Díky světlu je možné nabídku zatraktivnit

Dobře navržený světelný systém dokáže zákazníka vtáhnout do prodejny a zavést jej na místa, kde na něj čeká nabízené zboží.

Je logické, že co zákazník nevidí, to nikdy nekoupí. Světlo proto hraje při prodeji zásadní roli. Navíc je zapotřebí zvolit takové, které vyvolá příjemný dojem a ukáže zboží v jeho atraktivní podobě.

Díky světlu umožní obchodník návštěvníkům prodejny nejen snadnou orientaci v prostoru, ale pokud je světelný systém skutečně dobře navržen, je možné je navést ke konkrétním produktům, ukázat jim zboží v jeho atraktivní podobě, a zvýšit tak pravděpodobnost, že se z pouhých návštěvníků stanou zákazníci.

Velkou roli v tomto ohledu hraje již samotná osvětlená výloha, která by měla upoutat na první pohled. Do prodejny pak může zákazníky vtáhnout intenzivnější osvětlení její zadní části. Patří totiž k lidské přirozenosti jít za světlem.

Plochu osvětlují jednotlivá svítidla

Mezi aktuální trendy při osvětlování prodejen patří snaha nasvítit skupinu zboží světelným zdrojem, který byl pro tento druh zboží speciálně vyvinut. Speciální světlo tak v mnoha obchodech zatraktivňuje vzhled pečiva, masa nebo zeleniny. Dalším výrazným prvkem, s kterým je možné se u moderních prodejen v oblasti osvětlován setkat, je snaha o celoplošné osvětlení, které je složeno z jednotlivých svítidel, a nikoliv liniových systémů. „Tento trend je rozhodně pokrokem a přináší další posun ve vzhledu prodejny,“ konstatuje Edita Klembasová, marketingová specialistka ve společnosti Feschu Lighting & Design. Stále módní jsou také lištové systémy s výkonnými LED track lighty, přičemž zářivková svítidla se postupně mění za elegantní LED panely a LED podhledová svítidla.

Pomáhá specifické světlo

Velmi věrné podání barev zboří dnes umožňuje LED osvětlení. U tohoto světelného zdroje je to 90 a více RA, což se velmi blíží parametrům přirozeného denního světla. Nicméně je zapotřebí pracovat také s další vlastností světla, a to je jeho tepelná chromatičnost, kterou lze zjednodušeně popsat jako jeho barvu. Pro pečivo se tak často používá „žlutější“ světlo, zatímco maso a masné produkty se nasvěcují světlenými zdroji, které vyzařují vyšší podíl červené složky světla, díky čemuž vynikne červená barva masných produktů. Zboží se poté jeví pro zákazníka mnohem atraktivnější, než kdyby bylo nasvětleno univerzálním světelným zdrojem.

Mnohé studie dokázaly, že světlo, respektive jeho barva a intenzita, dokáže významně ovlivňovat náladu člověka a má vliv i na jeho biorytmus. Zatímco studená bílá barva nás udržuje v bdělém stavu a dokáže mysl povzbudit a koncentrovat, žlutá až červená nás připravuje na spánek. Tato skutečnost je pro člověka přirozená a je dána jeho vývojem. Studené bílé světlo, které nás osvětluje přes den, nás nutí být aktivní, kdežto teplé žluté, které je typické pro zapadající slunce nebo pro oheň, který rozdělávali naši předkové v jeskyních, pochody v těle utlumuje a připravuje nás na spánek.

Předejděte zklamání

Výše popsaných skutečností se rozhodla využít společnost Signify, která realizovala osvětlení pro pražský krejčovský salon Popper. Jedinečnost osvětlení vyniká především ve zkušební kabince. V ní lze prostým přepínáním vypínače věrně nasimulovat jasné denní světlo, intimní večerní atmosféru nebo příjemné domácí světlo. Model si tak zákaznice mohou vyzkoušet v podmínkách odpovídajících prostředí, kam jej budou nejčastěji nosit. Správně zvolené světlo má totiž pozitivní vliv i na jejich nákupní chování. Hlavní příčinou vrácení oblečení bývá často fakt, že zakoupené zboží doma vypadá jinak než v kabince obchodu,“ popisuje Martina Bohuňková, Marketing & Communications Manager ve společnosti Signify.

Je patrné, že mnozí obchodníci s tepelnou chromatičností začínají ve zvýšené míře pracovat a poptávají také odpovídající světelné zdroje. „Barva světla je jedním ze současných trendů. Naše společnost se ztotožňuje s posledními výzkumy, jejichž závěry se říkají, že umělé osvětlení se nejvíce přibližuje dennímu světlu, pokud disponuje chromatičností čtyři tisíce Kelvinů. Výrazným trendem je také instalace velmi studených světel – takzvaných cool white s teplotou světla šest tisíc pět set stupňů Kelvina,“ naznačuje Věra Tomková, CEO ve společnosti Tesla Lighting. Jak ale i ona upozorňuje, čím více se lidé blíží nočnímu odpočinku, měli by se obklopovat světelnými zdroji, které vyzařují teplé barvy.

Investice se vrátila

Není to jen hledisko ekonomické, ale v současné době také ekologické, které nutí provozovatele prodejen hledat v oblasti osvětlení úspory a snižovat náklady na elektrickou energii. Jednou z možností je nechat si světelný systém odborně navrhnout a zvolit nejen správný světelný zdroj, ale také intenzitu osvětlení. „Úspora pomocí LED technologií je dnes již všeobecně známa. Další úspory spočívají ve vývoji LED technologie, respektive její stále se zvyšující účinnosti,“ popisuje Věra Tomková.

Zatímco v roce 2017 se pohybovala průměrná účinnost LED svítidel kolem 100 lm/W, dnes se setkáváme i se 170 lm/W. Tam, kde se dříve nabízelo 150W LED svítidlo, dnes stačí svítidlo 100W. Jen tato změna zvýšení účinnosti přináší další 30% úsporu nákladů na elektrickou energii. Firma Tesla Lighting v minulosti realizovala výměnu osvětlení parkovacích míst na letišti Václava Havla, kde instalovala nová LED svítidla včetně jejich řízení s protokolem DALI, přičemž návratnost investice byla spočítána na tři roky.

„Vzhledem k tomu, že se projekt Parkingu C realizoval v roce dva tisíce sedmnáct, je možné říct, že převážná část investice se díky úsporám již zaplatila,“ konstatuje Věra Tomková. Jak dále dodává, je velmi pozitivní, že většina velkých firem již pochopila investice do kvalitního LED osvětlení.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.