Světlo tvoří součást promyšlené obchodní taktiky

Pokud nejsou nabízené produkty na regálech vidět, nikdo je nekoupí. Osvětlení proto při prodeji hraje zcela zásadní roli.

Do budoucna se budou pro konkrétní druhy zboží stále více využívat specifické světelné zdroje, které je budou umět podat tak, aby bylo pro zákazníka co nejatraktivnější. Světlo se také stane významnější součástí komplexu prvků, které vytvářejí zážitek z nakupování.

Světlo má v prodejně velmi významný úkol. Kromě toho, aby bylo v prodejně na zboží vidět, by mělo umět zákazníka k produktu přivést a ukázat mu je tak, aby pro něj bylo atraktivní.

Navádí, ukazuje a zvýrazňuje

Navigační funkci a úkol přivést zákazníka má osvětlení už před prodejnou. K tomuto kroku jej láká adekvátní nasvícení výloh a vstupu do prodejny. Nicméně jedním ze základních úkolů osvětlení je zajistit bezpečnost zákazníků a personálu tak, aby rozeznali překážky při pohybu po prodejně. Na to navazuje pomoc s orientací po prodejní ploše, čehož je možné dosáhnout zdůrazněním akčních nabídek nebo osvícením různých sektorů různým odstínem bílé barvy světla. Pro obchodníka je však zcela zásadní funkcí osvětlení ta, která pomáhá představení vystaveného zboží. „Správné nasvětlení sortimentu umí vyzdvihnout produkty a zvýšit jejich atraktivitu, a tím i prodejnost,“ podotýká Peter Petrovka, Marketing Manager CZ&SK ve společnosti Ledvance.

Světlo je součástí marketingu

Pokud je osvětlovací soustava prodejny navržena správně, je osvětlení velmi komplexním nástrojem pro vhodné ovlivnění zákaznického chování. Je však zapotřebí správně pracovat s optimální intenzitou (množstvím) světla i jeho barvou. Ta totiž dokáže vhodně zvýraznit různé druhy zboží, ať už jde o jeho obal či přirozený vzhled, jako je tomu u čerstvých potravin. „Správné osvětlení jednoznačně přispívá ke zvýšení obratu i celkové spokojenosti zákazníka. Pro návrh i realizaci ale vřele doporučuji vždy využít profesionály se zkušenostmi v oboru osvětlení prodejen. Kromě technických znalostí svítidel a potřebných norem je totiž třeba umět vybrat vhodnou barvu světla pro konkrétní produkty, umět ‚vytvarovat‘ světlo tak, aby vznikla ta správná příjemná atmosféra v konkrétním prostoru a znát například výsledky studií o působení různých světelných situací na zákaznické chování. Je třeba vzít v úvahu i velikost, tvar a umístění prodejny, typ prodávaného zboží, požadovanou výslednou atmosféru, specifikaci koncového zákazníka, zkrátka vybrat správné řešení,“ upozorňuje Richard Mikl, jednatel společnosti Maranko design.

S čím poradí profesionálové

Nejčastější chybou, kterou majitelé prodejen při jejich osvětlování a osvětlování přilehlých prostor dělají, je to, že projekt a realizaci nesvěří profesionálům. „Pak se setkáváme s takovými kuriozitami, jako je užití svítidel se speciálním spektrem pro nasvětlování masa, které zdůrazňuje čerstvost masa částečným vytažením červené barvy, pro nasvětlení celého řeznictví, a to včetně zákazníků a obsluhy. Lidé pak vypadají lehce ‚ovaření‘. Orientace v dnešní nabídce LED spekter vyžaduje odbornou znalost. Nevhodnou volbou kvalitativních parametrů světla lze znehodnotit i vysoce kvalitní zboží,“ varuje Jakub Wittlich, Application Specialist Team Lead ve společnosti Signify Commercial Czech Republic. Ta obchodníkům nabízí odborný návrh osvětlení na základě specifických potřeb prodejny, včetně filozofie nabídky. Podle Jakuba Wittlicha by měla odborná firma v případě potřeby zajistit také součinnost architekta.

Druhá častá chyba souvisí se snahou ušetřit. Obvykle se následně ukáže, že snaha obchodníka o co nejmenší výdaj ho přivede k dalším investicím. „Provozovatelé bohužel hledají úspory nákupem nekvalitních, levných svítidel,“ podotýká Peter Petrovka. Podle Richarda Mikla je v této souvislosti patrný velký tlak na cenu nebo neochota investovat či nepochopení významu investice do osvětlení. Často nejsou osloveni profesionálové a výsledek, který pak vidí všichni několik dlouhých let, neodpovídá důležitosti a možnostem, které moderní osvětlení nabízí. S tím souvisí také to, že v mnoha prodejnách dochází k časté výměně nabízených produktů, například v případě sezónních produktů. „Tomu je potřeba také upravit osvětlení. Proto má být osvětlovací soustava dostatečně flexibilní a je nutné s ní také pracovat, což se ne vždy děje,“ upozorňuje Jakub Wittlich.

