Zavírání nezávislých prodejen se v loňském roce zastavilo

„Z veřejného tabu se stalo téma, odpovědná místa si postupně uvědomila význam a důležitost existence lokálních prodejen,“ říká Jan Hrdina, tajemník Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

AČTO reprezentuje na 7 000 prodejen s cca 30 000 zaměstnanci, čímž představuje více než 20% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je přispívat k vytvoření rovného a spravedlivého konkurenčního prostředí a chránit české nezávislé prodejny před negativními vlivy trhu či legislativy.

AČTO bylo založeno v červenci 2014.  Co se za tu dobu v podpoře nezávislého trhu podařilo?

Vzhledem k tomu, že hájit pozice tradičního obchodu není nic jednoduchého a po každých volbách se tak trochu opět ocitáme na startovní čáře, myslím, že těch úspěchů není málo. Od počátku bylo jedním z našich klíčových témat zachování, podpora a pomoc prodejnám na venkově. Zejména pod tíhou konkurence zahraničních řetězců ročně zanikaly stovky malých prodejen, lidé ztráceli možnost nákupu v místě bydliště a přicházeli o svá místa setkávání. O tématu jsme začali mluvit, jednali s ministerstvy, kraji i obcemi, pravidelně jsme informovali média. Naše snahy vyvrcholily vznikem dotačního programu MPO Obchůdek 2021+ a zařazením venkovského obchodu mezi veřejně prospěšné činnosti.

Za další úspěch považujeme zavedení stravenkového paušálu jako alternativy ke klasickým stravenkám i stravenkovým kartám. Lidé je často využívali nikoliv k zajištění oběda, ale k nákupu nejrůznějšího zboží v maloobchodech, což zejména menším obchodníkům způsobovalo kvůli provizím, odváděným stravenkovým firmám, ekonomické ztráty a neúměrně je zatěžovalo administrativou. Ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací a Hospodářskou komorou se nám podařilo prosadit náš návrh na vytvoření hotovostní alternativy.

Za zmínku stojí náš projekt certifikace českých nezávislých prodejen, který získal podporu Rady kvality ČR. Za cíl si klade podpořit a udržet kvalitu na nezávislém trhu a prostřednictvím značky „Tradiční český obchod – certifikováno“ zákazníky informovat o kvalitních prodejnách s převážně českými potravinami. V poslední době se nám pak daří vyvolat věcnou diskuzi nad problematikou nakládání s odpady a zálohování nápojových obalů, které se úzce dotýká našich členů i venkova obecně. I díky našim argumentům již není tak bezhlavě přijímána idea zálohování PET lahví a stále více hráčů si uvědomuje okolnosti a důsledky možné realizace zálohování.

Jaký typ podpory ze strany Asociace jednotliví členové nejvíce využívají, resp. oceňují?

K největším benefitům jednoznačně patří společný postup v zásadních tématech, která se dotýkají žití tradičního obchodu. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci, ale obvykle se jedná především o legislativní záležitosti. V rámci možností je to i společná propagace, obecně profilování českého tradičního trhu a obhajoba zájmů českých obchodníků. A svůj velký význam má pro naše členy také možnost řešit face to face společné problémy i výzvy, získávat zpětnou vazbu nejen mezi obchodníky, ale i od našich přidružených členů z řad dodavatelů.

Podle agentury NielsenIQ se v loňském roce zastavilo zavírání nezávislých prodejen. Je to tím, že ztrátové už zavřely nebo se našel model finanční pomoci?

Od každého trochu. S nadsázkou můžeme říci, že už není co zavírat, protože ten úbytek v posledních deseti letech byl vskutku masivní. Naštěstí se trend změnil. Je třeba si uvědomit, že nezávislý trh je velmi pestrý, od malých venkovských prodejen s pultovým prodejem až po supermarkety v menších i velkých městech. Pořád je u nás zhruba dvanáct tisíc nezávislých prodejen, které nejen že dokázaly přežít, ale také se významně posunout a někdy i úspěšně konkurovat zahraničním řetězcům. Trochu tomu pomohla i epidemie covidu, kdy lidé příliš necestovali, a především na venkově si uvědomili, že je třeba udržet prodejnu v místě bydliště. V neposlední řadě také přispěly obce, kraje i ministerstvo nejrůznějšími podporami, ať už přímými či nepřímými.

