Ukažte zboží ve správném světle

Dobře zvolené osvětlení prodejny dokáže vyvolat správnou nákupní atmosféru a zařídit, aby se v ní zákazník cítil příjemně a strávil v ní více času. To je jedním z předpokladů, že v ní i více nakoupí.

Jen správně nasvětlené zboží dokáže přilákat zákazníkovu pozornost. Současné technologie nabízejí mnohé možnosti, jak ji nenásilně přitáhnout a ukázat nakupujícímu produkt co nejatraktivněji. Úspěšná značka má osobitý přínos pro zákazníka, který se jejím prostřednictvím při nakupování setkává nejen s kvalitními produkty, ale prožívá také plnohodnotný emoční zážitek v konzistentním souladu s identitou značky. Mezi nejdůležitější faktory patří pocit, který v něm značka zanechá.

Každý její element by měl být jedinečný a silný natolik, aby jej zákazník byl schopen ke značce přiřadit i při jeho samostatném působení. Společně pak vynesou identitu značky do nové úrovně. Jedním z elementů, který dotváří celkový dojem z prostor a prezentace značky, je osvětlení, jeho intenzita a rozložení, nasměrování, správná volby barvy a jeho jednolitost.

Zvýšení kvality osvětlení v prodejnách znamená vyšší motivaci k nákupu, pohodu zákazníků i zaměstnanců a budování příjemného prostředí pro lidský organismus. Dynamické osvětlení uvnitř obchodu, se správným nasměrováním a teplotou barvy světla podtrhne charakter prezentovaného objekt, a zároveň dotvoří požadovanou atmosféru a s tím spojené příjemné nákupní zážitky. Také atraktivně osvětlený vstup do prodejny přiláká zákazníky.

„Na zaujetí zákazníka máme přibližně dvě vteřiny, přičemž osmdesát procent informací lidé přijímají prostřednictvím zraku. Dobrý osvětlení je proto klíčovým faktorem pro správné přijímání vizuálních vjemů, které mají rozhodující vliv na rozhodování zákazníka,“ vysvětluje Michael Blažíček, CEO společnosti Lumbio. Světlo může mít také funkci navigace a intuitivně vést zákazníka žádoucími směry. Je třeba zvolit také světelný zdroj s dobrým indexem podání barev (CRI). Takové osvětlení totiž výrazně ovlivňuje vzhled prezentovaných produktů.

LED nabízí mnohé přednosti

Pro zachování kvality produktů je výběr kvalitního osvětlení, které neprodukuje teplo, škodlivé látky a UV záření (které výrazně znehodnocují jejich povrch) zásadní. S novými technologiemi přichází i větší komfort pro zákazníky i personál. Světla se nezahřívají, nesálají teplem a nepálí. Zatímco zastaralé technologie spotřebují značnou část energie tím, že se zahřívají, většina elektrické energie určené pro provoz LED technologií je efektivně využita pro produkci světla.

„S digitalizací přicházejí také nové možnosti inteligentních ovládacích prvků a možnosti zapojení osvětlení do komplexních řídících systémů budov,“ podotýká Michael Blažíček. Jak k tomu dodává jednatel společnosti CZ Patriot Jiří Večeřa, vývoj LED již natolik pokročil, že je dnes možné je použít opravdu všude. Je jen zapotřebí vzít v úvahu vyšší investici při počátečním nákupu.

Ta se ovšem velmi brzy vrátí v podobě nižších účtů za elektřinu a nižších nákladů za výměnu světelných zdrojů, protože životnost LED modulů je mnohonásobně vyšší. „Zajímavým řešením je osazení prodejny LED panely, které disponují DALI driverem. Ten umíme ‚naprogramovat‘ tak, že sám poté řídí úroveň intenzity osvětlení podle okolního prostředí a nastavených parametrů výkonu,“ dodává Terézia Malá, specialistka na osvětlení ve společnosti NR Servis EU.

