Na cestě ke klimatické neutralitě

Přístupy k udržitelnosti a klimatické neutralitě jsou ve firmách někdy natolik rozdílné, že vedou k nejistotě při stanovování priorit. Za témata spojená s udržitelností navíc časti zodpovídají různá oddělení.

Aktuální studie „Klimatická neutralita v maloobchodě a pro ostatní společnosti“, kterou společně realizovaly EHI a Microsoft, ukazuje status quo iniciativ v oblasti klimatu a poskytuje přehled nejdůležitějších doporučení pro opatření v oblasti digitalizace, energetiky, dodavatelských řetězců, výroby, budovy a oběhové hospodářství.

Využívání fosilního vytápění prudce klesá, zejména v důsledku rozšíření technologie tepelných čerpadel. Nákup a výroba elektřiny se také stále více přesouvá na obnovitelné zdroje. Kromě plánovaného znásobení výkonu fotovoltaiky v maloobchodě přechází průmysl také při nákupu elektřiny stále důsledněji na zelenou elektřinu.

Maloobchod vybavuje střechy fotovoltaikou

Instalované fotovoltaické kapacity na střechách německých obchodních řetězců v současnosti rychle přibývají. Podle studie je v některých případech během následujících pěti let plánováno znásobení předchozích hodnot výkonu. 9 % společností neplánuje v příštích pěti letech žádnou další expanzi, 32 % by chtělo zvýšit svůj výkon až o 100 procent. 41 % by chtělo fotovoltaické kapacity v průběhu příštích pěti let zdvojnásobit nebo zčtyřnásobit. 18 % dokonce plánuje v příštích pěti letech expandovat 3 až 10krát. Elektřina, kterou prodejci dávají k dispozici na nabíjecích stanicích pro elektromobily, je již ze 71 % zelená.

Tři čtvrtiny dotázaných maloobchodníků již standardně v nových budovách používají technologii tepelných čerpadel šetrnou ke klimatu.

Digitálně propojená řešení

Udržitelné budovy prodejen vyžadují stále větší úsilí v oblasti kontroly a regulace s ohledem na klimaticky šetrnou energetickou rovnováhu v celém systému. Fotovoltaické systémy na střechách prodejen jsou součástí systému obnovitelných energií. Nabíjecí stanice mohou v budoucnu sloužit jako virtuální systémy pro ukládání elektrické energie. Také řízení systémů vytápění a chlazení vyžaduje digitální řešení. 29 procent potenciálu úspor v řízení tepelné energie lze připsat inteligentnímu řízení a regulaci. Doba návratnosti těchto relativně levných opatření je 1 až 3 roky.

Doporučení pro retail

Aby bylo možné využít potenciál, je zapotřebí celopodnikový holistický přístup, který zohledňuje všechny procesy v hodnotovém řetězci. Kromě toho by měly být vytvořeny vhodné organizační struktury a odpovědnost centrálního managementu, aby bylo možné rozčlenit současné kompetence jednotlivých oddělení a technologií – jedině tak budou účinky iniciativ udržitelnosti celostně měřitelné, bude možné je vyhodnotit a převést na seznam priorit. „Pro maloobchod se udržitelnost stala tématem, které je relevantní pro všechny obchodní procesy a zároveň podporuje profilování směrem ke koncovému spotřebiteli,“ říká Xenia Giese, hlavní průmyslová poradkyně pro maloobchod a spotřební zboží v Microsoft Germany a spoluautorka studie. „Na cestě ke klimatické neutralitě však tato složitost představuje skutečnou výzvu pro maloobchodníky. To je přesně to, kam přicházíme s naší aktuální bílou knihou: Společně s EHI přinášíme strukturu různých možností a ukazujeme konkrétní přístupy a řešení v nejdůležitějších oblastech činnosti.“

Založení Iniciativy klimatické neutrality v maloobchodě

Dne 16. května zahájila EHI Iniciativu klimatické neutrality v maloobchodě. Cílem je propojit znalosti odborníků napříč společnostmi, aby se položily základy pro oborová řešení na cestě ke klimatické neutralitě. Iniciativou chce EHI spolu se společnostmi z průmyslu, poradenství a plánování přispět ke strukturovanější a prakticky lépe využitelné informační bázi na cestě ke klimatické neutralitě v maloobchodě.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.