Prodeji pomáhají papírové letáky i elektronická média

Přestože mnoho spotřebitelů uvádí, že letáky nesnáší a z jejich poštovních schránek míří přímo do koše, průzkumy hovoří jinak. Podle aktuálního dotazníkového šetření, které povedla společnost Česká distribuční, je Češi nejen čtou, ale také podle nich nakupují.

Vhodným marketingovým nástrojem zaměřeným zejména na mladší generaci jsou sociální sítě. Facebook představuje nový nástroj, který je vhodný jak pro velké, tak malé firmy. Příležitost pro cílený marketing však představují také dobře známé e-maily.

Jak vyplývá ze studie PROCOIN společnosti Focus Cz Marketing-and IT Research, pokud se chce český spotřebitel dozvědět o akcích a akčních nabídkách, stále volí navzdory rostoucí digitalizaci jako nejobvyklejší informační médium papírový leták (56 %). Druhým nejčastějším nástrojem je internet (26 %) a dalšími informačními kanály zůstávají newslettery konkrétních obchodníků (6 %) a TV reklamy (6 %).

Papírová verze převažuje

Letáky stále zůstávají první volbou českých spotřebitelů ve chvíli, kdy chtějí vědět, které zboží je právě v akci. Nejvíce to dlouhodobě platí u potravin (86 % spotřebitelů), drogerie (82 %) a DIY (71 %). „Řada z výše uvedených spotřebitelů čte či využívá i elektronické nabídky, nicméně tištěné letáky u nich převažují ve fázi plánování i realizace nákupu. Naopak v segmentu elektra spotřebitelé již častěji, než v minulosti využívají elektronické nabídky, zde jde o sedmdesát osm procent spotřebitelů. Při detailnější analýze spotřebitelského chování existují také patrné rozdíly ve využívání elektronických akčních nabídek: zatímco u potravin a drogerie spotřebitelé nejčastěji na síti hledají elektronické verze letáků, v DIY nejčastěji čtou nabídky v newsletterech a u elektra používají srovnávače cen,“ popisuje Jana Schwarzová, jednatelka společnosti Focus Cz Marketing-and IT Research.

Letáky poskytují inspiraci

Z odpovědí respondentů dotazníkového šetření společnosti Česká distribuční vyplývá, že letáky alespoň někdy sleduje 92 % dotázaných, přičemž 68 % v nich vyhledává hlavně slevy a nízké ceny, 35 % lákají zajímavosti a 23 % hledá inspiraci pro vaření nebo vybavení domácnosti. „Letáky jsou obecně považovány za nástroj k prezentaci akčních nabídek, což je ale jen jedna z jejich funkcí. Odpovědi nám ukázaly, že pro mnoho lidí jsou letáky také poměrně inspirativním čtením, a pro obchodníky jde tedy o skvělý nástroj pro budování značky a vztahu se zákazníkem. Řada lidí totiž letáky čte, i když právě neplánuje nákup,“ konstatuje Petr Sikora, ředitel společnosti Česká distribuční.

Největším tahounem jsou slevy

Primárním cílem letáků je přimět zákazníky k nákupu. U 17 % respondentů běžně pochází minimálně polovina zboží v jejich košíku z letáků. Čtvrtinu až polovinu zboží z letáku má v košíku 20 % a několik vybraných promovaných produktů většinou nakoupí 54 % lidí.

Jako první čtenáře většinou na letáku zaujme jeho vzhled, grafický styl, případně materiál. Tak to vnímá 29 % respondentů. Pro 24 % je první zaznamenanou věcí nabídka některých konkrétních produktů a 17 % uvedlo, že si ze všeho nejdříve všímá slev. Slevy v letáku mají ostatně také největší šanci přimět spotřebitele k nákupu, což tvrdí 38 % účastníků ankety. Pro 27 % je největším motivátorem samotné zobrazení produktu, který potřebují nebo ho mají rádi, a 13 % k nákupu nejspíš přiměje, jestliže leták nabízí produkt, který je zajímavý, nový či exkluzivní.

Speciální letáky pro seniory?

Naopak lidem v letácích nejvíce chybí lepší přehlednost a kvalitnější design, na což si stěžuje téměř 20 % dotázaných. Kdyby letáky obsahovaly více informací o produktech, tipy na jejich využití, recepty či zábavu, by ocenilo 12 %. Zajímavé je, že senioři mají na letáky odlišné požadavky než zbytek zákazníků. V drtivé většině požadují slevy zejména na základní potraviny a neprahnou tolik po novinkách nebo široké nabídce. Důležitá je pro ně ale i forma letáků. Oceňují jednoduchý a přehledný styl s méně produkty na stránku a dobře čitelnými texty.

„S tím, jak roste zastoupení této skupiny mezi zákazníky, se možná brzy dočkáme i speciálních letáků, které budou distribuovány cíleně na seniory a budou přizpůsobeny jejich potřebám. Díky geomarketingu je z pohledu distribuce možné vybrat lokality, kam se takové letáky vyplatí zanášet,“ predikuje Petr Sikora.

Rodiče chtějí kvalitu

Pro zákazníky je důležitá také kvalita promovaných produktů. Téměř dvě třetiny (63 %) z nich by v letácích ocenily nabídku vysoce kvalitních produktů, ačkoliv by sleva na ně byla nižší a jejich cena vyšší než u průměrných produktů. Jen 17 % by větší nabídku kvalitnějších produktů v letácích neocenilo.

Zajímavé je podívat se na kvalitu perspektivou toho, kdo nakupuje pro rodinu a kdo pro sebe. Jen necelých 40 % lidí nakupujících pro sebe by v letácích ocenilo více kvalitních produktů. Zato z těch, kteří nakupují pro rodinu, by rozšířenou nabídku kvalitnějších produktů ocenilo 82 %.

Facebook s novým nástrojem

Zatímco letáky oslovují ponejvíce střední a starší generaci, běžnou součástí komunikačních kampaní pro mladé se stal on-line marketing využívající vyhledávače a sociální sítě.

Jedním z nových nástrojů zacílení, který postupně zavádí Facebook, je takzvaný Nákup dosahu a četnosti. Ten mohou velké firmy využít k tomu, aby se jejich reklamy lidem zobrazovaly méně často, ale aby oslovily podstatnější část uživatelů. Malé či začínající firmy s menším rozpočtem pak mohou využít strategii s vysokou četností. Tento inzertní nástroj umožňuje zvolit fixní CPM (cenu za 1 000 zobrazení), aby marketér předem věděl, kolik za oslovení vybraného okruhu uživatelů zaplatí, kolikrát okruh uživatelů jeho reklamy uvidí, ve které dny, v kterou denní dobu a v jakém pořadí.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.