Staré zdroje je třeba vyměnit

Mezi další nešvary patří to, že ve starších osvětlovacích soustavách s výbojovými zdroji světla nejsou tyto zdroje včas vyměňovány. Majitel je nechá v provozu, dokud vůbec nějaké světlo generují. Tyto zdroje ovšem v průběhu doby užívání mění parametry, a to nejen velikost generovaného světelného toku (tedy množství světla), ale zejména teplotu chromatičnosti světla (zjednodušeně jeho barvu). „Markantní je to zejména u bodových svítidel s takzvaným bílým sodíkem, který byl obvyklým řešením pro osvětlení sýrů a pečiva. Tento zdroj přechází během času z teple bílé barvy světla do silně načervenalé,“ vysvětluje Jakub Wittlich. Další věcí, která k patřičné prezentaci zboží nepřidá a s kterou se můžeme v českých prodejnách setkat, je přespřílišné plakátování. „I ten nejlepší návrh osvětlení lze zabít tím, že se osvětlovací systém stane nosičem plakátů a bannerů, které pak stíní, takže se například akční nabídky umístěné v čele regálových gondol nasvětlené zvýrazňujícími bodovými svítidly ocitnou ve tmě. Kromě toho může v některých případech dojít i k poškození osvětlovacího systému,“ varuje Jakub Wittlich.

Kdy pomáhá denní světlo?

Uspořit v oblasti osvětlení je dnes možné především přechodem na LED světelné zdroje. Při zachování stejných světelných parametrů osvětlovací soustavy se lze dostat na úspory okolo 50 %, někdy i více. Dalším krokem je užití řídicího systému osvětlení. „Ve vedlejších prostorách je možné řídit osvětlení podle přítomnosti osob a velikosti příspěvku denního světla. Takto se lze dostat na úsporu okolo třiceti procent původní spotřeby,“ konstatuje Jakub Wittlich. Řídicí systémy navíc poskytují uživateli zpětnou vazbu o stavu osvětlovací soustavy, a umožňují tak cílený zásah v případě poruchy.

Také v prodejních prostorách lze podle charakteru prodeje kombinovat regulaci podle denního světla. Ne u všech typů prodejen má ovšem tento způsob osvětlování význam. „Málokterá prodejna využívá například světlíky ve střeše nebo ponechává otevřené výlohy. Denní světlo nám navíc ve snaze vytvořit zajímavou atmosféru v prodejně většinou spíše překáží, než pomáhá. Trendem je využívat teplé odstíny barvy světla a denní světlo je pro naše aplikace obvykle moc bílé,“ popisuje Richard Mikl. Nicméně využívat denní světlo má význam například ve velkých supermarketech, které mají světlíky nebo jsou opatřeny velkými otevřenými zasklenými plochami.

Intenzita podle návštěvnosti

Jednou z možností úspory elektrické energie je regulace podle přítomnosti osob, která ale musí být velmi dobře promyšlena. Budeme-li regulovat v případě nepřítomnosti osob například na 20 % základní hodnoty, pak by mohli zákazníci nabýt dojem, že je část obchodu zavřená a vůbec do ní nevstoupí. V některých případech může ale náhlé rozsvícení vyvolat wow efekt a přitáhnout zákazníkovu pozornost. V souvislosti s možnými úsporami je třeba zmínit také další fakt, a to ten, že kvalitní značková svítidla mají dnes již dostatečný výkon, proto vede cesta úspor také přes efektivní využití tohoto výkonu. „Konkrétně přes práci s optickými systémy a reflektory pro vhodný rozptyl světla, a tím možnost použití méně svítidel nebo s menší spotřebou. Dnes už platí, že více neznamená vždy lépe. Pro některé aplikace už nejvýkonnější LED zdroje svítí jednoduše až příliš,“ upozorňuje Richard Mikl.

Důležitý je přirozený vzhled

Trendem současnosti je minimalizace závěsných svítidel a jejich jednoduchý design. V plošném osvětlení prodejen je to pak přechod od liniových svítidel ke světelným panelům s velkým výkonem a dokonalou distribucí osvětlení. „Zde je poměr cena/výkon/efekt pro investora opravdu velmi zajímavá. Za poslední rok jsme realizovali několik prodejen pro Konzum Ústí nad Orlicí nebo prodejny FLOP a FLOP Top. Pro všechny zmíněné realizace byly využity zmíněné světelné panely pro základní osvětlení prostor a regálových uliček. Firma Bäro, jejíž výrobky pro realizace používáme, tyto panely vyrábí s možností volby osmi výkonových stupňů přímo při montáži svítidel. Po realizaci osvětlovací soustavy byla navýšena intenzita prodejen přibližně o sto až sto padesát procent na běžných tisíc luxů. Zároveň se snížila spotřeba energie o třicet až padesát procent,“ vypočítává Richard Mikl. Do budoucna se podle něj budou vyvíjet ještě úspornější světla a bude stále více produktů, které budou vyžadovat specifické nasvětlení. „LED nám v tomto přináší prakticky nekonečné možnosti zejména v oblasti speciálních barev světla – pro pečivo, maso, ovoce a zeleninu už tyto barvy nejsou nic neobvyklého. My ale my máme světlo také pro džíny, ryby na ledu, barevný textil, květiny nebo mražené výrobky. A další spektra se vyvíjí. Hlavní důraz klademe na co nejpřirozenější vzhled osvětlovaného zboží,“ dodává Richard Mikl.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.