Sbírka potravin jako důkaz lidské empatie

Vždycky mě potěší, když slyším nebo vidím, že lidé dokážou táhnout za jeden provaz. Že jsou solidární jeden s druhým, že si nezištně pomáhají, že jim není lhostejný osud těch méně šťastných. Prostě a jednoduše, že se jejich člověčenství nevytratilo.

Jasným důkazem této sounáležitosti je celorepubliková akce s názvem Sbírka potravin, která se od letoška bude konat dvakrát ročně. Jarní kolo se uskutečnilo v sobotu 18. května ve více než 330 obchodech po celé České republice a výsledkem bylo vybraných 212 tun potravin a 23 tun drogistického zboží.

Další nezanedbatelné množství pak lidé darovali přes sbírky v on-line obchodech. Když k tomu připočteme firemní dárce, podařilo se celkově vybrat bezmála 260 tun potravin – to je v přepočtu přes půl milionu porcí jídla – a dále pak 27 tun drogistického zboží.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí, do které jsou zapojeny po celé republice přes tři tisíce dobrovolníků, dále pak zaměstnanci prodejen, neziskových organizací a další. Všem jim patří obrovské poděkování za obětavost a nasazení. Bez nich by se tato akce v žádném případě nemohla uskutečnit. Sbírka potravin je od letošního ročníku organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, dále pak Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Spojení státní, obchodní a neziskové sféry nastavilo fungující systém darování potravin.

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá celou Českou republiku. Darované zboží se z prodejen nebo on-line obchodů dostane do regionálních skladů potravinových bank a následně z nich za pomoci lokálních neziskových organizací přímo k cílovým osobám. Ty mohou pomoc obdržet už do 48 hodin od darování. Největší upotřebení naleznou konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie. Přestože Česko patří k zemím s nejnižším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením, stále u nás žije 1,5 milionu občanů pod hranicí chudoby. A právě těm Sbírka potravin pomáhá.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se i letos přihlásilo sedm obchodních řetězců, konkrétně Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Makro Cash & Carry, Penny Market a Tesco, které jsou členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, dobrovolně poskytují své skladové prostory, podporují potravinové banky i finančně a pomáhají při organizaci a řízení těchto projektů. Mimochodem, největší množství potravin získaly vloni potravinové banky právě od obchodních řetězců. Konkrétně se jednalo o 2 473 tun v hodnotě 225 milionů Kč.

Záštitu nad sedmým ročníkem této charitativní akce převzali ministr zemědělství Miroslav Toman a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, velký dík proto patří i jim. Sbírku také podporuje řada známých osobností, mezi nimi herec, moderátor a autor projektu Gastromapa Lukáš Hejlík, herec a režisér Jiří Mádl, Miss World a zakladatelka Nadačního fondu Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá, spisovatelka Bára Nesvadbová, kuchařka Kamu nebo herečka Simona Babčáková.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.