Nejasnosti a problémy GDPR

Zatímco velké firmy mají výhodu vlastních právních a IT oddělení, ty menší si často s aplikací novinky nevědí rady. Pomoci jim v tom mohou externí dodavatelé, ale i asociace a sdružení, jejichž členy jsou.

Podle průzkumu, který mezi více než čtyřmi stovkami subjektů v březnu realizovala aplikace SmartEmailing, se na GDPR chystalo bezmála 60 % dotázaných. Podle stejného průzkumu z října 2017 to bylo pouze necelých 40 %. Takzvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR vejde v platnost 25. května 2018. Firmám, jež nakládají s daty svých zákazníků či uživatelů, za jeho nedodržení hrozí vysoké pokuty.

„První vlnu průzkumu jsme realizovali již na konci října 2017. Stejně jako tehdy nás i nyní zajímalo, jak se firmy na novinku v ochraně osobních údajů připravují a jaké očekávají, že s ní budou mít náklady. Ve druhém kole jsme oslovili 434 subjektů, mezi nimiž byly zastoupeny nejen e-shopy a firmy nabízející IT služby, koučink, marketing a reklamu, finanční služby či vzdělávání, ale i firmy z dalších sektorů, jichž by se GDPR mělo rovněž týkat,“ uvedla Kateřina Fišerová, manažerka aplikace SmartEmailing.

Řada firem hodlá GDPR zvládnout interně

Z průzkumu vyplynulo, že i když firmám na implementaci novinky již příliš času nezbývá, stále se na ni velká část ještě nezačala chystat. Tuto možnost vybralo 29,72 % dotázaných.

„Ve srovnání s první vlnou značně narostl počet firem, které se na GDPR již připravují – buď jsou ve fázi studia podkladů, analyzují data, nebo již implementují úpravy. V součtu se jednalo o 59,45 procenta dotázaných, studium podkladů uvedlo 42,17 procenta z nich, analýzu dat 7,14 procenta a implementaci úprav 10,14 procenta. Zcela hotovo má pak 1,61 procenta,“ sdělila Kateřina Fišerová s tím, že v prvním kole průzkumu se na GDPR připravovalo 37,75 % dotázaných.

Průzkum se rovněž zajímal o to, jaké jsou očekávané náklady firem v souvislosti s GDPR. Nulové náklady nebo neschopnost určit jejich výši uvedlo 52,97 % respondentů. 41,95 % z nich uvedlo, že očekává náklady do 50 tis. Kč, od padesáti do sto padesáti tisíc to bylo 4,38 % dotázaných a na rozmezí 150 až 500 tis. pak připadlo 1,38 % respondentů. Náklady nad půl milionu korun uvedl jen jeden z oslovených.

Poslední dotaz průzkumu se týkal toho, zda mají firmy již vybraného partnera, s nímž budou při implementaci novinky v ochraně osobních údajů spolupracovat. Zatímco v říjnu 2017 uvedlo 70,18 % dotázaných, že partnera ještě nevybralo, nyní se tento podíl snížil na 48,39 %. Oproti tomu se výrazně zvýšil podíl těch, kteří si GDPR budou řešit interně, a to z 23,25 na 42,4 %. Necelých 10 % respondentů pak uvedlo, že má vybraného externího partnera.

Přípravy komplikuje nejednotnost právního výkladu

Čtyři nejčastější problémy, které firmy uvádějí, se týkají nejednotnosti právního výkladu GDPR, nedostatku konkrétních informací, potažmo absence návodu „jak na to“, celkového nepochopení nového nařízení a v neposlední řadě byrokratické zátěže, jež z něj plyne.

Respondenti např. tápou v tom, zda by měli u stávajících databází kontaktů aktualizovat souhlasy adresátů, či jak to bude s využitím fotografií klientů z různých eventů. Rady si nevědí také s tím, jak aktualizovat smlouvy s dodavateli a odběrateli, jak bude probíhat poskytování dat subjektům vně EU či jak se mají vypořádat s tím, když jejich partneři na GDPR sami nejsou připraveni.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 4.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.