Lov kandidátů a sílu značky posílí sociální sítě

Sociální sítě jsou novým a velmi efektivním nástrojem, jak HR oddělení může získávat nové kandidáty a posilovat brand firmy. Osvědčují se zejména u generací Y a Z.

Ve virtuálním prostoru sdílí zástupci generací Y a Z své dosavadní zkušenosti s prací u konkrétního zaměstnavatele a bez servítků hodnotí, jak se k nim zaměstnavatel choval a jak to v dané firmě funguje. Pro firmu to může být dobrá reference anebo problém. I proto by firmy neměly svou komunikaci navenek lakovat narůžovo. Pravda se nakonec na sítích provalí.

Jak to funguje ve firmách, které umějí s online nástroji každodenně pracovat? „Sociální sítě jsou za nás v HR rozhodně využívány na podporu našeho Alza brandu a jsou komunikační platformou s našimi kandidáty a zákazníky. Věříme, že komunikace na sociálních sítích umožní člověku mimo Alzu díky sdílenému obsahu více poznat to, jak jako firma fungujeme, jací lidé u nás pracují a na čem všem se podílíme,“ říká Petra Nulíčková, HR byznys partner v Alza.cz. „Sociální sítě bereme jako podporu náboru, platformu pro komunikaci s kandidáty a zákazníky a součást Employer Brandingu,“ shrnuje. Podobně k sociálním sítím přistupují v Kauflandu. „Sociální sítě využíváme hlavně v náboru a HR marketingu – tedy při aktivním sourcingu a budování Employer Brandingu,“ připojuje zkušenosti za Kaufland, Renata Maierl, tisková mluvčí. Za McDonald´s doplňuje zkušenosti Eva Šimáková, People Supervisor pro McDonald’s ČR. Potvrzuje, že firma sociální sítě dlouhodobě využívá v náboru, v posledních několika letech také na podporu employer image.

Firmám pomáhají v komunikaci zaměstnanci

Vzhledem k tomu, že zejména mladá generace řeší svou pracovní kariéru přes sociální sítě, využívají firmy nová média strategicky a velmi často. A která média nejvíce? „V Alze využíváme všechny sítě – LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. V HR pak LinkedIn a Facebook. V rámci náboru nám velmi pomáhají i další ne HR stránky Alzy a to, že jsme jako firma silní v marketingové komunikaci. Nesmíme opomenout aktivitu našich zaměstnanců, kteří na svých profilech často sdílí informace a zážitky z Alza,“ tvrdí Petra Nulíčková.

V McDonald’s spolupracuje na posilování Employer Brandingu HR oddělení velmi úzce s odděleními marketingu a PR. „Kolegové si hodně vyhrají s YouTube a Instagramem. Společně jsme využívali Facebook a já nedám dopustit na LinkedIn – v náboru některých pozic funguje skvěle,“ doporučuje Eva Šimáková.

V Kauflandu vybírají druh sociální sítě ke komunikaci podle cílové skupiny. „Používáme přesné analýzy, které nám mapují, kde se která cílová skupina nachází, jaké má potřeby a jakým jazykem mluví, a podle toho komunikaci cílíme. Využíváme hlavně Facebook, LinkedIn a Instagram,“ doplňuje Renata Maierl.

Jak měřit efektivitu komunikace po sítích

Každou firmu zajímá, zda a do jaké míry oslovila konkrétní cílovou skupinu. „Pravidelně vedle počtu followers měříme i dosah příspěvků, unikátní návštěvníky a míru interakce s obsahem na dané sociální síti. V rámci kariérních stránek se díváme na zdroje návštěvnosti a jejich konverzní poměr. U každého kandidáta máme uveden zdroj a víme tedy, jaký počet kandidátů se nám díky sociálním sítím přihlásí. V rámci pohovoru se poté kandidátů doptáváme, odkud se o pozici dozvěděli,“ vysvětluje Petra Nulíčková.

Podle Evy Šimákové pomohly firmě McDonald´s v měření efektivity školení na Google Analytics (GA). „Efektivitu měříme, před pár lety jsem zorganizovala školení na využívání Google Analytics, máme skvělého poradce a z GA dokážeme vytáhnout řadu důležitých informací.“

V Kauflandu měří efektivitu sociálních sítí velmi přesně. „A s přesahem do všech využívaných sociálních sítí. Pravidelně měření vyhodnocujeme, analyzujeme úspěchy i neúspěchy a připravujeme akční plány pro další příspěvky,“ říká Renata Maierl. „Máme potvrzeno, že více upoutají videa a obrázky než text, a když text, tak krátký,“ doporučuje.

