Odbornost je stále důležitá, ale roste poptávka po lidech se sociálními dovednostmi

„HR strategie dělejte stručné a srozumitelné, maximálně na jeden slide,“ doporučil Bill Parsons, dlouholetý HR ředitel společnosti ARM, člen správních rad a partner Saarena Consulting, který byl klíčovým řečníkem na konferenci Lidský kapitál – Jak s ním neplýtvat, kterou pořádala společnost Blue Events 23. listopadu.

Ve svém vystoupení se Bill Parsons zaměřil na vysvětlení významu sociálního kapitálu, tedy toho, jak vytvářet podmínky pro růst engagementu zaměstnanců i manažerů a jak jeho prostřednictvím utvářet firemní kulturu, v níž se rozvíjí jedinec a celá organizace.

Zdůraznil, že základem je aktivní networking, otevřená komunikace a výměna zkušeností a znalostí mezi lidmi ve firmě a neustálé otevírání prostoru pro jejich nápady a inovace. „Organizační struktura korporátu se může v čase měnit, co však přetrvává, jsou vazby, založené na přátelství a důvěře. Přes tyto vazby proudí vědomosti a inovace ve firmě. Našim úkolem proto je být sociálními architekty, kteří pomáhají lidem budovat vazby,“ komentoval roli manažerů a zejména HR manažerů v organizaci,“ řekl Bill Parsons.

Program učící se společnosti

Na konferenci se představily také příběhy dvou firem, které se v posledních dvaceti letech dostaly ve svém oboru na vrchol. U obou sehrál klíčovou roli právě sociální kapitál. Libor Mertl, spoluzakladatel, dlouholetý generální ředitel a nyní člen správní rady společnosti ComAp, shrnul základní faktory, které původně garážovou firmu s unikátním IT produktem vynesly na světovou špičku.

Přiznal, že v určitém období vývoje firmy si zaměstnanci, z nichž většina měla technické vzdělání, uvědomili, jak důležitá je firemní kultura a rozvoj sociálního kapitálu zejména pro zvyšování motivace a rozvoje lidí. Začali realizovat program učící se společnosti. „Propojování byznys výsledků s učícím se procesem se ukázalo jako klíčové. Lidé se vzájemně setkávají a pomáhají si řešit problémy,“ řekl Mertl. A nesmírně důležité je podle něho v současné době nástupu nové generace udržování kontaktů s technickými univerzitami a získávání nových talentů.

Jak udělat z „modrých límečků udělat bílé“

Příběh rodinné firmy THIMM Packaging, která vyrábí obaly, představil její jednatel Martin Hejl. Přiblížil proměnu tradiční výrobny obalů v moderní automatizovanou a robotizovanou firmu. Manuální práci nahradily moderní stroje a roboti, které řídí operátoři. To vyžadovalo věnovat čas a investice do rekvalifikací a podařilo se z „modrých límečků udělat bílé“ – profesionály, kteří mají automatizované a robotizované provozy pod kontrolou. Problém podle Hejla je, že se i do vysoce modernizované výroby lidé shánějí velmi těžko.

Češi a motivační systém

O tom, jak snadno můžete demotivovat svůj personál neustálými stále stejnými a podobnými výzkumy spokojenosti a jak na to jít jinak, hovořili Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny a Jan Šmída, Managing Partner společnosti Motivate. Česká spořitelna uskutečnila prostřednictvím společnosti Motivate průzkum motivace a spokojenosti mezi 200 zaměstnanci na svých pobočkách. Průzkum se zavedené metodologii vymykal tím, že manažeři z centrály si jeli za lidmi do poboček popovídat o jejich problémech, a rozhovory – se souhlasem lidí – byly natáčeny na video. Ty nejzajímavější myšleny a komentáře pracovníků z poboček pak zhlédl i top managementu. Ukázalo se, že nejcitlivějším problémem je nedostatečná komunikace a způsob, jak lidem vysvětlovat změny.

Prezentací výsledků průzkumu „Češi a motivační systém“ zaujal auditorium Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo. Mezi faktory, kteří Češi nejvíce preferují, když se rozhodují, kde pracovat, patří Práce – aby mě bavila, a zabezpečení – jistota a perspektiva zaměstnavatele. U mladé generace je to náplň práce, ambice uspět a aby práce byla i posláním. Trendem při výběru benefitů jsou ty, které se zaměřují na osobní život a zdraví.

Budoucnost recruitmentu

Ladislav Kučera, Managing Director Hays shrnul výsledky průzkumu „Budoucnost recruitmentu“, kterou společnost Hays celosvětově uskutečnila. Digitalizace proměňuje a dál bude radikálně měnit trh práce, zmizí řada oborů, nové profese vzniknou. Špatná zpráva pro firmy je, že bude ubývat talentů, a tak firmy budou muset měnit i dosavadní modely klasického recruitmentu. Už se nebude hledat člověk s letitými zkušenostmi, ale člověk schopný se dál učit novým věcem, adaptovat se na kulturu firmy, integrovat do firemních týmů. IT dovednosti jsou samozřejmostí. Obory, o nichž nemáme zatím ani zdání, čekají v budoucnu na naše děti a vnoučata.

U 65 % dětí, které nastoupí za 10 let do zaměstnání, nejen nevíme, jak se bude jejich pozice jmenovat, ale ani co bude náplní jejich práce. Dovednosti, které už požadujeme dnes, 35 % lidí nemá, a toto číslo se bude jen zvyšovat,“ dodal Kučera.

Konference Lidský kapitál 2017 se účastnilo na 170 lidí zodpovědných za péči o lidské zdroje, a to jak na úrovni HR týmů, tak i ve vyšších patrech managementu. Přičemž 40 % účastníků tvořili jednatelé, CEO, CFO či obchodní nebo výrobní ředitelé, což potvrzuje trend, že téma, jak udržet, motivovat a rozvíjet lidi se stává věcí celého top managementu.

 

Alena Kazdová

Foto: Blue Events

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.