierarchickém smyslu, ale spíše o vytvoření prostředí, které přivede co nejvíce lidí k podnikatelskému naladění, k převzetí iniciativy a odpovědnosti za svoji vlastní práci a umožní jim vést sebe sama ve smyslu celku,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm a vyjmenovává hodnoty, které kulturu v dm utvářejí: „Rozhodujícími pilíři jsou informace a vzájemná intenzivní komunikace. Názor každého spolupracovníka je rovnocenný, každý má příležitost vyjádřit svou individualitu. V pravidelných intervalech provádíme průzkumy názorů spolupracovníků. V dm platí principy otevřenosti, transparentnosti a upřímnosti.“

Společnost Tchibo se může pochlubit tím, že její zaměstnanci v ní zůstávají řadu let. „Téměř čtvrtina zaměstnanců je v Tchibo více než 10 let, dvacet dva jich již oslavilo jubileum 20 let a jeden z kolegů z oddělení logistiky je u nás dokonce od založení firmy v roce 1991. Důvodem, proč u nás lidé zůstávají, je, že se u nás cítí dobře a že je práce baví. Myslím si, že hlavním motivátorem je firemní kultura, kterou dlouhodobě budujeme,“ vysvětluje Martina Ježková, HR ředitelka Tchibo Praha.

„Z průzkumů vyplývá, že nejčastěji zaměstnanci opouští zaměstnaní kvůli svému nadřízenému. Proto zvýšenou pozornost věnujeme rozvoji našich manažerů tak, aby byli pro své podřízené inspirativními leadry,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.

Retenci v krizi podpoří finanční ocenění

Kromě firemní kultury lidé oceňují benefity a bonusy, které jim zaměstnavatel poskytuje. Většina zaměstnavatelů se zaměřuje na širokou paletu potřeb, která zahrnuje flexibilní systém Cafeterie, dovolenou nad rámec zákona, příspěvky na penzijní připojištění na mobilní telefon a stále masivnější podporu sportovních a volnočasových aktivit spojených se zdravým životním stylem. S nárůstem inflace zaměstnavatelé benefity zvedli. „Co se změn benefitů v poslední době týče, došlo v červenci 2022 ke zvýšení hodnoty stravenek ze 100 na 150 Kč,“ potvrzuje Jiří Peroutka za dm a doplňuje, že všichni spolupracovníci obdrží dvakrát ročně mimořádnou odměnu ve výši 50 % základní mzdy.

Dvojciferná inflace, nárůst cen energií nutí zaměstnavatele uvažovat o možnosti navyšování mezd, přičemž trendem není plošné přidávání. „V letošním roce jsme v našich obchodech navyšovali mzdy dvakrát, v dubnu a září. Příští rok plánujeme další navyšování. Finální procento budeme ještě dolaďovat dle pohybu mezd na trhu a inflace v prvním kvartále roku 2023,“ říká Martina Ježková z Tchibo. „Ve společnosti Sodexo probíhá revize mezd vždy na začátku kalendářního roku a navyšujeme je individuálně,“ říká Martina Machová.

Růst mezd – o jednotky procent

Podle Jaroslavy Šindelářové je v Geis CZ prioritou zajistit všem zaměstnancům jistotu a stálý příjem. „Znamená to však primárně stabilizovat a vyrovnat náklady, které vzrostly i nám, jako firmě,“ říká Šindelářová.

Ve společnosti dm také letos zvyšovali mzdy a mimořádně ocenili nasazení svých lidí. „Na začátku roku 2022 jsme plošně navýšili mzdy o 4 %. Vzhledem k prudkému nárůstu inflace a cen energií, pohonných hmot a potravin jsme přistoupili v oblasti mezd k dodatečnému mimořádnému opatření. S platností od 1. července 2022 jsme navýšili mzdy o 8 % všem spolupracovníkům na nemanažerských pozicích, o 4 % všem spolupracovníkům na pozicích manažerských,“ vypočítává Jiří Peroutka.

Udržet lidi pomáhá vzdělávání

Významným faktorem v boji o udržení lidi je vytváření podmínek pro jejich osobní a profesní rozvoj. V Tchibo využívají v rozvoji i umělou inteligenci. „Každý zaměstnanec projde adaptačním programem a dále má svůj rozvojový plán, který se reviduje 4x za rok. Připravujeme jej jak pro kancelářské pozice, tak pro prodejce v obchodech. Těm například nabízíme dvoutýdenní program pro nováčky na tréninkových obchodech a následně každý zaměstnanec průběžně prochází sérií školení, prezenčně s našimi interními trenérkami i formou on-line s pro nás na míru připraveným avatarem v rámci microlearningové platformy MINDbox. Již několik let jsme v rámci platformy T2G zapojeni do mezifiremního mentoringového programu,“ přibližuje rozvojové programy Martina Ježková.

„Všem spolupracovníkům v dm dáváme možnost učit se jeden od druhého, setkávat se a uznávat individualitu druhých,“ dodává Jiří Peroutka. „V lednu 2021 byla spuštěna nová vzdělávací aplikace dm-Lernwelt. Nabídka a forma vzdělávacích programů prošla razantní obměnou s ohledem na priority a aktuální potřeby spolupracovníků. V listopadu 2021 získala tato vzdělávací platforma Cenu personalistů za nejlepší HR projekt,“ říká Jiří Peroutka. Atraktivním motivátorem v retenci i náboru nových lidí v dm je možnost získávat a prohlubovat si znalostí o drogistickém sortimentu na základě dlouhodobé iniciativy dm, která vyústila v zařazení povolání drogisty do Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a v zavedení interního vzdělávacího programu dm akademie v souladu s kvalifikačním standardem nové profesní kvalifikace Drogista v roce 2016.

V logistické společnosti Geis CZ mají zaměstnanci možnost využít několik typů vzdělávání. „Mimo jazykové kurzy, které jsou pro většinu zaměstnanců primárně benefitem, nabízíme pracovníkům systém online video školení, kde si každý může vybrat témata, která jsou pro něj zajímavá a přínosná. Tento typ školení využíváme i k profesnímu vzdělávání. V poslední době jsou mezi zaměstnanci opět žádaná i prezenční odborná školení, která kvůli covidovým opatřením v minulých letech nebylo možné realizovat v takovém rozsahu,“ říká Jaroslava Šindelářová.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.