Kdo zodpovídá za práci se sociálními sítěmi

V Alze proběhlo na vyškolení specialistů pro práci se sociálními sítěmi interně několik běhů kurzů od oddělení online marketingu a v rámci HR se pak konala školení na práci s LinkedIn jako náborovým i marketingovým nástrojem. „O sociální sítě určené pro komunikaci s kandidáty se staráme na HR a máme na to vyhrazenou část plného pracovního úvazku člověka, který kooperuje s naším PR a marketingovým oddělením. Velké množství obsahu vytváří i naši zaměstnanci sami o sobě, což přispívá k tomu, že jsme jako firma vidět,“ sdílí zkušenosti Alzy Petra Nulíčková. „Daný člověk na HR, který je za sociální sítě zodpovědný musí dobře vědět, co za firmu komunikovat chceme, můžeme a co naopak není vhodné. Občas si na napsání vypůjčíme copywritera, ale většinu obsahu si vytváříme sami na HR oddělení,“ vysvětluje.

V McDonald’s obsahy pro sociální sítě tvoří specialista HR marketingu na základě komunikace s oddělením marketingu a PR. „Vždy se řídí samotnou charakteristikou média a cílové skupiny. Takže neexistuje univerzální recept pro všechny druhy sociálních sítí. Každé médium má vlastní specifika a úspěch sdělení závisí na skvělém porozumění daného média a jeho uživatelů. Třetí proměnná v rovnici úspěchu je druh informace, kterou chceme sdělit. Jiným způsobem sdělujeme poděkování našim zaměstnancům za výjimečné výkony a jinak lákáme uchazeče na volné místo. Inzerát bych do oblasti sociálních médií vůbec nezařazovala, protože z našeho pohledu se jedná o pasivní formu komunikace a patří spíše na pracovní portály. Pokud pracujeme na sociálních sítích a očekáváme zájem uchazeče, netvoříme inzerát, ale krátký a lákavý banner, který odvede uchazeče na místo, kde najde více informací,“ doplňuje zkušenosti McDonald’s Eva Šimáková.

Kreativita v komunikaci a inzerci vítána!

V posilování Employer Brandingu se spoléhá McDonald´s na externí agenturu, která má zkušenosti a tým kvalitních lidí. „Naší ambicí není vše pokrýt interně. S psaním inzerátů si poradíme sami. V McDonald´s se stalo tradicí, že v letních měsících organizujeme tzv. inspirativní workshopy (naši franšízanti vystavují inzeráty samostatně), sdílíme zkušenosti a vždy si pozveme nějakého zajímavého hosta. Protože personálních inzerátů vydává naše společnost hodně, nepracujeme s jednotným vzorem. Cílem je, aby kolegové z našich restaurací vystavovali autentické inzeráty, které vystihnou atmosféru na jednotlivých restauracích. Proto se někdy snažíme o neokoukané názvy pozic, např. S čistou hlavou z práce, Uděláme z vás baristu, zeptejte se …. apod.,“ říká Eva Šimáková.

V Kauflandu podle Renaty Maierl obsahy tvoří specialista HR marketingu na základě komunikace s oddělením marketingu a PR a vždy se řídí samotnou charakteristikou média a cílové skupiny. „Takže neexistuje univerzální recept pro všechny druhy sociálních sítí. Každé médium má vlastní specifika a úspěch sdělení závisí na skvělém porozumění daného média a jeho uživatelů.

Třetí proměnná v rovnici úspěchu je druh informace, kterou chceme sdělit. Jiným způsobem sdělujeme poděkování našim zaměstnancům za výjimečné výkony a jinak lákáme uchazeče na volné místo. Inzerát bych do oblasti sociálních médií vůbec nezařazovala, protože z našeho pohledu se jedná o pasivní formu komunikace a patří spíše na pracovní portály. Pokud pracujeme na sociálních sítích a očekáváme zájem uchazeče, netvoříme inzerát, ale krátký a lákavý banner, který odvede uchazeče na místo, kde najde více informací,“ dodává Renata Maierl.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.