Kvalita je v retailu podmínkou konkurenceschopnosti

O zkušenostech, nabídce vzdělávacích kurzů a certifikací pro oblast retailu, ale i o konferenci From Farm To Fork jsme hovořili s výkonným ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem.

Jste organizátory konference From Farm To Fork, která se konala v listopadu, své místo na konferenci mají i zástupci řetězců. Jaké témata jsou nyní pro řetězce aktuální?

Je to bezpochyby společensky odpovědný přístup řetězců k obchodování, komunikace o udržitelnosti s pozitivními dopady na zainteresované strany.

Těmi konkrétními tématy jsou tedy především klimatické změny, znečišťování planety odpady, zdravé stravování, podpora lokálních zelených výrobků, ale také plýtvání s potravinami. Není bez zajímavosti, že nejvíce potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci vyprodukují domácnosti. Je to přes 50 % veškerého potravinového odpadu.

Na konferenci vystoupil i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu…

Ano, měl úvodní přednášku konference. Věnoval se tématu s názvem Kdy se trvale udržitelná produkce potravin stane realitou i u nás? Představil Zelenou dohodu pro Evropu, která je plánem k zajištění udržitelnosti hospodářství EU. Součástí je i strategie From Farm To Fork. Mezi významné cíle této strategie patří zejména zkracování délky přeprav surovin i produktů, nastavení opatření v oblasti skladování nebo balení potravin, minimalizace plýtvání, a především lepší informovanost spotřebitelů o původu potravin, výživové hodnotě nebo vlivu na životní prostředí.

Jaké jsou vaše zkušenosti s retailem? Jaké služby nabízíte obchodním řetězcům?

Nabízíme specializované vzdělávací kurzy zaměřené úzce na oblast potravinového řetězce, jako příklad můžu uvést Auditor potravinářských procesů, Manažer bezpečnosti potravin nebo kurzy zaměřené na obaly a obalové materiály v potravinářském průmyslu, řízení alergenů v potravinářství nebo základy HACCP. V této poslední zmiňované oblasti nabízíme i certifikaci systémů managementu, tedy systém kritických bodů HACCP či systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000. Zájemci si mohou u nás zajistit i personální certifikát Technik HACCP.

Zabýváte se i hodnocením organizací?

Svojí činností se podílíme i na soutěži vyhlašované Svazem obchodu a cestovního ruchu – Diamantové lize kvality, která je určena pro maloobchodní a velkoobchodní prodejny. V tomto systému jsem odborným garantem a hodnotitelem soutěže. Mimochodem soutěž Diamantová liga kvality je součástí národního programu Česká kvalita. V letošním roce sice soutěž neproběhla, nicméně je vhodné vyzdvihnout úspěšné účastníky z minulých let.

Vyhlašujeme i vlastní soutěž s názvem Ambasador kvality ČR.

Zmínil jste soutěž Ambasador kvality, můžete nám ji přiblížit?

Stát se Ambasadorem kvality může být výzva i pro obchodní řetězce s pozitivním dopadem na zákazníky i firmu. Cena Ambasador kvality ČR je určena pro organizace, které nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality, což jsou všechno témata, které zazněla jak na konferenci, tak i v úvodu tohoto rozhovoru padla informace o tom, že se obchodní řetězce ubírají tímto směrem. Mám na mysli především komunikace o udržitelnosti, informovanost spotřebitelů atd.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.