Metamorfózy koronavirové krize

Jak by mělo vypadat ekonomické řešení koronavirové krize? Je potřeba znovu “sjednotit“ roztrženou ekonomiku do jednoho celku, skončit definitivně s uměle vyvolaným příběhem dvou ekonomik.

Inflace je projevem hluboké ekonomické nerovnováhy. Jak nedávno poznamenala Christine Lagarde, řešení současných hlubokých problémů ekonomické nerovnováhy závisí na vyřešení koronavirové krize. Ovšem ne způsobem, jakým nám to již dva roky vlády předvádějí.

Vládní aktivity a reformy v období Velké hospodářské krize třicátých let minulého století sice nasměrovaly tehdejší západní společnost ke státu sociálního blahobytu, ale krizi samotnou se jim vyřešit nepodařilo. Naopak, zmírňování krize nikdy předtím nepoužívanými vládními zásahy její trvání spíše prodlužovalo, protože blokovalo přirozené tržní mechanismy nutné ke znovuobnovení ekonomické stability. Snaha jakýmkoli způsobem zabránit okamžitým sociálním otřesům vedla nakonec ve svém důsledku k nejstrašnější sociální katastrofě v moderních dějinách.

Rok 2020: roztržení ekonomiky

Kontext dnešní koronavirové krize je odlišný, ale jisté silné paralely by zde byly. Vládní opatření se tehdy i dnes dají charakterizovat jako „příliš málo, příliš pozdě“. Ne ve smyslu příliš měkká opatření a příliš pozdě realizovaná, nýbrž ve smyslu příliš málo promyšlená opatření a příliš pozdě diskutované alternativy.

Důsledkem tohoto přístupu je příběh dvou ekonomik. Na jedné straně uzavření celých sektorů ekonomiky do lockdownu, které způsobilo hluboký a vážný pokles ekonomické aktivity v celém sektoru služeb, ve foodservisu, v turistice a cestovním ruchu, sportu a umění. Na druhé straně obrovský skokový růst farmaceutického byznysu podpořeného zákonem o zbavení jakékoli zodpovědnosti za jeho produkt, nárůst prodejů v e-shopech, růst Big Tech a digitálních technologií a vykupování retailu až do prázdných regálů. Struktura ekonomických aktivit se samozřejmě v historii v souladu s vědeckým, technologickým a sociálním vývojem mění, ale tyto změny byly ekonomice a společnosti nadekretovány vládními zásahy zdůvodněnými světovou koronavirovou pandemií.

Globální ekonomika a národní ekonomiky států tak byly umělým způsobem roztrženy vejpůl a vládním řešením tohoto ekonomického problému bylo pumpování vládních peněz financovaných dluhem do postižených sektorů, plošně a neefektivně, přičemž se občas naprosto zapomnělo na určité velmi postižené sociální skupiny obyvatelstva. Toto řešení na dluh budoucnosti nejenže ekonomický problém roztržené ekonomiky nevyřešilo, ale naopak jej ještě prohloubilo a vyostřilo.

Rok 2021: transformace krize

V první polovině roku 2021 se ještě vše zdálo být víceméně v pořádku: ekonomika se opět zvedala, vládní balíčky koronavirové pomoci zabránily sociálním otřesům. Hlasy snažící se poukázat na neudržitelnost takového řešení koronavirové krize byly zesměšňovány, napadány, prohlašovány za nekompetentní, umlčovány a vykazovány z prostoru veřejné diskuse.

Příběh dvou ekonomik však pokračoval, pouze jeho obsah se změnil. Strach z nového neznámého koronaviru a jeho až morbidně zdůrazňované celosvětové smrtelnosti i balíčky vládní pomoci vedly k odlivu pracovní síly z určitých sektorů ekonomiky a pracovních pozic. Spolu s dlouhodobě nepříznivě se vyvíjející demografickou strukturou obyvatelstva vše poměrně rychle vyústilo v nerovnováhu na trhu práce v období navracející se ekonomické aktivity. Cena pracovní síly vzrostla.

Zpřetrhané dodavatelské řetězce nestačily vykrýt zvýšenou poptávku a téměř sto let budované předivo globálních ekonomických vztahů se najednou hrubě zadrhlo. Výroba aut se musela zastavit z důvodu nedostatku čipů. Stavební práce nemohly pokračovat v důsledku nedostatku některých materiálů. Ceny benzínu letěly vzhůru kvůli přetlaku poptávky na světovém trhu ropy. Nedaly se najednou sehnat některé typy potravinářských škrobů, emulsifikátorů nebo kovových obalů. Ceny surovin, materiálů, obalů i služeb rostly.

Ve druhém pololetí 2021 již bylo zřejmé, že koronavirová ekonomická krize se díky nepromyšlenému řešení krize pomocí lockdownů přeměnila a že právě začíná hluboká krize dodavatelských vztahů a exponenciálně akcelerující inflace. Jedinou neznámou je, jak dlouho bude tato krize trvat.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.