Miliony do výstavby a modernizace prodejen

Ochota k investicím obchodu do vzhledu a technického vybavení prodejen je i nadále na vysoké úrovni – to platí zejména pro potravinářský obchod.

Největší nákladovou položkou u investic je ve všech odvětvích obchodu optimalizace stávajícího portfolia, jak vyplývá z některých předběžných výsledků studie EHI „Ladenmonitor 2020“.

Za posledních dvacet let proinvestovaly obchodní řetězce v ČR více než 300 mld. Kč a masivní investice do nových a remodelovaných prodejen v řádu miliard ročně stále pokračují. Rostoucí investice do kamenných prodejen však nejsou českým specifikem. Miliony investují i obchodníci v dalších zemích.

Náklady na zařízení nové potravinářské prodejny v Německu vzrostly ve srovnání s rokem 2016 o 14,7 % na 733 euro/m2 prodejní plochy. Investiční chování potravinářského obchodu určují i nadále vysoké nároky na vzhled prodejen, hlavně v oblasti čerstvých potravin, více gastronomických nabídek a sortiment povinně chlazených výrobků určených k rychlé konzumaci. Proto se i nadále investuje do moderní, energeticky efektivní chladicí techniky, která tak patří v současné době pro 90 % respondentů z řad obchodníků s potravinami k těžišti jejich investic. V roce 2016 jejich podíl činil jen 73 %.

Do centra zájmu se u nově otevřených prodejen v odvětví potravinářského obchodu dostávají vedle klasického supermarketu s průměrnou prodejní plochou mezi 1 600 až 2 000 m2 stále více i malé a speciální formáty, jako místní prodejny ve městech.

V módním odvětví náklady na novou prodejnu vzrostly ve srovnání s rokem 2016 o 12,6 % a v současné době představují 500 euro/m2 prodejní plochy. Ačkoli se v tomto obchodním segmentu klade velký důraz na náklady, který je mnohdy doprovázen značnými čistkami v portfoliu, firmy se i nadále snaží dosáhnout kvalitativního zhodnocení prodejní plochy.

Modernizace na bázi flexibility

Těžištěm investic obchodních podniků ve všech odvětvích je i nadále optimalizace stávajících filiálek. Nemusí však nutně probíhat v pravidelných renovačních cyklech formou kompletní přestavby. Výrazně posílil trend posledních let, který směřuje k prodloužení intervalů přestaveb. Kompletní renovace v potravinářském i nepotravinářském obchodu se provádějí až po devíti letech. Místo nich dochází k částečným přestavbám a menším řešením obnovy prodejen pomocí flexibilních zařizovacích modulů a rychlých změn ploch vyhrazených pro akční zboží, aby prodejny odpovídaly po technické i designové stránce nejmodernějším požadavkům.

Pokročilo vybavení prodejen LED technikou. V celém odvětví došlo k transformaci už v 61 % prodejen v potravinářském a v 41 % prodejen v nepotravinářském obchodu. V důsledku toho poklesly ve srovnání s rokem 2016 skoro o polovinu výdaje na LED osvětlení. Přechod prodejen na LED však ještě není celoplošně dokončen. Proto nadále představuje pro ještě zhruba třetinu respondentů těžiště jejich investic.

Celá studie bude zveřejněna při příležitosti veletrhu EuroShop 2020.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 01-02.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.