Lokální potravinářské řetězce a aliance: Region Jihozápad

Oba dva kraje regionu Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský – jsou typické vysokým podílem prodejen lokálních řetězců.

V roce 2018 jsme na stránkách Retail News uveřejnili exkluzivní sérii článků mapujících prodejní síť obchodních řetězců na území jednotlivých krajů České republiky. V letošním roce navazujeme – opět exkluzivní sérií článků, tentokrát mapujících tzv. tradiční trh.

Region (NUTS 2) Jihozápad je jedním z osmi regionů tohoto typu v České republice a zahrnuje dva samosprávné kraje – Jihočeský a Plzeňský, kde je celkem 14 okresů.

Dohromady v tomto regionu žije 1 226 tisíc obyvatel. Zhruba polovina z nich v Jihočeském kraji a polovina v Plzeňském kraji. Region leží na jihozápadě ČR, je příhraniční oblastí s Německem a Rakouskem, hlavními městskými centry zde jsou Plzeň a České Budějovice.

V současné době v regionu Jihozápad figuruje celkem 1 222 řetězených prodejen potravin (včetně nadnárodních řetězců). Z tohoto počtu je 1 029 prodejen lokálních řetězců a aliancí, což činí 84 % z celkového počtu. Oproti republikovému průměru je to více než o 4 %.

Nejsilnější pozici mají družstevní prodejny

Oba dva kraje regionu Jihozápad jsou typické vysokým podílem prodejen lokálních řetězců. Důvodem je především typ osídlení obou krajů, charakteristický menšími městskými a venkovskými sídly, kde se nadnárodním řetězcům nevyplatí stavět své prodejny. Lokální řetězce mají velmi často menší prodejny, které jsou vhodné pro malá sídla a obce a plní tak významnou úlohu v zásobování odlehlejších oblastí potravinářským sortimentem.

Oba kraje regionu Jihozápad, zejména Jihočeský kraj, také patří k tradičním oblastem se silnými lokálními vazbami, proto zde často lidé preferují místní aktivity, a to včetně regionálních produktů a obchodních aktivit.

V obou krajích regionu Jihozápad mají mezi lokálním obchodními sítěmi nejsilnější pozici družstevní prodejny. Na Plzeňsku představují 46 % všech těchto prodejen, v jižních Čechách dokonce 60 %. V regionu Jihozápad má svoje prodejny celkem 14 družstev zařazených do systému COOP, svoje zboží zde nabízí celkem 541 družstevních prodejen. Více než 100 prodejnami zde disponuje ZKD Sušice, přes 50 prodejen mají obchodní družstva dislokovaná v Plzni, Jindřichově Hradci a Táboře.

Na Plzeňsku má velmi silnou pozici také řetězec Bala, v jižních Čechách je výrazným regionálním hráčem Flop.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 04.2020…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.