Modré světlo je možné regulovat

Často diskutovanou otázkou je v současnosti modrá složka světla vyzařovaná z LED modulů, na niž lékaři upozorňují zejména v souvislosti s narušením spánkových pochodů, pokud člověk sleduje večer a před spaním zařízení, jejichž součástí je například displej podsvícený LED technologií. Nicméně i tato složka světla je u modulů, jejichž primární funkcí je osvětlovat, již regulovatelná. Společnost Lumbio, v úzké kooperaci s neziskovým ústavem Smart Lighting Solution, představila první biodynamickou lampu, která je součástí energetických sítí a datových sítí měst budoucnosti.

Reguluje modrou složku světla podporující bdělost a aktivitu a rušící v nočních hodinách klidný spánek obyvatel i přírody, podporuje cirkadiánní rytmus, zabraňuje vytváření světelného smogu a navíc významně šetří elektrickou energii. Přes všechny tyto výhody však jde o umělé osvětlení a objevují se také zastánci světla přirozeného, které však souvisí především s konstrukčním řešením budov.

Technologie nabízejí nové možnosti

Stále se bohužel stává, že si obchodník neuvědomuje funkci, jakou světlo v jeho prodejně má. „Mnohokrát se setkáváme s případy, že klient sice remodeluje prodejnu, ale osvětlení jako takové bere jen jako nutné zlo – neklade na něj dostatečný důraz nebo ho podceňuje. Neuvědomuje si, že osvětlení je jednou z nejdůležitějších věcí a že dokáže zákazníka ovlivnit a navodit správnou atmosféru, aby se při nakupování cítil příjemně,“ podotýká Terézia Malá. „Světlo je umění i nutnost, kterými komunikujeme se zákazníky a mnoho jím říkáme,“ přidává se Michael Blažíček.

„Nevnímám-li, respektive nevidím-li správně vystavený produkt, pak přicházím o jeden z pro člověka nejdůležitějších vjemů,“ dodává Daniel Černý, předseda představenstva společnosti Halla. Osvětlení dnes podle něj díky novým technologiím nabízí možnosti, o kterých v minulosti architekti pouze snili. Zatímco v minulosti se řešila především intenzita a následně se začalo pracovat s teplotou chromatičnosti světla, v současnosti se bavíme o barevném spektru. Přestaly se totiž používat světelné zdroje s pouze bílým světlem. „V budoucnosti jistě bude debatovat o sytosti barev, protože již nyní se začínají objevovat první metriky pro kvalifikaci těchto typů světel,“ naznačuje vývoj Daniel Černý.

Design nesmí být svazující

Design je pro prodejnu velice významným prvkem, který by však nikdy neměl být omezující. „Bohužel při osvětlování zboží design někdy vítězí. Vypadá sice hezky na papíře či ve vizualizaci, ale nesmí být nadřazen účelnosti. Nejčastěji se tak stává u vystavování bot, kdy je každá police s botou lemována tak silně svící LED linkou, že je zákazník oslněn. Pak není schopen rozeznat barvu a detaily vystaveného produktu.

Přitom není problém takovou věc napravit. LED podsvětlení je možné ztlumit stmívačem a posílit LED reflektory svítící od stropu na stěnu s botami. Upoutání pozornosti je zachováno a prohlídka zboží je přitom pro zákazníka příjemná. Podobné je to při vystavování bot před prosvětlenou stěnou, což sice z dálky vypadá poutavě, ale zákazník vidí pouze obrysy. Je zvláštní, že ačkoli se vystavení obuvi věnuje velká pozornost, výsledky osvětlení tohoto sortimentu jsou patrně nejhorší ze všeho zboží v nákupních centrech,“ podotýká Jiří Večeřa.

Chybou je jednolité řešení

Častou chybou je instalace zapuštěných downlightů po celé ploše vysokého stropu. Toto řešení může být sice velice levné a zanechává dojem, že rovnoměrným rozložením světel dosáhneme důkladného osvětlení celé plochy, bohužel to tak není. „Kromě toho zapuštěná světla obvykle nesvítí dostatečně na svislé povrchy. Plýtvá se tedy téměř polovinou wattů a osvětlení stejně zanechává pocit temnoty, protože stěny jsou tmavé,“ upozorňuje Michael Blažíček. Další chybou je podle něj používání světel bez senzorů v méně frekventovaných prostorách.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.