Chladicí a mrazicí technika je stále dokonalejší

Zejména zvyšující se ceny energií nutí výrobce chladicí a mrazicí techniky přicházet se stále úspornějšími řešeními.

Mrazicí boxy i chladničky dostávají čím dál lepší vybavení. Kromě ledkového osvětlení jde především o monitoring a hlášení poruch.

Technologie chlazení je oblast, ve které v současnosti žádné překotné změny nečekejme. Pokud jde o samotnou technologii, dochází k vylepšování a zefektivňování jejích jednotlivých částí tak, aby jakožto celek přinášela úspory, a alespoň částečně tak kompenzovala provozovatelům zvyšující se ceny energií. Přesto jisté trendy pozorovat můžeme.

Do realizací promluvila krize

Pandemie se bohužel podepsala jak na nových realizacích, tak na nedostatku některých komponent. Stop stav se projevil samozřejmě ve všech provozovnách, které byly z důvodu vládních opatření zavřené. „V důsledku koronakrize došlo k poklesu poptávek v segmentu restaurací a hotelů. Naopak v oblasti řetězců supermarketů a hypermarketů ale evidujeme zvýšený trend renovací i výstavby nových obchodů, případně přestavby stávajících,“ popisuje Hana Licková, jednatelka ve společnosti Bratři Horákové. Jak dále připomíná, zejména kvůli omezenému provozu kamenných prodejen se zvýšil nákup potravin přes e-shopy, které je spotřebitelům dovážely až do jejich domovů.

A zatímco v minulosti Češi, nakupovali na internetu převážně o trvanlivé potraviny, nyní již do virtuálních košíků vkládali také čerstvé a chlazené produkty. S tím souvisí i potřeba zajistit nepřetržitý chladicí řetězec, takže se ze strany e-shopů zvýšila poptávka po mobilních chladicích zařízeních. Předpokládá se, že tento trend bude přetrvávat i do budoucna, a i když se spotřebitelé do kamenných obchodů vracejí, objevili výhody tohoto nákupního kanálu a budou je využívat i nadále. „My sice auta pro rozvoz chlazených potravin nevybavujeme, nabízíme však kontejnerové boxy, které můžou být umístěné ve venkovním prostředí. Jsou určeny ke snadnému převozu a jejich využití je velmi flexibilní. Ocení je například zemědělci, pivovary a podobně,“ dodává Hana Licková.

Monitoring a hlášení poruch

Poslední dva roky jsou charakteristické zejména tím, že za tu dobu došlo především k omezení F-plynů (fluorované skleníkové plyny známé také jako freony, které poškozují ozonovou vrstvu). Na jejich místo nastupují přírodní chladiva, dále se hledají nové technologické cesty a v neposlední řadě úspory. „Trh se díky nařízení Evropské unie většinově obrací na technologie s přírodními chladivy, zejména pak s CO2 a propanem. F-plyny se u nových zařízení používají pouze pro malé výkony a jen u některých zákazníků, kde ekonomická stránka výrazně převyšuje tu dlouhodobě udržitelnou,“ vysvětluje Michal Kudláček, Sales manager společnosti Carrier chladicí technika CZ. „V oblasti chladiv se od začátku roku 2020 stabilizovala škála nově používaných chladiv s obsahem F-plynů, nicméně ve sféře menšího chlazení k jejich záměně za přírodní chladiva, jako jsou hořlavá chladiva a CO2, zatím nedošlo,“ potvrzuje Hana Licková.

Co se týká požadavků zákazníků, zde je trend naprosto jasný – ti poptávají stále vyšší kvalitu vnitřního vybavení, například osvětlení chladíren LED technologií. Žádané je také vybavení chladicího zařízení monitoringem a hlášením poruchy, například formou SMS, případně dálkovým sledováním chodu zařízení. Zákazníci také stále častěji požadují, aby zařízení bylo tiché a vydávalo jen minimum hluku. Jako zajímavost je možné uvést, že opět dochází ke změně designu. Po několika málo letech, kdy zejména chladicím vitrínám dominovaly ostré hrany, se navracejí zaoblené tvary a zaoblená skla.

Chybí díly i lidé

Oblast chladírenské techniky se bohužel potýká s problémy, které jsou důsledkem uplynulých dvou let. „Problémy v podstatě kopírují současnou situaci na trhu. Na jedné straně to je nedostatek některých zásadních komponent, například elektronických prvků regulace, na straně druhé extrémní navyšování nákupních cen pro jednotlivé komponenty i finální výrobky,“ podotýká Michal Kudláček. Tuto skutečnost potvrzuje i jednatelka firmy intaPlastic Veronika Hanzelová, podle které je kvůli tomu situace velice složitá zejména pro malé obchodníky, kteří jsou nuceni vypořádat se s následky pandemie z hlediska jejich vlastního provozu a kteří nyní musejí obracet každou korunu. Situace je o to nepříjemnější, že nedostatek komponent vede k jejich kontinuálnímu zdražování, takže dodavatelé chladírenských řešení často nedokážou zákazníkům dlouhodobě garantovat cenu. Ta se mění prakticky z týdne na týden a komplikace způsobují také dlouhé čekací lhůty na jednotlivé díly, které pak následně prodlužují lhůty realizací celých zakázek. Dalším velkým problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „V našem oboru je to nedostatek vyškolených techniků/montérů chladicích zařízení, přičemž na podobnou situaci si stěžují i kolegové na Slovensku. Tento obor je v současnosti bohužel nedoceněný, nicméně do budoucna má velkou perspektivu,“ konstatuje Hana Licková.

Ceny energií nutí k úsporám

Chlazení je jedním z největších spotřebitelů elektrické energie, a proto se stále hledají nové možnosti, jak menšími či většími technologickými úpravami dosahovat vyšší efektivity výroby chladu a zároveň co nejvíce využívat zbytkové teplo. „Téma úspor je v poslední době o to diskutovanější, o co více rostou ceny energií. Žádná nová převratná technologie na trhu není, a proto se výrobci aktuálně zaměřují na provozně zásadní komponenty, které se snaží vylepšit ve prospěch vyššího celku,“ vysvětluje Michal Kudláček. V souvislosti s tím je i větší tlak na údržbu a provoz chladicích zařízení, protože dobře provozované a udržované chladicí zařízení může mít větší vliv na úspornost provozu než špatně udržované technologické novinky.

Novinky se snaží být efektivnější

Je to zejména snaha o úsporu, která vede výrobce chladicí techniky ke stále lepším technickým řešením a používání dokonalejších materiálů. Firma Bratři Horákové je výrobcem zejména zámkových chladicích a mrazicích boxů, u kterých využívá speciální spojovací systém panelů na bázi excentrických zámků a rohových sloupků, který zajišťuje dokonalou parotěsnost vnějšího pláště chladicí/mrazicí komory a eliminuje vznik tepelných můstků. Díky takzvaným doplňkovým panelům nyní nabízí také stavebnicové boxy s půdorysným rozměrem odstupňovaným po pouhých 50 mm tak, aby bylo možné maximálně využít zákazníkem daný prostor. Nejzásadnější novinkou firmy Carrier chladicí technika CZ je produktová řada jednotek QuietCo2ol pro potřeby malých chladicích výkonů (typicky například pro malé supermarkety). „Výhodou těchto jednotek je kompaktní kapotované řešení pro vnitřní umístění do strojovny i provedení pro venkovní umístění. Jednotky jsou dimenzované až na tlaky 80/80/120 bar, čímž se výrazně eliminují úniky chladiva, například při výpadku elektrické energie,“ vysvětluje Michal Kudláček.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 5.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.