Jak hodnotíte program Obchůdek 2021+?

Program Obchůdek je výsledkem dlouholetého úsilí AČTO o získání podpory pro zachování té nejzákladnější služby na venkově, malých venkovských prodejen. Je to vůbec první dotační program pro venkovský maloobchod, který řadu let trpěl absolutním nezájmem. Je výsledkem kompromisu, ale zároveň i významným symbolem a zprávou ministerstva obcím i krajům, že podpora venkovských prodejen má smysl a že v podpoře služeb pro občany nejsou samy Největší ohlas měl ale u obchodníků samotných, s výjimkou těch ve Středočeském kraji, kteří kvůli přístupu kraje zažili značné zklamání. Celkově vynaložená částka na tento program se pohybuje v řádech několika desítek miliónů korun ročně, i tato podpora v praxi znamená záchranu desítek a stovek malých prodejen. Je třeba také zmínit, že řada krajů má své vlastní systémy podpory malých prodejen a program Obchůdek 2021+ přiměl i některé dosud váhající k tomu, aby samy začaly menší prodejny podporovat.

V současné době se stále více hovoří o zavedení povinného zálohování PET lahví. Jaké dopady by mělo na nezávislý trh?

Podle toho, jak je to nyní navrhováno, to v konečném důsledku zaplatí spotřebitelé a obchodníci. Tedy nic nového. Dopad na denní praxi prodejen by to samozřejmě mělo, ať již v podobě zvýšených nákladů či problémů se skladováním odpadu. A pokud by se zapojily jen velké prodejny, kde by asi zákazník nakupoval, kdyby malý obchodník PET nevykupoval? Samozřejmě tam, kde to vykupovat budou. Ten dopad by byl ale mnohem širší, bohužel by to v konečném důsledku dopadlo negativně právě na ekologii, ztráty by utrpěl i dobře fungující systém žlutých kontejnerů a vůbec nevíme, jaký zdravotní dopad by byl při výrobě nápojových obalů z recyklátu na obsah lahví. Těch otázek a skrytých problémů je mnoho a je třeba o nich diskutovat bez líbivého obalu.

Pandemie covidu zákazníky střídavě odváděla z prodejen a přiváděla je zpět, ovšem se změněným nákupním chováním. Jak se to projevilo na nezávislém trhu?

Je to opět různé. Zatímco venkovské prodejny trochu získaly, prodejny ve městech, kde byly zavřené školy, úřady, firmy atd., ztratily. Zákazníci chodili méně často, ale pro větší nákupy, takže v souhrnu naši členové registrovali mírný růst. Zákazníci také trochu změnili obsah svého nákupního koše, o tom se ale napsalo a namluvilo hodně. Je však namístě zmínit, že je iluzorní si myslet, že by on-line prodej a rozvozy potravin mohly nahradit funkci menších prodejen v obcích. Jednak jde obecně o dražší službu, a navíc si řada starších občanů, či naopak třeba mladých rodin, potřebuje jednoduše nakoupit.

K projevům změny chování zákazníka patří také nárůst online. Z projektů online prodeje se hovoří především o e-shopu COOPu. Můžete uvést i nějaké další projekty z nezávislého trhu?

Ano, COOP je v tomto nejdál. E-shop s desítkami tisíc položek, chlazené výdejní boxy, bezobslužná prodejna … Jasně se ukázalo, že i nezávislý trh může být tahounem. Svůj e-shop spustilo také družstvo CBA a někteří z našich členů jsou na dobré cestě. V případě našich členů nové technologie prakticky jen doplňují tradiční kamenné obchody a rozhodně by je neměly nahrazovat. Jde spíše o rozšíření sortimentu a větší flexibilitu v návaznosti na měnící se potřeby části zákazníků.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 4.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.