Výdaje do baleného pečiva vzrostly

Chléb a pečivo jsou kategorií, kterou nakupují všechny české domácnosti, a to nejčastěji ze všeho rychloobrátkového zboží – jednou za 2-3 dny.

Frekvence nákupu chleba a pečiva se během let mírně snižuje, nicméně v rámci prvního pololetí roku 2020 se snížila výrazně, skoro o pět procent.

Z hlediska výdajů českých domácností na chléb a pečivo zůstal trh meziročně stabilní, stejně tak z hlediska objemu. Z průzkumu trhu metodou Spotřebitelského panelu GfK Czech v období 1. pololetí 2020 vs 1. pololetí 2019 vyplývá, že došlo ke změně preferencí v typu pečiva.

Klasické čerstvé pečivo si podrželo svůj skoro 60% podíl na výdajích. Výrazně, víc jako o 10 procent, se zvýšily výdaje do pečiva baleného, které má více jak čtvrtinový podíl na trhu. Zbylých zhruba 15 % pak jsou výdaje do tzv. rozpékaného pečiva, jak uvádí Vladimíra Šebková, Client Relationship Manager, GfK Spotřebitelský panel.

Největší podíl má světlé pečivo

Z hlediska subkategorií pečiva má největší podíl na výdajích, skoro pětinový, světlé pečivo. Světlé housky a rohlíky kupuje jednou za půl roku více jak 95 % českých domácností. Domácnosti běžné pečivo nakupují v rozmezí 4-5 dnů a v prvním pololetí minulého roku za něj zaplatily zhruba 17 Kč za jeden nákup. I u tohoto druhu pečiva se mírně snížila nákupní frekvence a zvýšil výdej za jeden nákup skoro o 6 %.

Z hlediska výdajů domácností je na druhé pozici běžný chléb s více jak 15 procentním podílem. Pokud bychom se drželi objemu, tak je na místě prvním se skoro 30 procenty podílu na trhu. Při započítání výdajů do speciálních druhů chleba, je subkategorie chléb (všechny druhy) z hlediska výdajů v košících českých domácností největší, stejně tak v objemu. Chléb běžný si během loňského prvního pololetí 2020 nakoupilo skoro 90 % českých domácností a chléb speciální skoro 60 %.

Dalšími kategoriemi s vyšším podílem na výdajích jsou zákusky a dorty, které kupuje více jak polovina českých domácností a kaiserky, které do košíku vložily dvě třetiny domácností.

Pandemie ovlivnila preference výdajů za pečivo

První vlna pandemie Covid-19 měla jasný vliv na preference výdajů za jednotlivé druhy pečiva. Domácnosti se více zaměřily na subkategorie, které můžeme považovat za tzv. snacking, ve kterých, jak z hlediska hodnoty, tak z hlediska objemu, výrazně rostly nákupy. Jedná se o tzv. speciální slané pečivo a také o subkategorii croissantů.

Pro kategorii chléb a pečivo byly dříve brány jako dominantní nákupní místo specializované prodejny. Jejich význam se v průběhu let snižuje, a i během pandemie Covid-19 se hodnota nákupů v tomto prodejním kanále snížila. Nejvyšší podíl na nákupech domácností v této kategorii drží mezinárodní řetězce.

Ve finančním vyjádření to znamená, že skoro dvě třetiny výdajů za chléb a pečivo realizují domácnosti v mezinárodních řetězcích, v prodejnách českých řetězců domácnosti ponechávají přibližně 15 % svých výdajů a v nezávislých prodejnách, včetně specializovaných, necelou čtvrtinu výdajů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.