Kolega robot

Studie EHI: využití automatizace a robotiky v obchodě

Řešení z oblasti automatizace a robotiky jsou pro obchod stále důležitější. Převážně kvůli efektivitě a úspoře nákladů, ale i k usnadnění práce zaměstnanců se procesy v intralogistice provádějí automatizovaně.

V současné době se v intralogistice a POS (prodejních místech) začínají využívat i inteligentní roboti. Nedostatek pracovních sil tento vývoj v budoucnu ještě posílí.

První výsledky studie EHI „Robotics- 4Retail: status quo, potenciály a výzvy“.

Status quo

V průběhu posledních desetiletí obchodníci investovali do své intralogistiky převážně do automatizace opakujících se, neměnných procesů, jako naskladnění, přeskladnění nebo vnitropodniková přeprava. V současné době se množí robotické aplikace s umělou inteligencí, které zvládají komplexnější, měnící se postupy. Použitím nastavitelných robotů se řeší dosavadní problém, že automatizace probíhá na úkor flexibility.

Přibližně desetina dotazovaných obchodníků uvádí, že v intralogistice využívá robotické systémy, například roboty přepravující zboží. Navíc někteří obchodníci nasazují roboty k paletizaci a depaletizaci, které však neřadí do oblasti robotiky, neboť tyto systémy nemají podle jejich názoru odpovídající inteligenci. První robotické projekty se objevují i v prodejních místech; přibližně 14 % obchodníků využívá roboty při servisu zákazníkům, většinou k marketingovým účelům. 28 % obchodníků si takové aplikace dokáže představit v budoucnu. První obchodníci už využívají roboty k inventurám a úklidu.

Předpoklady

Technologický pokrok robotům umožnil vstup do odvětví obchodu. Jejich využívání však bude slavit úspěchy jen v případě, že zaměstnanci a zákazníci tyto technologie akceptují. Zaměstnanci musí poznat, jak jim jejich umělí kolegové usnadňují práci a také zákazníci musí pochopit jejich výhody. Při vší technologii je totiž robot přece jen velice lidské téma. Úspěšně využívat automatizaci a robotiku současně znamená vytvořit potřebné předpoklady. Nejdůležitějším kritériem je takřka pro třetinu (31 %) odpovídající kvalifikace zaměstnanců. Navíc se jako základní předpoklady uvádí i spolehlivost techniky a hospodárnost systémů.

Usnadnění práce

Vyšší efektivnost a současně úsporu nákladů uvedla více než polovina (55 %) respondentů jako hlavní důvod pro využití automatizačních a robotických řešení. Pro 41 % je také rozhodující podpora zaměstnanců, například usnadnění jejich fyzické práce. Mnoho podniků je navíc odkázáno na automatizaci a roboty vzhledem k nedostatku odborných pracovních sil v logistice, což jmenuje takřka třetina respondentů jako důležitý důvod pro využití. Zvláště v oblasti robotiky jsou nejdůležitějšími impulsy variabilní využití robotů, zvládání i velkých objemů zakázek ve špičkových obdobích a malá pravděpodobnost výpadku.

Pochopení

Průzkum mezi obchodníky ukazuje, že přesné vymezení pojmů automatizace a robotika není tak úplně snadné, protože obě oblasti se v důsledku dalšího rozvoje technických možností stále více prolínají. Takřka třetina obchodníků aktuálně definuje automatizaci jako neměnné,

opakující se procesy, zatímco u robotiky jde o postupy komplexnější, měnící se. Jako hlavní znak robotiky uvedla takřka polovina respondentů umělou inteligenci využívaných systémů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.