Tomáš Prouza: Evropské zkušenosti pro český obchod

Historicky pátým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se od 1. října stal Tomáš Prouza. Naváže na činnost Marty Novákové, která na funkci rezignovala poté, co byla koncem června jmenována ministryní průmyslu a obchodu.

SOCR ČR zastupuje přes 6 000 podnikatelů, kteří vytvářejí až půl milionu pracovních míst. Svaz byl založen v roce 1990 a představuje druhý největší zaměstnavatelský svaz u nás. Je nezávislým sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo- a velkoobchodě, gastronomických a ubytovacích službách.

Od 1. října jste historicky pátým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Jste ekonom, ale na rozdíl od Vašich předchůdců nejste s obchodem a cestovním ruchem úzce spojen. Je to handicap nebo naopak výhoda?

Podle mne je to velká výhoda – nenesu si zátěž minulosti a dává mi to možnost nabídnout bez předsudků spolupráci všem, kteří se v oblasti obchodu a cestovního ruchu pohybují. Zároveň mám velkou výhodu v tom, že jsem se vždy pohyboval mezi politikou a byznysem, takže znám důvěrně obě strany a myslím, že mám cit pro to, kde se dají najít řešení zajímavá pro obě strany. A třetí výhodou je má znalost evropské agendy, protože se nepohybujeme jen na českém trhu, ale na trhu evropském.

Velkým plusem na startu je také to, že mohu navázat na úspěšnou činnost předchozí prezidentky a dnešní ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Její iniciativy na udržení dobrého prostředí pro svobodné podnikání mně byly vždy blízké. Chci na ně navázat a rozvíjet je dál.

Jaké funkce by měl Svaz plnit, kromě toho že hájí své členy a participuje na tvorbě legislativy?

Především je potřeba dát jasně najevo, že Svaz reprezentuje 16 % českého HDP, že je to druhý největší zaměstnavatelský svaz a musí být schopen tuto sílu využívat. Často se mluví o tom, že ČR je nejprůmyslovější země Evropy. Nechci ale, aby budoucnost této země byla v montovnách, má být ve vědě a výzkumu, obchodu, službách a nové ekonomice. Mezi členy Svazu jsou významné české e-commerce firmy, do moderních technologií výrazně investují i obchodní řetězce, měli bychom hledat cesty, jak posilovat konkurenceschopnost českého cestovního ruchu. Svaz by měl být mnohem aktivnější právě v podpoře dlouhodobého rozvoje těchto segmentů české ekonomiky a myslím, že v tom najdeme velmi dobré partnery na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde vznikla nová sekce, zaměřená právě na budoucnost ČR. Jsem za to velmi rád, dlouhodobá vize naší budoucnosti tady hodně chyběla.

Jaké budou priority Svazu pod Vaším vedením?

První velkou prioritou je oblast legislativní – novela zákona o významné tržní síle podle dokončované evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách, zákon o potravinách a s ním související vyhlášky o kontrole (včetně správní praxe), často diskutovaná otázka slev, která ale musí respektovat jednak to, že se pohybujeme na jednotném evropském trhu a jednak to, že existují jasná pravidla hospodářské soutěže.

Nemůžu opomenout ani tolik diskutovaný Zákon o omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě, který vzbudil velké vášně jak na straně spotřebitelů, tak i zaměstnanců. Je to ukázka nepromyšlené regulace, která nikomu nic nepřinesla – zákazníky mate, obchodníkům zbytečně komplikuje život, a na nepromyšlenost zákona si stěžuje i řada zaměstnanců v obchodech.

V oblasti cestovního ruchu by se konečně mělo dotáhnout zavedení EET a přislíbené daňové úlevy pro ty, kterým stát zvýšil náklady. Potřebujeme konečně řešení sdíleného ubytování. Ale především by stát měl dorovnat obrovský dluh, který vůči cestovnímu ruchu má – jasné definování pravidel, odpovědnosti a podpory turistických destinací v zákoně o cestovním ruchu. Všechny okolní země mají jasně nastavená pravidla zapojení podnikatelů, obcí i státu, jen my ne – a měli bychom tu nevýhodnou pozici změnit.

