Tahounem odvětví byl oděvní průmysl

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2019. Tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) za rok 2019 dosáhly v České republice 53,8 mld. Kč. Z toho 44,8 mld. Kč v textilním sektoru a 9 mld. Kč v oděvním sektoru.

Tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu vzrostly v roce 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,2 %. Na tomto výsledku se podílí textilní průmysl mírným snížením tržeb o 0,1 %, oproti tomu oděvní průmysl zaznamenal navýšení tržeb o 8,1 %.

Úbytek počtu zaměstnanců a zvýšení produktivity

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2019 v TOP úrovně 30,8 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 3 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 20,1 tis. zaměstnaných osob, to je o 4,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl však zaznamenal růst počtu zaměstnaných osob na 10,7 tis., což je o 0,9 % více než ve stejném období předchozího roku.

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2019 hodnoty 24,4 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,1 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 27,4 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 7 900 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku 2019 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 230 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (850 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 5,1 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 7,1 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Dlouhodobě převažují dovozy nad vývozy

Vývoz textilního a oděvního zboží za rok 2019 stoupl oproti stejnému období roku 2018 o 0,4 %. Z čehož vývoz textilního zboží zaznamenal mírný propad o 0,1 %, oproti oděvnímu zboží, kde byl naopak růst o 1,1 %. V případě dovozů došlo u textilního zboží k poklesu o 2 %, u oděvního zboží se naopak dovoz zvýšil o 5,6 %. Oděvní průmysl si tímto nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2019 dosáhl 53,8 mld. Kč, což oproti roku 2018 znamená zvýšení o 1,2 %. Zatímco ale tržby v textilním průmyslu víceméně stagnovaly, tahounem odvětví byl tentokrát průmysl oděvní. V celém odvětví došlo k úbytku počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu. V textilním průmyslu ale růst produktivity zaostával za růstem mezd.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 04.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.