Lokální potravinářské řetězce a aliance: Region Severovýchod

V regionu Severovýchod figuruje celkem 1 485 řetězených prodejen potravin. Z toho je 1 250 prodejen lokálních řetězců a aliancí, tedy 84 %, což nejvíce z celé republiky.

Oproti republikovému průměru je v regionu Severovýchod podíl prodejen malých aliancí a řetězců na celkového počtu řetězených potravinářských prodejen vyšší o 4 %, na Pardubicku je podíl malých aliancí na celkovém počtu řetězených prodejen dokonce 86 %.

Region (NUTS 2) Severovýchod patří k nejrozsáhlejším v České republice a zahrnuje pás území na severovýchodě Čech od Lužických a Jizerských hor (Českolipsko, Liberecko) na západě až po českomoravské pomezí (Svitavsko, Ústeckoorlicko) na východě.

Jde o velmi rozmanitou oblast obsahující jak řidčeji osídlené pohraniční pohoří a podhůří, tak také hustě osídlené nížiny. Administrativně zasahuje území regionu Severovýchod tři samosprávné kraje – Liberecký, Královehradecký a Pardubický. Celkem v regionu žije více než 1,5 milionu obyvatel (vyváženě mezi všechny tři regiony), nicméně leží v něm pouze tři města nad 50 tisíc obyvatel (Liberec, Hradec Králové, Pardubice), což znamená, že obyvatelstvo žije především v menších a středně velkých obcích a městech.

To je jedním z důvodů, proč lze v tomto regionu registrovat vysoký počet prodejen lokálních řetězců a aliancí.

V současné době v regionu Severovýchod figuruje celkem 1 485 řetězených prodejen potravin (včetně nadnárodních řetězců). Z tohoto počtu je 1 250 prodejen lokálních řetězců a aliancí, což činí 84 % z celkového počtu, nejvíce z celé republiky. Oproti republikovému průměru je v regionu Severovýchod podíl prodejen malých aliancí a řetězců na celkového počtu řetězených potravinářských prodejen vyšší o 4 %, na Pardubicku je podíl malých aliancí na celkovém počtu řetězených prodejen dokonce 86 %.

Na Pardubicku dominují družstevní řetězce

Podíl jednotlivých malých řetězců a aliancí v rámci třech samosprávných krajů regionu severovýchod je velmi rozmanitý.

Na Liberecku v počtu prodejen dominuje maloobchodní síť Partner, silné jsou také řetězce Bala a CBA, na Královehradecká jsou to družstevní řetězce, Bala, Hruška a Partner, zatímco na Pardubicku jasně dominují družstevní řetězce.

V celém regionu Severovýchod má nejvíce prodejen maloobchodní síť Partner, následovaná sítěmi Bala a Konzum Ústí nad Orlicí.

Mezi družstevními řetězci je v regionu Severovýchod nejsilnější Konzum Ústí nad Orlicí s více než 100 prodejnami, následují COOP Havlíčkův Brod a Jednota Nová Paka.

Největší celkový počet prodejen je v okrese Ústí nad Orlicí

Největší celkový počet prodejen lokálních řetězců a aliancí je v rámci regionu Severovýchod umístěn v okrese Ústí nad Orlicí (124), což je okres bez města nad 20 tisíc obyvatel, ale s několika sídly mezi 10 a 20 tisíci obyvateli.

Nejvyšší hustotu prodejen lokálních řetězců a aliancí v přepočtu na obyvatele lze sledovat v okresech Jičín, Česká Lípa a Chrudim (přes 1000 prodejen tohoto typu na 100 000 obyvatel), nejméně naopak v okresu Náchod (méně než polovina než ve výše uvedených okresech).

Celkem v šesti okresech regionu je nejčastěji přítomným lokálním řetězcem či aliancí některý z družstevních řetězců (ve všech čtyřech okresech na Pardubicku a v okresech Jičín a Trutnov na Královéhradecku).

V pěti okresech má nejvíce prodejen maloobchodní síť Partner (3 okresy na Liberecku, 2 na Královéhradecku), v okres Semily má nejvíce prodejen řetězec Bala, v okrese Hradec Králové je to řetězec Hruška.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.