A k legislativě ještě jedna poznámka – měli bychom ji pomoci uklidit. Dnes jsou v zákonech desítky drobností, které brzdí modernizaci a digitalizaci byznysu a zbytečně zvyšují náklady, aniž by něco smysluplného přinášely. Budeme důrazně žádat stát, aby modernizaci naší země pomáhal, a ne ji brzdil.

Legislativa je ale jen jednou z oblastí činnosti Svazu. Na co dalšího se chcete soustředit?

Musíme se dívat do budoucnosti, a proto budu hodně času věnovat velkým věcem, které přicházejí. Například nakládání s plasty je důležitým tématem pro obchod i cestovní ruch, stejně jako třeba využití potravinového odpadu v energetice či energetické úspory.

Zároveň se ale Svaz musí více věnovat praktickým věcem a naučit se dobře spolupracovat. Chtěl bych proto rozvinout společné projekty jako jsou třeba cechovní normy s Potravinářskou komorou, semináře pro výrobce v regionech spolu s Agrární komorou, kulaté stoly s inspekčními orgány ohledně nových vyhlášek a aplikační praxe atd. A chtěl bych mnohem více spolupracovat s organizacemi na ochranu spotřebitele. Máme stejný zájem – aby lidé měli přístup ke kvalitním potravinám za rozumné ceny – a měli bychom umět ho společně prosazovat.

Rád bych taky odstranil zavedené klišé „když se nebudeš dobře učit, budeš prodavačem“. Být prodavač dnes už dávno není jen „ta žena za pultem“, kterou známe z dobře známé předlistopadové doby. Obchod i cestovní ruch dnes nabízí obrovské množství zajímavých profesí, do kterých vstupují technologie, o kterých jsme si ještě před deseti lety mohli nechat jen zdát. Z obou oblastí se dnes staly komplexní obory, kde si můžou najít uplatnění mladí i starší lidi naprosto všech vzdělání. Navíc zaměstnavatelé nabízejí rozvojové programy a celoživotní vzdělávání, takže řada dnešních manažerů vyrostla z původních řadových zaměstnanců. Je proto důležité připomínat, že obchod a služby jsou sektory, kde lidé mohou kariérně růst a vybudovat si celoživotní kariéru.

Odvětví obchodu patří na jedné straně k největším zaměstnavatelům a investorům, na straně druhé jde o velmi roztříštěný obor s množstvím malých nezávislých subjektů. Lze stmelit malé a velké obchodníky dohromady?

Nebude to samozřejmě jednoduché a vnímám tu poměrně velkou nedůvěru, která mezi různými segmenty trhu panuje. Ale věřím, že je řada témat, kde mají všichni obchodníci společné zájmy a je jen na nich, jestli se dokáží přenést přes minulost a soustředit se na to, co je skutečně důležité. Za sebe veřejně říkám, že jsem spolupráci otevřený, považuji ji za velmi důležitou a udělám všechno pro to, abychom spolupracovat dokázali.

Zatímco obchodní řetězce vytvořily v rámci Svazu vlastní komoru, tzv. tradiční nezávislí obchodníci založili vlastní platformu AČTO. Budete se snažit o užší spolupráci?

Ano, prostor tady rozhodně je a jak jsem studoval různá stanoviska AČTO, tak jsme si v naprosté většině témat velmi blízcí. Měli bychom umět fungovat jako partneři a spojit síly, kdykoliv je to možné. Pokud je budeme i nadále tříštit, doplatíme na to všichni.

A pak tu máme široké spektrum nepotravinářského obchodu, kde má Svaz potenciál pro rozšiřování členské základny. Počítáte s vyšší aktivitou v této oblasti než dosud?

Určitě máme hodně prostoru pro rozšíření členské základny nejen mezi firmami z nepotravinářského obchodu, ale i u nákupních středisek a podobně. Svaz musí rozhodně růst, jak v oblastech, kterým se už věnuje, tak se i dívat na nové segmenty obchodu a služeb.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.