Michal Weirich, Weleda: „GDSN – přesně to, co potřebujeme“

V polovině roku 2016 proběhl v České republice pilotní projekt globální datové synchronizace. Svým významem je přelomový a znamená počátek reálného využívání GDSN na tuzemském trhu.

Kromě zapojených obchodníků patří obrovský dík hlavně „devíti statečným“ – dodavatelským firmám, které se pilotu zúčastnily. Jednou z nich je české zastoupení světového výrobce celostní certifikované přírodní a bio kosmetiky a léčiv, společnosti Weleda, která v projektu reprezentovala segment malých a středních podniků.

Michal Weirich, ředitel českého zastoupení společnosti Weleda se do projektu osobně intenzivně zapojil a sdělil nám své postřehy a zkušenosti.

Jaká byla motivace vaší společnosti pro zapojení se do projektu GDSN?

Účast v pilotním projektu globální datové synchronizace byla pokračováním naší dlouhodobé snahy o automatizaci procesů. Začátkem roku 2014 jsme začali využívat EDI. Elektronickou výměnu dat jsme zahájili se společností Globus, záhy následoval Internet Mall.cz.

Dnes si zprávy vyměňujeme se šesti partnery a s několika dalšími o zavedení EDI intenzivně jednáme. Říkáme si, jak by bylo dobré, kdybychom mohli zprávy zasílat všem odběratelům, protože automatizace v obchodní komunikaci nám výrazně snížila administrativu. Úspěšná implementace EDI mě osobně přesvědčila o tom, že automatizace je tím nejlepším směrem.

Velkým dodavatelům přináší automatizace obchodní komunikace neoddiskutovatelné výhody.

Jsou její přínosy stejně výrazné i u společnosti vaší velikosti?

Bezesporu. Díky všeobecnému trendu oblíbenosti přírodních organických produktů na českém a slovenském trhu se těšíme nárůstu obratu. Nároky na administrativu jsou stále větší, a EDI jsme tak zavedli právě včas. Dalším faktorem hrajícím ve prospěch automatizace je poměrně krátká životnost produktů, které nabízíme.

Naše výroba, která je soustředěná v Německu, Francii a ve Švýcarsku, neustále zdokonaluje recepturu produktů, poměrně často mění jejich složení nebo alespoň balení a s ním spojená logistická data. Mění se marketingové informace, portfolio výrobků dynamicky roste. Manuální zadávání, popř. aktualizace kmenových dat o produktech je tak již téměř neudržitelné. Proto jsme se rozhodli pro další úroveň automatizace – globální datovou synchronizaci.

Jak jste zmínil, vaše produkty pocházejí z několika laboratoří situovaných ve třech zemích. Měla tato jistá roztříštěnost dodavatelské základny vliv na rozhodnutí o zkvalitnění kmenových dat?

Každé výrobní oddělení využívá více či méně odlišné formáty pro sdílení produktových dat. Po přijetí těchto dat je musíme určitým způsobem sladit, dále přeložit do českého a slovenského jazyka a poté je poskytujeme obchodním partnerům. Připočteme-li zmíněné časté obměňování produktů, objem administrativní práce roste, přičemž pro společnost naší velikosti s nepočetným personálem to již znamená neúměrnou zátěž.

S tím, jak přibývali naši odběratelé ze světa e-shopů, jsme začali data s online zákazníky sdílet pomocí tzv. XML feedů. Ovšem toto řešení nebylo vhodné pro všechny odběratele; některé klasické maloobchodní řetězce XML feed implementován nemají. To nás přivedlo k myšlence využití datového katalogu.

Obrátili jsme se na německé kolegy, kteří v té době již více než dva roky úspěšně využívali GDSN. Shodou náhod jsme současně obdrželi návrh společnosti Markant a řetězce dm drogerie markt. Po návštěvě v Německu jsem byl přesvědčený, že globální datová synchronizace je přesně to, co potřebujeme: jednotný globální katalog produktových dat v mezinárodním standardu.

Jakou přípravu z vaší strany spuštění GDSN vyžadovalo?

Na počátku jsme absolvovali školení v GS1 Czech Republic. Pomohla nám účast v příslušné pracovní skupině, která se podílela na přípravě standardu. Velkou podporu jsme měli v kolezích z Německa, kteří se s námi podělili jak o svoje dvouleté zkušenosti, tak především o kvalitní strukturovaná data. Ta importujeme přes převodové rozhraní, přičemž logistické informace se transportují částečně automatizovaně, zatímco textové položky překládáme a zadáváme manuálně.

Nakolik byl projekt časově a personálně náročný?

Zapojili jsme se na jaře 2016, loni v květnu jsme začali publikovat data, která od nás jako první přejímá řetězec dm drogerie markt, a to i na slovenském trhu. Z hlediska nasazení personálu projekt nebyl nijak náročný, spočíval v naší účasti v pracovní skupině.

Implementační část proběhla poměrně rychle. Katalog využívá standardní datové exporty a importy, data se načítají automaticky, přičemž jednotlivé položky jsou jasně definovány a systém je dokáže automaticky rozpoznat.

V současné době máme zalistováno kolem 140 produktů. Praktickou implementaci zajišťovala hlavně kolegyně, která u nás kvůli svému studiu působí na zkrácený úvazek, a snadno dokázala zajistit jak nasazení, tak i rutinní chod.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.