Návštěvnost regionálních center zůstala stabibní

Návštěvnost regionálních nákupních center zůstala v roce 2021 v porovnání s předchozím rokem na podobných hodnotách a v celoročním úhrnu zaostávala za hodnotami z předcovidového roku 2019 o 27 %.

Společnost CBRE zveřejnila výsledky analýzy Shopping Centre Index za rok 2021, která každoročně posuzuje výkonnost regionálních nákupních center. Hlavními kritérii jsou návštěvnost, tržby, hodnota nákupního koše, výše nájmů, a míra neobsazenosti. Jubilejní 10. edici doplnil průzkum zákaznického chování a očekávání vývoje a plánů na straně maloobchodníků.

„Ačkoliv čísla návštěvnosti naznačují změnu v zákaznickém chování, z vývoje tržeb je patrné, že se jedná především o odlišnou frekvenci nákupů a jejich plánování. To potvrzuje i meziroční navýšení nákupního koše o více než 10 % na téměř 260 Kč za jednu návštěvu obchodního centra. Další pozitivní zprávou je fakt, že vloni během dlouhotrvajícího lockdownu již nedošlo k tak výraznému poklesu návštěvnosti, který v roce 2020 dosahoval až -70 %. I z toho důvodu se předloni celoroční tržby maloobchodníků propadly o více než 25 %. Ovšem loňský rok již z pohledu celkových tržeb přinesl zotavení o téměř 15 %,” komentuje Klára Bejblová, specialistka CBRE na průzkum trhu a poradenství v oblasti maloobchodu pro Českou republiku a region CEE.

V tržbách si nejlépe vedl specializovaný maloobchod

Sektorem, který v porovnání s rokem 2019 zaznamenal nejmenší pokles tržeb (o 6 %), byl specializovaný maloobchod. Tento výsledek významně ovlivnily kategorie zboží, na které se nevztahovaly omezení prodeje. Jednalo se především o kategorie Optiky & Lékárny (+11 %) a Zdraví & Krása (-5 %). Dále následovala Elektronika s již dlouhodobě fungující online platformou, která si v obou letech udržela jeden z nejnižších poklesů.

Největší zotavení oproti roku 2020 pocítily sektory Gastronomie a Služeb, které byly společně s volnočasovými aktivitami zásadně ovlivněny ochrannými opatřeními i po znovuotevření provozu.

Sektory Módy, Doplňků a Sportu se i přes značné zotavení pohybovaly ve výsledku celého roku 2021 pod hranicí poklesu 20 % v porovnání s rokem 2019. U módy se nejlépe dařilo nabídce pro mladé s propadem cca -10 % a prodejům spodního prádla s -17 %. Jen nepatrné zlepšení a celkový pokles téměř 40 % zaznamenala dámská móda, u níž CBRE evidovala již několik značek odcházejících z českého trhu.

Maloobchodní prodej i v covidových letech vzrostl

Celkový maloobchodní prodej v roce 2020 vzrostl meziročně o 0,1 %, přičemž vloni již o 4,5 %. Během lockdownů se nákupy přesunuly především do online prostředí. V meziročním úhrnu díky tomu online vzrostl o 27,3 % v roce 2020 a o 15,7 % v roce 2021. Zatímco v roce 2019 generovalo 13 % dotazovaných značek v online prostředí 21-30 % svých celkových tržeb, tak v současné době to je 32 %. Ještě markantnější rozdíl můžeme sledovat u obchodníků, u nichž tvoří příjmy z e-shopů na celkových tržbách 31-40% podíl. Před rokem 2020 takové úrovně nedosahovala žádná z dotazovaných firem, letos již 16 %. V tomto kontextu vyznívá zajímavě srovnání s regionem EMEA. V rámci průzkumu CBRE uvedlo pouze 19 % tamních retailerů, že dosahují online tržeb mezi 21–30 % a podíl online tržeb nad 31 % na celkových tržbách zmínila pouze 2 % dotázaných.

Rizika, která mohou ovlivnit retail

Dynamický růst inflace a s tím spojenou sníženou kupní sílu zákazníků vnímá většina maloobchodníků (92 % dotázaných) jako nejvýznamnější ohrožení tržeb v blízké budoucnosti. Obavu z narušení dodavatelského řetězce přiznalo více než 50 % respondentů a 36 % značek se strachovalo ze strmého nárůstu mzdových nákladů a pomalejší obnovy turismu. Neméně závažným faktorem pro maloobchodníky zůstává i dlouhodobý nedostatek pracovní síly. Naopak další vlnu covidu-19 vnímá jako potenciální riziko jen 24 % dotázaných (na rozdíl od regionu EMEA, kde drtivá většina retailerů považuje jako největší riziko právě potenciální podzimní vlnu pandemie).

Nicméně i přes zmiňované obavy se obchodníci po nelehkých dvou letech zotavují a téměř tři čtvrtiny dotázaných dokonce plánuje expandovat a výhledově otevírat nové pobočky. Zejména se jedná o firmy ze segmentu Sportovního vybavení a Gastronomie. Expanzi chystají také značky z kategorie Módy a Zdraví & Krásy, ovšem současně očekávají také uzavírání neprofitabilních prodejen.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.