Podlaha musí být hezká i praktická

Kromě toho, že podlaha v prodejně musí splňovat estetické nároky, musí být také praktická a vyhovovat technickým požadavkům. Ty má každý typ prodejny jiné.

Díky moderním materiálům a technologiím je dnes možné vytvářet podlahy, které kromě toho, že splňují náročné parametry pro provoz, disponují i vysokou estetickou hodnotou.

K problematice podlah je nutné přistupovat s ohledem, o jaké prostory se jedná. Zda jde o velkoprostorové prodejny (hypermarkety a supermarkety), či menší prodejní plochy. Z tohoto rozdělení vyplývá i požadavek na provozní odolnost podlahy, respektive na tom, jak bude podlaha zatěžována.

Teraco přešlo do dlažby

V hypermarketech dochází k vysokému zatížení, protože zásobování po prodejně se provádí ve velkých přepravních balících a bodové zatížení, které vyvolávají kola transportních zavážecích vozíků, jsou obrovská. „Zde je nutné, aby byla dlažba proti této námaze velmi odolná. Výhodná je zde například teracová dlažba, která parametry jakékoliv takové plochy splňuje,“ konstatuje Radek Hlavinka, ředitel společnosti Cidemat Hranice. Teraco je směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí (mramor apod.) a barviv používaná v kamenické práci k tvorbě povrchů (lité dlažby) imitujících kámen.

Dříve se používalo především teraco lité přímo na místě pokládky a následně broušené. Takto provedená podlaha je však na zhotovení velice náročná. Dnes se proto nejčastěji teraco používá ve formě teracových dlažeb. Jejich hlavní výhody oproti litým podlahám jsou zejména: širší spektrum v použití různých drtí, vysoká pevnost povrchu, lepší kvalita povrchu a rychlejší kladení podlah.

Důležité je provedení

Pokud se jedná o menší plochy (supermarkety a prodejny o ploše zhruba 1000 m2), zde se sice zboží do regálů nedodává ve velkých transportních blocích, nicméně manipulace na ploše v těchto prodejnách probíhá pomocí paletových vozíků a bodové zatížení je tedy také vysoké. I zde platí, že podlaha musí být odolná proti vysokému bodovému zatížení, a to dynamickému i statickému. Dlaždice musí umět toto zatížení rozložit do větší podlahové plochy.

Jak upozorňuje Bohumír Přebinda, technický ředitel firmy Beskydské uzeniny, v prodejnách menšího typu můžeme jasně pozorovat patrný přechod od litých podlah k těm, na kterých je položená dlažba. Kromě toho, že by měla být kvalitní, upozorňuje Bohumír Přebinda na nutnost věnovat pozornost její pokládce. Tu by měla provádět odborná firma. Velkým nešvarem je totiž nalepení dlažby, při kterém není lepidlo dokonale naneseno na celou lepenou plochu (pod dlažbou zůstanou vzduchové mezery), takže pokud dojde k zatížení dlaždice, nerozloží se zátěž rovnoměrně a dlaždice praskne. Tato situace často nastává například po naplnění regálu nebo po instalaci chladicího zařízení. V takovém případě je nutné podlahu položit znovu, což představuje dodatečné nálady.

Manipulaci zjednodušují dlaždice

Upřednostňování dlaždic před litými podlahami přináší i další výhody. Na rozdíl od litých podlah je u dlaždic mnohem snazší provádět rekonstrukci a remodeling prodejen. Zatímco u lité podlahy je nutné při změně vedení umístěného v podlaze předělat ji celou, u dlažby se odstraní a nahradí pouze ta část, pod kterou se nacházejí trubky či kabeláž. Pro tyto příležitosti se také často v podlaze vytváří kanalizační žlab, do kterého se vedení umístí, a ten se následně zapraví dlažbou. Stejně jako jiné materiály však také dlažba pracuje (roztahuje se a smršťuje), a proto Bohumír Přebinda upozorňuje na nutnost použití dilatačních pásek, které zabraňují jejímu popraskání.

Podlaha ovlivňuje prodeje

Všichni provozovatelé si přejí, aby prostředí v prodejně bylo příjemné a tiché. „Proto by dlaždice měly mít ostré hrany, aby položené vedle sebe tvořily jednolitou plochu, bez sražených hran, na nichž vzniká pověstné klapání nákupních vozíků,“ upozorňuje Radek Hlavinka. Takováto plocha je mimo jiné také praktičtější pro údržbu a čištění. Se zajímavým poznatkem však přichází Daniel Jesenský, managing partner společnosti Dago a Prezident POPAI CE, který poukazuje na skutečnost, že nerovného povrchu podlahy je možné v pozitivním smyslu využít k ovlivnění nákupní atmosféry. Kladné výsledky přineslo například testování nerovného povrchu v německém obchodním řetězci Edeka, kde v úsecích čerstvých produktů mělo navodit pocit, že se nakupující nacházejí na tržišti.

Stejně tak Daniel Jesenský poukazuje na fakt, že to, co v jedné skupině návštěvníků prodejny může evokovat čistotu a luxus, může být pro druhé psychologickou překážkou. Jedná se konkrétně o lesklou podlahu. Ta zejména u starší generace kvůli neustálé stimulaci ochranných reflexů (uklouznutí) navozuje nepříjemné pocity, které se mohou negativně promítnout na nákupním zážitku a ochotě se do prodejny vracet. Jak dále podotýká, směr pokládky dlažby může mít vliv na čas strávený v prodejně. Zatímco dlažba položená na délku pohyb nakupujících zrychluje, orientace na šířku jej naopak zpomaluje.

Volte střední cestu

Ve snaze splnit bezpečnostní protiskluzová opatření majitelé prodejen často chybují při výběru dlažby a volí příliš drsný povrch. Zejména do zázemí, kde bývá vyšší vlhkost, nechávají instalovat dlažbu, která sice zaručí, že po ní personál neuklouzne, nicméně problém vyvstává s čištěním.

Na takto zvoleném povrchu ulpívá těžce odstranitelná špína a mastnota, na což následně poukazují pracovníci kontrolující dodržování hygienických předpisů. „I zde je třeba volit s rozmyslem a nejít do extrémů, radí Bohumír Přebinda. Další praktickou záležitostí je podle něj zapuštěná a kvůli čištění vyjímatelná rohožka. Pokud na ni provozovatel již od začátku nemyslí a následně ji jen položí přede dveře, často o ni zákazníci zakopávají a shrnují ji. V zimních měsících pak kvůli tajícímu sněhu hrozí jejich uklouznutí.

Zatočí se žvýkačkami

Běžnou údržbu podlahy provádí mnoho obchodníků vlastními silami, a to ať již ručně, tak pomocí mycích strojů. V určité chvíli však nastane potřeba provést důkladnější úklid. „Na všechny typy povrchů, včetně savých materiálů, nabízíme ekologické mytí technologií suché páry bez chemických látek, které je vhodné i pro alergiky,“ popisuje Jana Navrátilová, obchodní zástupce oddělení Servis-čištění společnosti Clean4you. Firma dále obchodníkům poskytuje hloubkové čištění a ošetření podlah za využití speciálních povrchových prostředků na vodní bázi, přičemž výsledkem je vytvoření zhutněného, hydrofobního, bezprašného a paropropustného povrchu.

To, co trápí provozovatele prodejen zejména ve vstupních prostorách a před prodejnami, jsou žvýkačky. Ty umí firma odstranit ze všech typů povrchů včetně savých a pórovitých materiálů vysokoteplotní párou v kombinaci s chemií a mechanickým čištěním.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.